Preview Subtitle for Deu Suay Doo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:27,184 --> 00:02:31,063
Заета съм.

2
00:02:45,744 --> 00:02:49,274
Здравей.
- Довечера ще има представление.

3
00:02:50,082 --> 00:02:54,002
Добре, ще дойда.
- Да си точна.

4
00:04:15,584 --> 00:04:20,671
Защо? Нещо лошо ли съм направила?
Защо ме изгони от групата?

5
00:04:20,756 --> 00:04:25,761
Обясни ми! Защо?

6
00:05:26,488 --> 00:05:31,410
Защо?
Не съм наранявала никой от колегите.

7
00:05:34,705 --> 00:05:37,874
Първо - майка ми ме изостави.

8
00:05:41,128 --> 00:05:45,007
А сега и групата ми.

9
00:05:45,257 --> 00:05:51,221
Може ли някой да ми отговори.
Орисана съм да съм самотна ли?

10
00:05:54,558 --> 00:05:57,644
Защо?

11
00:06:36,224 --> 00:06:40,228
Престани с пиенето!

12
00:06:42,564 --> 00:06:45,525
Ще ме удряш, а?

13
00:07:12,761 --> 00:07:16,807
Разкарай се!
- Не я убивай.

14
00:07:17,015 --> 00:07:20,976
Нека да я убия!
- Шефът каза, че не трябва.

15
00:07:21,061 --> 00:07:24,022
Спри! Не го прави!

16
00:07:33,657 --> 00:07:37,494
Беше нещастен случай!
Къде е тази кучка?

17
00:07:39,788 --> 00:07:42,833
След нея!

18
00:07:57,514 --> 00:07:59,725
Къде е?

19
00:08:00,809 --> 00:08:03,854
Здравей, Бикамой се обажда.

20
00:08:35,093 --> 00:08:37,220
Изчезвай!

21
00:12:43,216 --> 00:12:49,331
Първо трябва да и отсечем главата
и тогава да играем футбол с нея.

22
00:13:00,984 --> 00:13:05,030
Ела тук, няма да те изядем.

23
00:13:07,199 --> 00:13:12,204
Страшни ли сме?

24
00:13:17,709 --> 00:13:20,712
Ей, ти!

25
00:13:27,010 --> 00:13:33,016
Бърза е.
- Не е, ти си бавен.

26
00:13:33,350 --> 00:13:38,313
Трябва да сме вежливи с жените.

27
00:13:38,563 --> 00:13:43,485
Да, така е.

28
00:13:52,202 --> 00:13:55,962
Можеш ли да ми обясниш,
какво се случи?

29
00:13:56,248 --> 00:14:02,170
Защо съм тук? Какво се случи?

30
00:14:02,629 --> 00:14:07,509
Кажи нещо! Ням ли си?

31
00:14:07,884 --> 00:14:12,639
Обясни ми!

32
00:14:19,104 --> 00:14:25,277
Закъсняхте. Чакахме ви.

33
00:14:26,611 --> 00:14:31,617
За нас ли сте дошли?

34
00:14:32,701 --> 00:14:37,873
Хайде, елате! Не ни се чака повече.

35
00:14:56,808 --> 00:15:00,633
Ще можете ли
да набиете един пияница, а?

36
00:15:10,322 --> 00:15:14,326
Така ми се приспива
докато се бия с вас.

37
00:15:24,962 --> 00:15:28,882
Саним.

38
00:19:25,827 --> 00:19:29,873
Беше ми поръчано от други хора.

39
00:19:33,043 --> 00:19:36,213
Къде са те?
- Вътре.

40
00:19:56,191 --> 00:20:00,896
Ако не те беше спасил,
сега щеше да си като тях.

41
00:20:31,393 --> 00:20:34,563
Благодаря ви много. Страх ни е.

42
00:20:35,772 --> 00:20:40,777
Няколко жени бяха отведени.

43
00:21:03,800 --> 00:21:06,803
Така заносваш пиенето.

44
00:21:07,012 --> 00:21:11,016
Пиенето е вредно.
- То ни дава сили.

45
00:21:11,266 --> 00:21:15,103
Моля те.
- Говориш глупости.

46
00:21:15,437 --> 00:21:19,316
Е, какво ще правиш?

47
00:21:21,652 --> 00:21:26,531
Моля те, не го прави.
Това е последната бутилка.

48
00:21:27,783 --> 00:21:31,923
Добре, нали искаше да те научим
да се биеш?

49
00:21:32,996 --> 00:21:37,211
Саним, става ли
да и преподадем няколко урока?

50
00:21:37,292 --> 00:21:42,214
Не казвай "не"! Ти я доведе тук.

51
00:21:44,424 --> 00:21:47,552
Но…
- Млък!

52
00:21:5
[...]
Everything OK? Download subtitles