Preview Subtitle for Naves


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:37,717 --> 00:03:38,775
Още малко.

2
00:03:52,765 --> 00:04:01,730
БЕЗ ПЪТ НАЗАД

3
00:04:27,066 --> 00:04:30,001
- Намери ли Себастиян?
- Не! Няма път на пред!

4
00:04:47,120 --> 00:04:49,884
Пипни го и ще ти
натроша краката!

5
00:05:02,902 --> 00:05:03,891
Нов си, нали?

6
00:05:08,941 --> 00:05:12,877
Ей! Ей!
Какво става?

7
00:05:14,013 --> 00:05:15,878
Нищо, Отче.
Добър ден.

8
00:05:16,182 --> 00:05:18,117
- Добър ден.
- Добър ден.

9
00:05:18,117 --> 00:05:19,982
- Добър ден.
- Добър ден.

10
00:06:27,053 --> 00:06:29,112
Мамо? Хапчето ти.

11
00:06:30,223 --> 00:06:31,190
Време e.

12
00:06:47,106 --> 00:06:48,198
Харесва ли ти, мамо?

13
00:06:51,110 --> 00:06:53,169
Изглежда по-добре на теб,
от колкото на мен.

14
00:07:03,389 --> 00:07:04,390
Череши.

15
00:07:04,390 --> 00:07:07,188
Ако не намериш череши,
купи малини...

16
00:07:07,260 --> 00:07:10,161
...ако не, ягоди,
но от онези в тарелката.

17
00:07:11,130 --> 00:07:14,122
После, и витамините
за Себастиян...

18
00:07:15,168 --> 00:07:16,226
...и зехтин.

19
00:07:18,204 --> 00:07:20,263
Купи телешки дроб
и повечко лук.

20
00:07:22,175 --> 00:07:24,143
Себастиян не обича дроб.

21
00:07:24,310 --> 00:07:26,278
Както и лук,но е много слаб.

22
00:07:27,413 --> 00:07:29,142
А за майка ти?

23
00:07:31,184 --> 00:07:32,151
Обикновеното.

24
00:07:33,186 --> 00:07:36,246
И малко отрова за мравки.

25
00:07:39,258 --> 00:07:41,158
Това е Ефран.
Аз ще отида.

26
00:07:44,230 --> 00:07:45,364
Не иска това.

27
00:07:45,364 --> 00:07:48,301
Знам, но със сестра тук,ще
и бъде по-лесно.

28
00:07:48,301 --> 00:07:50,292
Поне на полвин ден,
не бъди инат.

29
00:07:50,369 --> 00:07:52,505
Не е твое решението.
Тя вече каза не.

30
00:07:52,505 --> 00:07:54,439
Елена, майка ти е много слаба.

31
00:07:54,507 --> 00:07:57,271
- Чайо не може да върши всичко.
- Чайо?

32
00:07:57,343 --> 00:07:59,334
Че какво върши Чайо?

33
00:07:59,412 --> 00:08:01,346
Кой се грижи за мама?
Аз.

34
00:08:01,514 --> 00:08:04,415
Защото... едно е да идваш и
да се разпореждаш...

35
00:08:04,484 --> 00:08:07,320
...15 мин всеки ден от
Понеделник до Петък...

36
00:08:07,320 --> 00:08:08,412
...и друго е да си тук.

37
00:08:10,256 --> 00:08:12,486
Това не е покана.

38
00:08:13,426 --> 00:08:15,223
Имаш си живот.

39
00:08:20,299 --> 00:08:24,258
- Пушенето е...
- Не си ми баща.

40
00:08:25,438 --> 00:08:26,496
Лекар си.

41
00:08:30,443 --> 00:08:32,274
Имате ли всичко?

42
00:08:32,545 --> 00:08:35,309
Болкоуспокояващите са на
свършване.

43
00:08:35,581 --> 00:08:39,278
Морфин. Ще ти пратя.
Друго?

44
00:08:40,486 --> 00:08:43,284
Не.
Е, обичайното.

45
00:08:43,589 --> 00:08:44,556
Пари.

46
00:08:46,425 --> 00:08:47,551
Ще напиша чек.

47
00:08:49,595 --> 00:08:51,586
Хубава си в роклята.

48
00:09:32,438 --> 00:09:33,405
Дай да видя.

49
00:09:34,574 --> 00:09:37,509
Елена става упорита като теб.

50
00:09:59,732 --> 00:10:02,496
От кога не си се къпал?

51
00:10:03,736 --> 00:10:05,670
Няма ли да видиш мама?

52
00:10:15,781 --> 00:10:17,476
Не влизай.

53
00:10:18,618 --> 00:10:19,744
Там е знаеш кой.

54
00:10:27,593 --> 00:10:28,753
Изкъпи се,прасе.

55
00:10:50,850 --> 00:10:5
[...]
Everything OK? Download subtitles