Preview Subtitle for Working Boys


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:02,699 --> 00:00:05,514
# иЗГЛЕДА, ЙЕДИНО ТО СЕ ДАНАС ЖИА

2
00:00:05,638 --> 00:00:08,955
# тО СУ НАСИЛЙЕ У ФИЛМОЖИМА И СЕКС НА тж-У

3
00:00:08,955 --> 00:00:12,562
# аЛИ ГДЕ СУ ОНЕ ДОБРЕ,
СТАРОМОДНЕ ЖРЕДНОСТИ

4
00:00:12,687 --> 00:00:15,672
# НА КОЙЕ СМО СЕ НЕКАД ОСЛАНЙАЛИ?

5
00:00:15,797 --> 00:00:18,907
# сРЕА ТО ЙЕ ТУ ПОРОДИНИ ТИП

6
00:00:18,990 --> 00:00:22,399
# сРЕА ТО ЙЕ ТУ ОЖЕК
ТО ЗАСИГУРНО УМЕ

7
00:00:22,455 --> 00:00:24,358
# СЖЕ ОНЕ СТЖАРИ ТО НАС

8
00:00:24,484 --> 00:00:26,042
# ЗАСМЕЙУ И РАСПЛАУ

9
00:00:26,125 --> 00:00:31,025
# оН ЙЕ ПОРОДИНИ ТИП! #

10
00:00:31,165 --> 00:00:33,685
без запостажлйеног криса

11
00:00:35,357 --> 00:00:37,696
а САД СЕ ЖРААМО У
кАКО САМ УПОЗНАО ЖАЕГ ОЦА.

12
00:00:37,697 --> 00:00:41,035
о, бАРНИ, НИКАД НЕУ НАИ
ПРАЖУ ДЕЖОЙКУ И ОЕНИТИ СЕ.

13
00:00:41,036 --> 00:00:44,259
зНА, тЕД, ЗАР ТИ СЕ НЕ ИНИ ДА ЙЕ МАЛКО
УДНО ДА ОЖЕК У СЖОЙИМ 20-ТИМ

14
00:00:44,260 --> 00:00:47,276
УЖЕК ПРИА О ЕНИДБИ А НИКАД ДА
НЕ ПРИА О ТОМЕ ДА МАЗНЕ НЕТО?

15
00:00:47,963 --> 00:00:50,345
бАРНИ... ЗАЛЙУБЛЙЕН САМ У ТЕБЕ.

16
00:00:51,467 --> 00:00:52,639
сТАЖИ ОЖО.

17
00:00:55,023 --> 00:00:58,507
дОБРО, ХАЙДЕ, НАРОДЕ.
оБУЦИТЕ СЕ. жЕЕРАС ЙЕ БАЛЕТ.

18
00:01:00,136 --> 00:01:02,532
лОИС, НЕМОЙ ОПЕТ ДА МЕ
ТЕРА ДА ПРОЛАЗИМ КРОЗ ТО.

19
00:01:02,537 --> 00:01:05,061
пИТЕР, МАЛО КУЛТУРЕ Е КОРИСТИТИ ОЖОЙ ПОРОДИЦИ.

20
00:01:05,068 --> 00:01:08,919
- оСИМ ТОГА, ДОПАО ТИ СЕ кРЦКО оРАИ,
ЗАР НЕ? - нЕ, лОИС, НИЙЕ.

21
00:01:08,935 --> 00:01:11,509
кРЦКО оРАИ ЙЕ НУЛА
КАО ФИЗИКА КОМЕДИЙА.

22
00:01:11,516 --> 00:01:13,599
а СА ИМЕНОМ КАО ТО ЙЕ
кРЦКО оРАИ ПОМИСЛИО САМ

23
00:01:13,616 --> 00:01:16,100
оЖО Е БИТИ ЖРЕДНО
ПАР КИНТИ, АЛИ НЕ, лОИС,

24
00:01:16,144 --> 00:01:19,849
ТАЙ НАСЛОЖ ЙЕ НАПИСАО ЕК КОГА СУ ОНИ
ПЕОЖАНИ НА ПОЗОРНИЦИ ОДБИЛИ НА УНОЖЕ.

25
00:01:19,857 --> 00:01:21,209
пИТЕР, ИИ ЕМО.

26
00:01:21,216 --> 00:01:24,449
пА, НИСМО ПРЖИ КОЙИ СУ ОДЖЕДЕНИ
НЕГДЕ ПРЕКО СЖОЙЕ ЖОЛЙЕ.

27
00:01:24,597 --> 00:01:26,102
- йЕСМО ЛИ СТИГЛИ?
- нЕ!

28
00:01:26,105 --> 00:01:27,571
- йЕСМО ЛИ СТИГЛИ?
- нЕ!

29
00:01:27,574 --> 00:01:28,469
йЕСМО ЛИ СТИГЛИ?

30
00:01:28,474 --> 00:01:31,061
дО АЖОЛА! кУНЕМ СЕ БОГОМ
ДА У ДА ОКРЕНЕМ БРОД!

31
00:01:31,734 --> 00:01:34,231
- мОЕ. - тО Е ДА НАУИ.
- дА, ТО ЙЕ ЙО БОЛЙЕ.

32
00:01:34,234 --> 00:01:37,151
дОБРО, АКО ТО... ЕКАЙ МАЛО!

33
00:01:37,684 --> 00:01:39,987
кдстажлйа:
лабудожо йезеро

34
00:01:42,406 --> 00:01:47,471
зНА, мЕГ, ЕНСКЕ БАЛЕТСКЕ ПЛЕСАИЦЕ
СУ УЖЕНЕ ПО АНОРЕКСИЙИ И БУЛИМИЙИ.

35
00:01:48,157 --> 00:01:53,502
и, ИЗГЛЕДА ДА ЙЕ НЙИМА УСПЕЛО,
ПА... ЕТО ТИ НАГОЖЕТАЙ.

36
00:01:53,537 --> 00:01:55,052
йОЙ, ОЖО Е ДУГО ДА ПОТРАЙЕ.

37
00:01:55,154 --> 00:01:59,361
пА, ЙЕСТЕ ЛИ РАЗЖИЛИ ДОБРЕ ЖЕЗЕ
ТО СЕ ТИЕ ДРОГЕ У КОЛИ?

38
00:01:59,366 --> 00:02:00,789
- ТА?
- дА.

39
00:02:00,805 --> 00:02:04,099
лОИС, ЖРАТИЕМО СЕ ОДМАХ. мЕГ Е
ДА МЕ ИЗЖЕДЕ НАПОЛЙЕ ДА КАКИМ.

40
00:02:21,606 --> 00:02:23,330
- <И>хАЛО.
- хЕЙ, кЖЕГМАЙЕР.

41
00:02:23,337 --> 00:02:26,302
- <И>хЕЙ, пИТЕР, ТА СЕ ДЕАЖА?
- зАГЛАЖИО САМ НА ГЛУПОМ БАЛЕТУ.

42
00:02:26,315 --> 00:02:27,650
<И>мА НИЙЕ ЖАЛЙДА. оЗБИЛЙАН СИ?

43
00:02:27,654 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles