Preview Subtitle for Mechanik The


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:43,984 --> 00:02:45,991
--- dịch từ bản phụ đề gốc tiếng Anh ---
Alexander Popov...

2
00:02:46,193 --> 00:02:48,331
...Nikolai Cherenko.

3
00:08:28,591 --> 00:08:31,112
- Xin chào, tôi đang tìm Nikolai Cherenko.
- Xin chào.

4
00:08:31,311 --> 00:08:32,969
Nick? Tất nhiên rồi. Nick!

5
00:08:35,247 --> 00:08:36,741
Này, Nick!

6
00:08:36,943 --> 00:08:39,180
Lại đây, họ tìm anh đây này.

7
00:08:45,775 --> 00:08:47,204
Tôi là John Ridley.

8
00:08:47,759 --> 00:08:49,221
Tôi là luật sư.

9
00:08:49,423 --> 00:08:53,515
Khách hàng của tôi, Mrs. Abramoff, muốn nói chuyện riêng với anh.

10
00:09:09,103 --> 00:09:12,070
Con giá tôi, Julia.

11
00:09:13,839 --> 00:09:16,970
Chồng tôi đã đến thăm nó khi ông ấy bị giết.

12
00:09:17,166 --> 00:09:18,377
Sau đó...

13
00:09:18,734 --> 00:09:21,190
..nó bị bắt cóc...

14
00:09:22,543 --> 00:09:25,739
...bởi bọn gangsters Nga.

15
00:09:25,935 --> 00:09:28,423
Tôi tin rằng cô ấy đã bị đưa
đến St Petersburg.

16
00:09:30,927 --> 00:09:32,683
Tôi cần anh...

17
00:09:33,007 --> 00:09:35,374
...mang nó về cho tôi.

18
00:09:43,183 --> 00:09:46,598
- Chúng nó có đòi tiền chuộc không?
- 5 triệu.

19
00:09:47,151 --> 00:09:48,558
Thế thì trả nó đi.

20
00:09:49,806 --> 00:09:50,951
Đó là tôi nói

21
00:09:51,630 --> 00:09:54,947
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta nhận thức được thực tế
rằng nếu chúng ta trả tiền, họ sẽ giết cô ấy.

22
00:09:57,327 --> 00:10:01,550
Mr. Cherenko, chúng tôi sẵn sàng
trả anh $ 500.000.

23
00:10:02,159 --> 00:10:07,080
25% trước, còn lại khi cô ấy quay trở lại với chúng tôi

24
00:10:08,175 --> 00:10:11,044
Tôi chỉ là thợ máy. Tôi chỉ sửa xe thôi.

25
00:10:16,079 --> 00:10:18,119
Nikolai Cherenko.

26
00:10:18,318 --> 00:10:20,261
Sinh ra tại Kiev.

27
00:10:20,975 --> 00:10:22,731
Spetsnaz...

28
00:10:22,927 --> 00:10:24,749
...thuộc lực lượng đặc biệt của Nga.

29
00:10:24,943 --> 00:10:26,797
Afghanistan.

30
00:10:27,502 --> 00:10:30,120
Đến Mỹ 7 năm trước...

31
00:10:31,246 --> 00:10:32,773
...một cách bất hợp pháp.

32
00:10:35,631 --> 00:10:38,478
Giờ thì cứ ở đấy mà sửa xe đi.

33
00:10:39,534 --> 00:10:41,389
Hy vọng anh sẽ tìm thấy cô ấy.

34
00:10:43,087 --> 00:10:46,829
Thật không hay nếu cơ quan chức năng Mỹ phát hiện ra anh.

35
00:10:47,566 --> 00:10:49,508
Ông Cherenko.

36
00:10:49,807 --> 00:10:51,846
Tôi đã mất chồng rồi.

37
00:10:52,239 --> 00:10:54,988
Tôi không muốn mất thêm con gái nữa.

38
00:10:55,950 --> 00:10:57,706
Có khi cô ấy đã chết rồi cũng nên.

39
00:10:59,983 --> 00:11:03,049
Đây là người đang giữ con gái tôi.

40
00:11:07,182 --> 00:11:10,030
Tôi biết hắn đã làm gì với gia đình ông.

41
00:11:54,766 --> 00:11:58,115
Anh thích loại nhạc này chứ?

42
00:12:00,526 --> 00:12:02,020
Hay đấy.

43
00:12:05,294 --> 00:12:06,505
Anh là người Mỹ à?

44
00:12:07,887 --> 00:12:09,512
Tôi nhìn trên hành lý của anh

45
00:12:12,046 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles