Preview Subtitle for The Days


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,200 --> 00:00:25,193
Augusti 1962, en orolig tid i Frankrike.

2
00:00:25,840 --> 00:00:28,673
Många ansåg att president de Gaulle...

3
00:00:28,800 --> 00:00:32,236
hade förrått landet genom att ge
Algeriet självständighet.

4
00:00:33,120 --> 00:00:35,554
Extremister ur armén...

5
00:00:35,720 --> 00:00:37,836
svor på att döda honom.

6
00:00:38,520 --> 00:00:41,080
De skapade en hemlig rörelse...

7
00:00:41,280 --> 00:00:44,590
kallad OAS.

8
00:01:28,280 --> 00:01:30,635
Ministermötet är över!

9
00:04:36,000 --> 00:04:37,353
De är sena.

10
00:05:03,440 --> 00:05:08,036
Tiden mellan första och sista skottet
var sju sekunder.

11
00:05:08,200 --> 00:05:12,034
Över 140 skott avfyrades.

12
00:05:12,520 --> 00:05:15,034
Flera kulor genomborrade presidentens bil.

13
00:05:15,120 --> 00:05:17,509
En av dem gick farligt nära hans huvud.

14
00:05:17,600 --> 00:05:22,549
Som genom ett mirakel blev ingen skadad.

15
00:05:24,360 --> 00:05:25,793
Sex månader senare:

16
00:05:26,840 --> 00:05:29,479
De flesta konspiratörerna
har avslöjats och åtalats.

17
00:05:29,560 --> 00:05:33,189
Ledaren, överste Bastien-Thiry,
har dömts till döden.

18
00:05:33,280 --> 00:05:38,035
l sista ögonblicket försöker
hans advokat få avrättningen uppskjuten.

19
00:05:54,240 --> 00:05:56,913
Ansökan har avslagits.

20
00:05:57,000 --> 00:05:58,956
Det finns inget mer att göra.

21
00:05:59,200 --> 00:06:00,349
Jag är ledsen.

22
00:06:01,160 --> 00:06:02,354
Var inte det.

23
00:06:02,440 --> 00:06:05,796
lnser du inte att du blir avrättad?

24
00:06:06,360 --> 00:06:07,713
Du förstår inte.

25
00:06:08,200 --> 00:06:11,476
lngen fransman
skulle höja sitt gevär mot mig.

26
00:06:17,760 --> 00:06:19,113
Eld!

27
00:06:20,320 --> 00:06:24,438
Morgonnyheterna den 11 mars 1963.

28
00:06:24,520 --> 00:06:28,115
För en timme sen,
på Fort d'lvry utanför Paris,

29
00:06:28,560 --> 00:06:32,075
avrättades överstelöjtnant Bastien-Thiry...

30
00:06:32,160 --> 00:06:35,835
för mordförsöket på
president de Gaulle i augusti.

31
00:06:35,920 --> 00:06:38,150
OAS verkar nu vara satta ur spel...

32
00:06:38,280 --> 00:06:41,511
tack vare de nationella säkerhetsstyrkorna.

33
00:06:41,720 --> 00:06:44,951
Man vet att OAS nye ledare...

34
00:06:45,080 --> 00:06:48,311
överste Mark Rodin,
tidigare fallskärmsjägare i Algeriet,

35
00:06:48,600 --> 00:06:51,717
gömmer sig nånstans i Österrike.

36
00:06:52,080 --> 00:06:55,436
Dagens avrättning borde vara
slutet för OAS...

37
00:06:55,600 --> 00:06:57,079
en gång för alla.

38
00:07:05,000 --> 00:07:07,230
Hur ser finanserna ut?

39
00:07:08,880 --> 00:07:11,758
De våra har förlorat tron på oss.

40
00:07:11,840 --> 00:07:13,637
Vi har svikit dem igen.

41
00:07:13,720 --> 00:07:14,869
Aldrig mer!

42
00:07:15,080 --> 00:07:16,798
Men vi är bakbundna.

43
00:07:16,880 --> 00:07:20,395
Varenda polis i Frankrike
har ögonen på oss.

44
00:07:21,400 --> 00:07:23,914
Vi måste ta in en utomstående.

45
00:07:24,240 --> 00:07:27,038
-Varför det?
-En torped.

46
00:07:27,720 --> 00:07:31,030
En som inte varit aktiv här,
som inte finns i polisregistret.

47
00:07:31,120 --> 00:07:34,874
-Han kan komma och gå som han vill.
-Det blir dyrt.

48
00:07:34
[...]
Everything OK? Download subtitles