Preview Subtitle for Crunch


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,500 --> 00:00:07,880
783 350 200 ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ
41 000 ГЕННИ ЛОКУСИ В ОРИЗА


2
00:00:08,019 --> 00:00:11,400
112 БЛАГОПРИЯТНИ ВИРУСА
ДВАМА ОТВЛЕЧЕНИ МЪЖЕ


3
00:00:12,500 --> 00:00:15,800
Шаза, свършвай с това
и ми помогни за масата.

4
00:00:16,900 --> 00:00:19,030
Хади, помолих те да спреш това.

5
00:00:19,169 --> 00:00:21,900
Баща ви ще се върне след малко.

6
00:00:22,900 --> 00:00:25,430
Мамо, дали да питам татко довечера?

7
00:00:25,569 --> 00:00:29,137
За купуването на нов лаптоп?
Подписваш си присъдата.

8
00:00:29,276 --> 00:00:32,337
Трябва ми нов телефон.
Моят е допотопен.

9
00:00:32,476 --> 00:00:35,331
Ако получиш лаптоп,
аз получавам телефон.

10
00:00:35,470 --> 00:00:38,901
Трябва ми за училище.
- Да, бе.

11
00:00:48,806 --> 00:00:51,537
Чакайте! Имам семейство.
- Калим!

12
00:00:51,676 --> 00:00:53,738
Калим!
- Прибирай се, Аша.

13
00:00:53,877 --> 00:00:55,937
Недей! Връщай се!
- Мамо?

14
00:00:56,076 --> 00:00:59,604
Влизайте вътре! Обадете се на 911.
Не!

15
00:01:00,005 --> 00:01:02,138
Благодарен съм ти, Чарли.

16
00:01:02,277 --> 00:01:06,735
Заради алгебричната ти статистика,
проучването ми е публикувано.

17
00:01:06,874 --> 00:01:09,337
Ще го представяш ли някъде?

18
00:01:09,476 --> 00:01:12,236
Има семинар за
Рекомбинирана методология

19
00:01:12,375 --> 00:01:14,635
това лято във Флоренция, Италия.

20
00:01:14,774 --> 00:01:16,837
„Любимата ми Флоренция.“

21
00:01:16,976 --> 00:01:21,035
Ти, като съавтор, си поканен
да помогнеш в представянето.

22
00:01:21,174 --> 00:01:26,238
Признавам, това прегрупиране на ДНК
за задоволяване на човешки нужди...

23
00:01:26,377 --> 00:01:30,038
Намирам това за много вълнуващо,

24
00:01:30,177 --> 00:01:33,438
в този, застрашен от край, свят.

25
00:01:33,577 --> 00:01:38,284
Способността за използване
на по-бърз ДНК синтез,

26
00:01:38,423 --> 00:01:42,735
може да ни доведе до създаването
на много полезни приложения.

27
00:01:42,874 --> 00:01:45,937
Проф. Филип Санжрани?
Агент Уилям Фрийли.

28
00:01:46,076 --> 00:01:48,136
Ще ви помоля да дойдете с мен.

29
00:01:48,275 --> 00:01:51,435
Защо е всичко това?
- Сигурно е станала грешка.

30
00:01:51,574 --> 00:01:53,635
Брат ми е агент Дон...
- Знам.

31
00:01:53,774 --> 00:01:56,201
Няма грешка, д-р Епс.

32
00:01:56,507 --> 00:02:00,635
Ще съдействам. Кажете защо е това.
- Ще го направим.

33
00:02:00,774 --> 00:02:06,201
Чарли, работиш с ФБР. Какво става?
- Не знам. Ще разбера.

34
00:02:10,706 --> 00:02:13,637
Двама мъже са отвлечени.

35
00:02:13,776 --> 00:02:17,635
Били са членове на
Пакистански Международен Фонд,

36
00:02:17,774 --> 00:02:22,438
който е местна терористична клетка.
Предполага се, че отвличанията

37
00:02:22,577 --> 00:02:25,537
са някаква подготовка
за терористичен акт.

38
00:02:25,676 --> 00:02:28,985
Каква е връзката
с арестувания професор?

39
00:02:29,124 --> 00:02:31,537
Колегата ти е бил член на фонда.

40
00:02:31,676 --> 00:02:34,237
Доведени са и други членове
за разпит.

41
00:02:34,376 --> 00:02:37,735
Каква е реалната връзка?
- От Вашингтон подозират,

42
00:02:37,874 --> 00:02:39,937
че той е терорист.

43
00:02:40,076 --> 00:02:43,003
Чарли, ще ни е нужна помощта ти.

44

[...]
Everything OK? Download subtitles