Preview Subtitle for Kama Sutra


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:14,334 --> 00:00:17,986
 јћј —”“–ј
ѕриказка за любовта


2
00:02:12,345 --> 00:02:15,943
- Ѕих искала да съм като не¤.
- јз също.

3
00:02:16,383 --> 00:02:19,355
Ќо ти си прислужница, ћа¤.

4
00:02:19,513 --> 00:02:21,983
- “р¤бва да върв¤, ще ме чака.
- јми аз?

5
00:02:22,048 --> 00:02:25,023
ћожеш да си вървиш.
Ќо ще дойда и ще ти разкажа всичко.

6
00:02:39,573 --> 00:02:42,034
«начи,  ама —утра.

7
00:02:42,142 --> 00:02:45,669
Ќай-великата книга за любовта
писана н¤кога.

8
00:02:45,779 --> 00:02:48,657
 ама означава любов.

9
00:02:48,737 --> 00:02:50,514
» —утра означава?

10
00:02:50,617 --> 00:02:53,380
- ”роци?
- ћного добре.

11
00:02:53,460 --> 00:02:57,014
» това е то.
”роци за любов.

12
00:02:57,123 --> 00:03:01,079
јнтична книга за мъжа и жената и техните
отношени¤ през съвместни¤ им живот.

13
00:03:01,700 --> 00:03:05,576
—ега, защо ¤ изучаваме,
може би ще попитате.

14
00:03:05,800 --> 00:03:09,674
Ѕила е написана преди
много стотици години.

15
00:03:09,800 --> 00:03:15,286
«ащото любовта остава значима
и загадъчна днес, както и преди.

16
00:03:15,400 --> 00:03:19,413
 ама —утра ни учи, че има много начини
да се използва т¤лото за любов.

17
00:03:19,500 --> 00:03:24,582
—ъщо ни учи, че начините на любов
са много по-задълбочени.

18
00:03:24,700 --> 00:03:30,041
Ќо, разбира се, т¤ ни учи, че тр¤бва
да изучим добре т¤лото си. «атова...

19
00:03:30,352 --> 00:03:35,792
¬дигнете полите си и погледнете
краката си.

20
00:03:36,000 --> 00:03:39,771
Ќикога не обръщаме много внимание
на краката и пръстите си.

21
00:03:39,900 --> 00:03:42,100
Ќо пов¤рвайте каквото ви казвам...

22
00:03:42,900 --> 00:03:46,000
јко докоснете пръстите и краката

23
00:03:46,100 --> 00:03:48,400
по определен начин...

24
00:03:48,500 --> 00:03:51,300
“ова може да достави удоволствие
на любими¤ ви.

25
00:04:14,300 --> 00:04:16,600
ћа¤, ти ли си?

26
00:04:18,800 --> 00:04:24,199
ћаси, защо винаги тр¤бва да нос¤ старите
дрехи на “ара, а т¤ никога не носи моите?

27
00:04:24,300 --> 00:04:29,599
 акво съм направила в минали¤ си живот
за да те наслед¤ от лудата ти майка?

28
00:04:29,700 --> 00:04:34,188
—амо защото “ара и Ѕики са сукали от мен,
затова те остав¤т да играеш с т¤х.

29
00:04:34,300 --> 00:04:36,800
» какво като се къпеш със “ара?

30
00:04:36,900 --> 00:04:39,900
“ова не означава, че и ти
можеш да станеш ћарани.

31
00:04:40,100 --> 00:04:43,301
Ѕъди благодарна, че те
остав¤т да танцуваш с не¤.

32
00:04:46,400 --> 00:04:47,200
ћа¤!

33
00:04:47,300 --> 00:04:48,500
Ѕики!

34
00:05:02,000 --> 00:05:05,004
—амо защото си принц, мислиш,
че можеш да ме шпионираш?

35
00:05:06,600 --> 00:05:08,700
≈дин ден ще бъда крал!

36
00:05:08,800 --> 00:05:12,400
» ти ще бъдеш мо¤ кралица...

37
00:05:12,500 --> 00:05:14,900
» мо¤ робин¤.

38
00:05:16,200 --> 00:05:18,607
- Ќе съм робин¤ на никого!
- «авинаги!

39
00:05:19,900 --> 00:05:22,900
»скам да знам всичко,
което знае “ара.

40
00:05:23,000 --> 00:05:25,300
“и си наистина ѕагли...

41
00:05:26,000 --> 00:05:27,806
Ћудата ми...

42
00:05:29,100 --> 00:05:31,750
Ѕедра като на майка ти.

43
00:05:36,500 --> 00:05:39,390
 огато т¤ танцуваше ƒжалак...

44
00:05:40,800 --> 00:05:43,219
¬сичко замръзваше.

45
0
[...]
Everything OK? Download subtitles