Preview Subtitle for Dragon The Bruce Lee Story


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,040 --> 00:00:00,040
23.976

2
00:13:03,610 --> 00:13:06,530
Kung fu je vie
od borilake vjetine.

3
00:13:06,570 --> 00:13:08,740
To je vjetina uma.

4
00:13:08,830 --> 00:13:13,160
Mora da razmilja bolje od
svog protivnika, bez obzira kako se on bori...

5
00:13:13,200 --> 00:13:17,330
...zato to e neki od njih
biti vie nego samo ljudi.

6
00:13:17,380 --> 00:13:20,210
ta drugo mogu da budu, Sifu?

7
00:13:20,300 --> 00:13:23,380
Svi mi imamo unutranje demone.

8
00:13:23,470 --> 00:13:28,050
Zovemo te demone
strah, mrnja i bjes.

9
00:13:28,090 --> 00:13:31,720
Ako njih ne pobjedi,
tada je i stogodinji ivot...

10
00:13:31,770 --> 00:13:33,730
...tragedija.

11
00:13:33,770 --> 00:13:36,140
A ako uspije,
i ivot od jednog dana...

12
00:13:36,190 --> 00:13:38,900
...moe biti trijumf.

13
00:13:56,790 --> 00:14:00,960
Festival Fenjera 1961

14
00:14:21,520 --> 00:14:24,480
Ne brini zbog toga.
Ne brini.

15
00:14:25,820 --> 00:14:27,990
Izvini sine.

16
00:14:29,610 --> 00:14:31,530
est krigli piva, drue.

17
00:14:31,620 --> 00:14:34,240
- Ne.
- Hajde.

18
00:14:37,330 --> 00:14:39,920
ta kae na onu tamo?

19
00:14:55,100 --> 00:14:58,020
Mogu li ja da preuzmem?
Bei tamo, odjebi!

20
00:14:59,190 --> 00:15:02,110
Veliki deko!

21
00:15:04,400 --> 00:15:06,480
Pogledajte,
Ja sam Fred Astaire!

22
00:15:16,660 --> 00:15:18,910
Malo je kruta, zar ne?

23
00:15:19,000 --> 00:15:23,880
Oh, da. Hajde, jedan, dva.
Ba volim kada se odupiru.

24
00:15:23,920 --> 00:15:26,050
Jedan, dva, hajde!

25
00:15:26,090 --> 00:15:29,420
Ostani tako.
Vrati se... Hej, hej! Vrati se u liniju.

26
00:15:35,100 --> 00:15:38,020
- ta ti hoe?
- elim da igram sa njom.

27
00:15:38,100 --> 00:15:41,020
Ova je moja.
Nai sebi neku drugu.

28
00:15:43,100 --> 00:15:45,730
Ona jeste jedna od mojih.

29
00:16:07,880 --> 00:16:10,300
Saekajte.

30
00:16:10,340 --> 00:16:14,260
Pustite ga meni.
Hajde, probaj to jo jednom.

31
00:16:14,300 --> 00:16:17,890
Razbiu te,
smrdljivi utau.

32
00:16:17,970 --> 00:16:20,640
Odvaliu ti facu.

33
00:16:20,730 --> 00:16:22,600
Probaj ponovo?

34
00:17:10,480 --> 00:17:11,530
Hej, Bobe!

35
00:17:19,740 --> 00:17:21,660
Hoe da proba ovo?

36
00:17:26,080 --> 00:17:29,170
U redu.

37
00:18:01,240 --> 00:18:03,830
Hvala ti, mali zmaju

38
00:18:03,910 --> 00:18:06,540
Zahvali mi se kasnije.

39
00:18:37,700 --> 00:18:39,860
Tata!

40
00:18:39,950 --> 00:18:43,240
Dolazila je policija.
Traili su te.

41
00:18:43,330 --> 00:18:46,370
- Znam.
- Mornar je u bolnici
sa rupom na pluima.

42
00:18:46,450 --> 00:18:49,620
- Moe da umre.
- Pravio je probleme.
On je poeo prvi.

43
00:18:49,710 --> 00:18:53,670
On je roak policijskog
inspektora u Kavlunu.

44
00:18:53,710 --> 00:18:56,300
Mogu da se sakrijem
kod svojih prijatelja.

45
00:18:56,380 --> 00:18:59,380
Sada nema prijatelje!

46
00:19:12,860 --> 00:19:15,570
Policija e se vratiti.

47
00:19:15,610 --> 00:19:18,240
Trebalo bi da odem odavde.

48
00:19:18,280 --> 00:19:20,240
Sedi.

49
00:19:25,790 --> 00:19:28,160
Razmiljao sam o ovome...

50
00:19:28,250 --> 00:19:31,420
...veoma dugo.

51
00:19:31,500 --> 00:19:34,840
-Mora da napusti
[...]
Everything OK? Download subtitles