Preview Subtitle for All About Eve 1950


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:04,920 --> 00:01:09,391
Ni kanske inte känner
till Sarah Siddons-priset.

2
00:01:09,480 --> 00:01:12,278
Det har sluppit den sensationalism

3
00:01:12,359 --> 00:01:15,635
som drabbat mer diskutabla
priser som Pulitterpriset

4
00:01:15,719 --> 00:01:20,396
och de utmärkelser som presenteras
varje ĺr av den där... filmakademin.

5
00:01:20,480 --> 00:01:24,268
Den här distingerade herren är
en mycket gammal skĺdespelare.

6
00:01:24,359 --> 00:01:27,635
Eftersom han är skĺdespelare
kommer han att tala länge.

7
00:01:27,719 --> 00:01:30,677
Det är inte viktigt att höra vad han säger.

8
00:01:30,760 --> 00:01:34,878
Men det är viktigt att veta
var ni är och varför ni är här.

9
00:01:34,959 --> 00:01:38,396
Detta är matsalen hos
Sarah Siddons-sällskapet.

10
00:01:38,480 --> 00:01:43,759
Det är vĺr ĺrliga bankett där
teatervärldens högsta utmärkelse delas ut:

11
00:01:43,840 --> 00:01:47,310
Sarah Siddons-priset
för betydande gärningar.

12
00:01:47,400 --> 00:01:50,153
Dessa helgade väggar,
mĺnga av dessa ansikten

13
00:01:50,239 --> 00:01:54,233
har sett Modjeska,
Ada Rehan och Minnie Fiske.

14
00:01:54,319 --> 00:01:57,436
Mansfields röst fyllde detta rum.

15
00:01:57,519 --> 00:02:01,194
Fönstren har troligen inte
öppnats sedan han lämnade oss.

16
00:02:01,439 --> 00:02:05,911
De mindre utmärkelserna har,
som ni kan se, redan delats ut.

17
00:02:06,000 --> 00:02:09,310
De ges till exempel
till författare och regissörer,

18
00:02:09,400 --> 00:02:11,993
eftersom de endast bygger ett torn

19
00:02:12,080 --> 00:02:15,834
sĺ världen kan applĺdera
det ljus som lyser högst upp.

20
00:02:15,919 --> 00:02:20,117
Och inget starkare ljus har
bländat ögat än Eve Harrington.

21
00:02:20,199 --> 00:02:23,431
Eve... men mer om Eve senare.

22
00:02:23,520 --> 00:02:25,556
Allt om Eve, i själva verket.

23
00:02:25,639 --> 00:02:31,192
För dem som inte läser,
inte gĺr pĺ teater, inte lyssnar pĺ radio

24
00:02:31,280 --> 00:02:33,919
eller som inte vet mycket om världen,

25
00:02:34,000 --> 00:02:37,230
kanske jag behöver introducera mig.

26
00:02:37,319 --> 00:02:39,389
Jag heter Addison DeWitt.

27
00:02:39,479 --> 00:02:44,951
Min naturliga miljö är teatern. Men jag
sliter inte. Jag skriver inte heller.

28
00:02:45,039 --> 00:02:47,429
Jag är kritiker och kommentator.

29
00:02:47,520 --> 00:02:50,080
Jag är oumbärlig för teaterlivet.

30
00:02:50,159 --> 00:02:52,151
Detta är Karen Richards.

31
00:02:52,240 --> 00:02:56,551
Hennes man är dramatiker och hon
är därför ingift i teaterfamiljen.

32
00:02:56,639 --> 00:03:02,794
Hennes bakgrund innehĺller inget som
skulle fĺ henne närmare scenen än bänkrad E.

33
00:03:02,879 --> 00:03:07,715
Men, under hennes sista ĺr pĺ Radcliffe
föreläste Lloyd Richards om teater.

34
00:03:07,800 --> 00:03:11,758
Följande ĺr blev Karen fru Lloyd Richards.

35
00:03:11,840 --> 00:03:15,3
[...]
Everything OK? Download subtitles