Preview Subtitle for Crime Scene


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,764 --> 00:00:24,216
Jeste li slijepi, gospo?
Brza blagajna, 15 artikala ili manje.

2
00:00:28,288 --> 00:00:29,471
斬o mi je, koliko je to?

3
00:00:37,823 --> 00:00:41,492
Holly, molim te prestani.
Mila, 杪o mi je, u redu? 斬o mi je...

4
00:00:41,543 --> 00:00:44,378
閣a 鐺kate,
da svane jutro? Samo platite!

5
00:00:51,920 --> 00:00:55,706
Mora誦 napisati 鐺k.
- Ma daj! Ovo je samo za gotovinu!

6
00:01:19,865 --> 00:01:20,998
Sti啾j to sranje!

7
00:01:22,968 --> 00:01:24,902
Tu buku - sti啾jte to!

8
00:02:09,247 --> 00:02:12,249
Trebao sam oti詈 u trgovinu
mje嗤vite robe jutros.

9
00:02:13,802 --> 00:02:15,719
Izgleda da je neko imao istu ideju.

10
00:02:17,756 --> 00:02:20,307
Ispaljeni su pucnji,
ovo dvoje je oboreno.

11
00:02:20,392 --> 00:02:23,844
O鑛to, cijela ova stvar je po鐺la
zbog razli鑛tih muzi鑢ih ukusa.

12
00:02:23,929 --> 00:02:27,514
Pu啾 ka枡 da su to uradili 鑞anovi
bande. Patrolna kola bila su u blizini.

13
00:02:27,599 --> 00:02:31,318
Uhitili su ih na parkingu,
pretra枴li kola,

14
00:02:31,403 --> 00:02:33,804
nisu prona嗟i oru柬e.
屍tva mu嗅arac

15
00:02:33,855 --> 00:02:36,357
zove se Hector Cortero.

16
00:02:36,441 --> 00:02:39,276
Radio je ovdje dvije sedmice,
sakupljao je kolica.

17
00:02:39,327 --> 00:02:42,496
Zatvorske tetova枡. Pucnjava
bi mogla biti povezana s bandom.

18
00:02:42,581 --> 00:02:46,417
Da, 嗾o se ti鐺 枡ne 柮tve,
jo ne znamo ko je ona,

19
00:02:46,484 --> 00:02:49,720
ali o鑛to, ona je samo nesretan kupac.

20
00:02:49,788 --> 00:02:52,039
Jedna vre詈ca s namirnicama,
nema torbice,

21
00:02:52,123 --> 00:02:55,509
ni klju鐺va, ni mobitela u d枡pu.
Zna, ovo bi mogla biti plja鑢a.

22
00:02:55,594 --> 00:02:57,795
Sakuplja鐺vi otisci su u sistemu,
ali prema AFIS-u,

23
00:02:57,862 --> 00:03:00,381
pravo ime mu je Hector Atoya.
- Ima kriminalni dosje?

24
00:03:00,465 --> 00:03:04,835
Da, odle杪o je godinu zbog pucnjave
iz auta. Ovo bi mogao biti revan.

25
00:03:04,903 --> 00:03:08,372
Druga 柮tva bila je svjedok
i postala kolateralna 嗾eta.


26
00:03:08,440 --> 00:03:11,875
Sakuplja je pogon samo jednom.
Ona tri puta.

27
00:03:11,943 --> 00:03:14,078
Dvije rane od metaka malog kalibra

28
00:03:14,145 --> 00:03:16,013
na lijevoj strani grudi,
jedna na desnom oku.

29
00:03:16,081 --> 00:03:19,700
Barutne opekotine oko rane
sugeriraju da je pucano iz blizine.

30
00:03:19,784 --> 00:03:22,069
Izgleda poput pogubljenja.

31
00:03:22,153 --> 00:03:24,872
閣o bi od na啼 mame napravilo
primarnu metu, ali za嗾o?

32
00:03:24,956 --> 00:03:26,457
Hej, onaj mamlaz tamo

33
00:03:26,524 --> 00:03:30,377
upravo mi je rekao da je na啾
枡nska 柮tva imala dijete. - Dijete?!

34
00:03:30,462 --> 00:03:33,998
Ima li opis?
-Da, mala djevoj鑛ca, oko tri godine, plavokosa.

35
00:03:34,065 --> 00:03:36,267
I imala je dvije vre詈ce namirnica.

36
00:03:36,334 --> 00:03:41,088
Imala je dijete
i dvije vre詈ce namirnica.

37
00:03:41,172 --> 00:03:45,092
Mislim da je imala kola.
Imamo prazninu.

38
00:03:45,176 --> 00:03:47,928
Mo枦a je guma zgnje鑛la ove perece.

39
00:03:48,013 --> 00:03:50,180
Prvo smje嗾a dijete,

40
00:03:50,248 --> 00:03:53,851
stavlja jednu vre詈cu
u kola i onda... - Beng.

41
00:03:53,90
[...]
Everything OK? Download subtitles