Preview Subtitle for Lips


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,540 --> 00:00:14,140
ƒа. ѕогледни ме.

2
00:00:17,900 --> 00:00:19,233
ƒа, така е добре.

3
00:00:20,832 --> 00:00:23,085
» така, за колко време беше в щатите?

4
00:00:23,085 --> 00:00:24,317
ƒве години.

5
00:00:24,980 --> 00:00:28,539
- «ащо се премести тук?
- »зглеждаше като добра иде¤ в онзи момент.

6
00:00:28,950 --> 00:00:30,340
√ледай ме.

7
00:00:32,620 --> 00:00:34,419
«начи си от Ћондон?

8
00:00:34,935 --> 00:00:35,904
ƒа.

9
00:00:36,272 --> 00:00:38,975
Ќо се преместих в √лазгоу, когато б¤х на единадесет.

10
00:00:44,540 --> 00:00:46,301
—емейството на при¤тел¤ ми е от ≈вропа.

11
00:00:46,301 --> 00:00:48,899
- “ака ли?
- –азбира се. Ќие ще се женим.

12
00:00:49,580 --> 00:00:52,605
ћо¤т мениджър искаше от нас да ¤ направим ,
като рок сватба,

13
00:00:52,605 --> 00:00:57,299
но ние см¤тахме, да се промъкнем до
¬егас и да се оженим в параклиса на любовта.

14
00:00:57,299 --> 00:00:59,544
«вучи чудесно.

15
00:01:00,900 --> 00:01:02,580
ћоже ли само...

16
00:01:06,500 --> 00:01:07,250
ƒа.

17
00:01:08,499 --> 00:01:11,138
“ой е страхотен.

18
00:01:11,138 --> 00:01:13,136
»зглежда, като наистина силен мъж, но...

19
00:01:13,736 --> 00:01:15,569
е много чувствителен.

20
00:01:16,162 --> 00:01:19,059
» от кога си привлечена от жени?

21
00:01:19,059 --> 00:01:21,460
Ќе съм казала, че съм.

22
00:01:22,980 --> 00:01:24,512
Ќ¤маше нужда.

23
00:01:58,852 --> 00:02:00,392
»скам да сме тук.

24
00:02:01,140 --> 00:02:02,847
ѕо-добре да им кажем,
че още сме заети.

25
00:02:04,905 --> 00:02:06,241
ƒа?

26
00:02:08,036 --> 00:02:09,335
 арън!

27
00:02:14,659 --> 00:02:15,700
 ога?

28
00:02:18,900 --> 00:02:20,940
ясно...

29
00:02:22,100 --> 00:02:25,068
јми ... аз съм на работа в момента.

30
00:02:25,307 --> 00:02:28,131
ћога ли да те намер¤ на този номер,
след н¤колко часа?

31
00:02:29,708 --> 00:02:31,860
ƒобре, чао.

32
00:02:34,770 --> 00:02:36,579
ƒобре ли си?

33
00:02:36,842 --> 00:02:38,499
Ћел¤ ми е починала.

34
00:02:39,043 --> 00:02:41,784
—ъжал¤вам, б¤хте ли близки?

35
00:02:42,700 --> 00:02:45,699
„ичо ми и лел¤ ми ме взеха,
след като родителите ми умр¤ха.

36
00:02:46,561 --> 00:02:49,139
Ѕоже, толкова съжал¤вам.

37
00:02:49,970 --> 00:02:50,859
Ќедей.

38
00:02:50,859 --> 00:02:52,691
јз го виждам така,

39
00:02:52,691 --> 00:02:55,027
един член на семейството е долу,
двама ще се по¤в¤т.

40
00:02:55,027 --> 00:02:57,107
“ака, до къде б¤хме стигнали?

41
00:02:59,500 --> 00:03:04,660
"I Fought the Angels" by The Delgados.

42
00:03:43,732 --> 00:03:46,860
"»мате три нови съобщени¤"

43
00:03:48,180 --> 00:03:50,619
"—ъобщение - едно."

44
00:03:51,121 --> 00:03:54,260
≈й, ‘ранки! јл е.  ъде си?

45
00:03:54,540 --> 00:03:58,619
«вън¤ ти, от н¤колко дена.
ƒа не си навън, да гониш пак н¤ко¤?

46
00:03:58,619 --> 00:04:00,943
“и скандална проститутке.

47
00:04:00,943 --> 00:04:02,625
ќбади ми се.

48
00:04:04,700 --> 00:04:06,470
"—ъобщение - две."

49
00:04:06,980 --> 00:04:11,379
“ова е съобщение от г-жа јлън относно
оставащото за плащане, по вашата кредитна карта.

50
00:04:11,379 --> 00:04:16,580
ћожете ли да ни се обадите,
за да го обсъдим. Ѕлагодар¤.

51
00:04:19,506 --> 00:04:21,539
"—ъобщение - три."

52

[...]
Everything OK? Download subtitles