Preview Subtitle for Calmos


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,060 --> 00:00:18,019
TIHO RASULO

2
00:00:21,820 --> 00:00:24,094
Izvini!

3
00:00:24,500 --> 00:00:26,459
Zato ti je ao?

4
00:00:26,460 --> 00:00:28,813
Ja sam poentirao!

5
00:00:42,540 --> 00:00:45,659
- 9-7!
- Kako misli, 9-7?

6
00:00:45,660 --> 00:00:51,341
Objasni mi, koje je tvoje pravilo za
poen? Ako je sumnjivo, tvoje je?

7
00:00:51,376 --> 00:00:53,819
Pravilo je, ako promai,
drugi osvaja poen.

8
00:00:53,820 --> 00:00:56,259
eli svaki put da pobedi.
Svi to znaju!

9
00:00:56,260 --> 00:01:00,218
Koji je onda rezultat?
- 8:8.

10
00:01:03,220 --> 00:01:05,739
U pomo«!

11
00:01:05,740 --> 00:01:07,809
Eleonora!

12
00:01:08,460 --> 00:01:11,018
U pomo«!

13
00:01:11,940 --> 00:01:15,135

ta da radimo?

14
00:01:15,620 --> 00:01:18,212
Ne ulazi!

15
00:01:19,220 --> 00:01:21,419

ta se desilo?
- Opasno je!

16
00:01:21,420 --> 00:01:24,138
Odj***!
- چekaj!

17
00:01:25,260 --> 00:01:27,613
U pomo«!

18
00:01:42,380 --> 00:01:46,969
Pusti me!
- Smiri se!

19
00:01:50,820 --> 00:01:57,139
Nemoj me ostaviti. Umirem!
- Ne umire.

20
00:01:57,140 --> 00:02:00,210
Umirem!
Ne putaj me!

21
00:02:01,300 --> 00:02:03,415
Carlo!

22
00:02:09,500 --> 00:02:12,218

ta dodjavola...!

23
00:02:13,380 --> 00:02:17,417
Smiri se!

24
00:02:18,620 --> 00:02:22,913
Ne ostavljaj me!
- Smiri se!

25
00:02:50,140 --> 00:02:52,971
Eleonora!

26
00:02:53,260 --> 00:02:56,091
Osloni se na mene.

27
00:03:19,140 --> 00:03:23,578
Gde je Carlo?

28
00:03:24,300 --> 00:03:26,528
Tu si!

29
00:03:35,100 --> 00:03:38,244
Zna li ta je najbolje? -
ta?

30
00:03:38,279 --> 00:03:41,139
Oti«i «emo tamo i niko nam ne«e ni
zahvaliti,

31
00:03:41,140 --> 00:03:46,459
jer nisu ni shvatile da smo ih mi
spasili. - Ne budi lud. -Vide«e.

32
00:03:46,460 --> 00:03:49,259
Koja gomila gov****!

33
00:03:49,260 --> 00:03:55,939
Spasili smo dve grozne ku*ke!
Ali takvi su svi.

34
00:03:55,940 --> 00:03:59,106
Pitam se zato je tata
kupio ku«u ovde.

35
00:03:59,141 --> 00:04:01,883
Zavei, Carlo, te
dve jadnice skoro su

36
00:04:01,884 --> 00:04:04,899
se udavile. -Jadnice?
Dve ku*ke pune para.

37
00:04:04,900 --> 00:04:08,494
Moja je bila neprijatna,
nije mi pomogla ni malo...

38
00:04:09,940 --> 00:04:12,453
Kakva je tvoja bila?

39
00:04:14,220 --> 00:04:17,859
Kakva je tvoja bila?
- Otkud znam!

40
00:04:17,900 --> 00:04:20,299
Da li je bila lepa?

41
00:04:20,580 --> 00:04:26,122
Da li je bila lepa? - Ne znam. Kakva
glupost! Prestani da se smeje!

42
00:04:26,157 --> 00:04:30,521
Da li ti se dopala? - Carlo, skoro smo se
udavili, sve *etvoro!

43
00:04:30,556 --> 00:04:33,259
Nisam je ni gledao!
Spasavao sam je!

44
00:04:33,260 --> 00:04:36,171
Ti si lud, manijak!

45
00:04:44,100 --> 00:04:47,056

ta se deava?

46
00:04:52,820 --> 00:04:54,855
Zdravo.

47
00:05:06,180 --> 00:05:10,049
Tata ti je doao.
- Tata!

48
00:05:10,500 --> 00:05:16,019
Gde si bio?
Zvala sam te 3 puta.

49
00:05:16,020 --> 00:05:20,137
Zato se nisi odmah vratio?

50
00:05:20,780 --> 00:05:23,611
Mama se sruila.

51
00:05:29,020 --> 00:05:31,772
Gde si bio?!

52
00:07:18,820 --> 00:07:25,819
Nazovi me ako ti neto bude trebalo.
- Dobro. Zdravo, duo.

53
00:07:
[...]
Everything OK? Download subtitles