Preview Subtitle for Medium 2005 S05e17 Subrip 23 976 Turkish Subtitle 1004613


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:13,010 --> 00:00:17,212
Eline baktrmalsn. K๖t bir yara izi
kalabilir.

2
00:00:18,616 --> 00:00:21,750
Ge็ kaldn. Ayrlmak zereydim.

3
00:00:21,886 --> 00:00:26,320
Buna inanaca๐m zannetmiyorum.
Bence gerekti๐i kadar beklerdin.

4
00:00:31,396 --> 00:00:34,164
Hepsi burada. aretlenmemi paralar,
tam istedi๐in gibi.

5
00:00:34,165 --> 00:00:37,165
Numara yok. zleme cihaz yok.

6
00:00:39,003 --> 00:00:41,071
Bethany nerede?

7
00:00:41,172 --> 00:00:43,173
Orada g๖ml.

8
00:00:45,476 --> 00:00:47,978
Aman Tanrm. Sen ne yaptn?

9
00:00:48,412 --> 00:00:51,180
Kz bir saat ๖nce oraya g๖mdm.
Tahminime g๖re...

10
00:00:51,182 --> 00:00:54,785
...be veya alt dakikalk havas
kalmtr.

11
00:01:07,665 --> 00:01:10,434
Bethany! Beni duyuyor musun?

12
00:01:10,435 --> 00:01:11,468
Bethany!

13
00:01:11,469 --> 00:01:13,437
Bethany! Geliyorum.

14
00:01:15,406 --> 00:01:17,074
Bethany!

15
00:01:17,075 --> 00:01:18,776
Beni duyuyor musun?

16
00:01:18,777 --> 00:01:21,879
Beni duyuyor musun? Geliyorum!

17
00:01:21,946 --> 00:01:24,314
Bethany! Beni duyuyor musun?

18
00:02:15,298 --> 00:02:20,200
Ne dnyorsun? gibi mi yoksa
cenaze gibi mi?

19
00:02:21,639 --> 00:02:24,040
Kesinlikle i gibi.

20
00:02:24,641 --> 00:02:26,876
Belki g๖mme ii olabilir.

21
00:02:28,779 --> 00:02:31,648
Senin tipinde birine ben irket
satarm.

22
00:02:31,649 --> 00:02:34,883
Ger็ekten mi? O ve iki milyon dolar
irketimi alabilir.

23
00:02:35,686 --> 00:02:39,487
Hadi, paray bulmak i็in daha zamana
ihtiyacn var. Terry anlayacaktr.

24
00:02:39,523 --> 00:02:43,558
Bugn son gn. Parann bir ksm de๐il,
hi็biri yok.

25
00:02:44,428 --> 00:02:48,429
in asl, zaman uzatsa bile paray
nereden bulaca๐m bilmiyorum.

26
00:02:49,066 --> 00:02:52,700
Hangi kravat? Baksana!
Dnyadan Allison' a.

27
00:02:54,104 --> 00:02:57,907
Kravat olmasn. Hi็biri. Fazla duruyor.

28
00:02:58,675 --> 00:02:59,876
Bu sebeple seninle evlendim.

29
00:03:00,877 --> 00:03:02,379
Bilgisayarmda bu kadar neye bakyorsun?

30
00:03:03,380 --> 00:03:06,248
Dn gece Cynthia Keener hakknda
bir rya g๖rdm.

31
00:03:06,649 --> 00:03:08,918
"Hapisteki kadnlar" tarz bir rya m?

32
00:03:09,588 --> 00:03:12,188
Hayr. Uzun zaman ๖nceki bir olayd.

33
00:03:12,189 --> 00:03:15,724
Az ๖nce eski bir yaz buldum, olayn
ger็ekten oldu๐unu g๖steriyor.

34
00:03:16,860 --> 00:03:18,527
Paylamak ister misin?

35
00:03:18,528 --> 00:03:19,595
Ger็ekten ilgileniyor musun?

36
00:03:19,596 --> 00:03:20,462
Hayr.

37
00:03:20,463 --> 00:03:22,631
yi, o zaman beni bo ver.

38
00:03:27,538 --> 00:03:30,971
Merhaba. Benim adm Allison Dubois.
็nc defa aryorum.

39
00:03:31,241 --> 00:03:34,108
Sizin oradaki bir mahkumu ziyaret
etmek istiyorum.

40
00:03:34,244 --> 00:03:36,246
smi Cynthia Keener.

41
00:03:37,147 --> 00:03:41,181
Evet, resmi daireden aryorum ama bu
resmi bir i de๐il.

42
00:03:41,351 --> 00:03:42,685
Karm anlamyorsunuz!

43
00:03:42,686 --> 00:03:46,720
Beni gnde ็ defa arar. Ondan
haber almadm!

44
00:03:46,823 --> 00:03:50,224
Ben vergi veriyorum! Bu bir su็!

45
00:03:52,662 --> 00:03:57,431
Tek bildi๐im karm 12 saattir kayp ve
kimse bir ey yapmyor.

46
[...]
Everything OK? Download subtitles