Preview Subtitle for Mystery Files


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,000 --> 00:00:10,000
TV-Rip: Burak ŞAHİN

2
00:00:50,167 --> 00:00:52,917
Roma
Milattan Sonra, 887

3
00:00:56,625 --> 00:01:00,792
Saygıdeğer Kardinal,
Paris Piskoposu Arnaldo.

4
00:01:01,667 --> 00:01:05,417
Kardinal. Her şey hazır.

5
00:01:21,000 --> 00:01:25,250
İstediğiniz kadar bakabilirsiniz.
Hoşunuza gittiği zaman...

6
00:01:25,458 --> 00:01:30,250
...sizin için seve seve ciltleriz.
-Teşekkür ederim.

7
00:01:37,208 --> 00:01:41,750
Başka ne türlü olabilirdi ki?
Bir zamanlar papalık tahtında...


8
00:01:42,000 --> 00:01:45,625
...bir kadının oturmuş olması
kilise için bir utanç kaynağıydı.


9
00:01:45,875 --> 00:01:49,792
Johanna'nın ismi elbette ki
Papalar Tarihi'nde geçmiyordu.


10
00:01:50,042 --> 00:01:54,667
Yine de varlığının hiçbir şekilde
kanıtı yoktur denilebilir mi?


11
00:01:54,917 --> 00:01:57,792
Tarihin sayfalarından tamamen
sürülmek zorunda mı?


12
00:01:58,042 --> 00:02:01,292
Bunca şey başarmış bir kadın!

13
00:02:03,208 --> 00:02:07,708
Johanna'nın hayatının ilk günü
Şarlman'ınkinin son günüydü.


14
00:02:08,208 --> 00:02:10,417
Ona Muhteşem derlerdi,..

15
00:02:10,667 --> 00:02:13,083
...ama Frank İmparatorluğu'nun
doğu kısımlarında,..


16
00:02:13,292 --> 00:02:17,458
...eski Germen topraklarında
yıllar boyunca alev ve kılıçla...


17
00:02:17,667 --> 00:02:23,250
...kafirunla savaşan İmparator ve
askerlerinin kötü anıları tazeydi.


18
00:02:23,958 --> 00:02:28,875
Ama insanlar artık kışı atlatırken
yeterince zorluk çekmekteydiler.


19
00:02:56,958 --> 00:02:59,083
Ne yapıyorsun, kadın?

20
00:02:59,292 --> 00:03:01,292
Acısını biraz yatıştırır.

21
00:03:02,375 --> 00:03:04,833
Efendimizin kelamını bilmez misin:

22
00:03:06,500 --> 00:03:09,750
"Ağrı çekerek doğum yapacaksın."

23
00:03:10,000 --> 00:03:12,708
O hâlde yardımınıza ihtiyacım var.
Fazla bir vakit kalmadı.

24
00:03:12,958 --> 00:03:15,750
O alçak ve cenabet vazife
kadına aittir.

25
00:03:16,000 --> 00:03:17,667
O hâlde karınız ölür!

26
00:03:18,250 --> 00:03:21,167
Orası Tanrı'ya kalmış, bana değil.

27
00:03:21,792 --> 00:03:25,500
İki oğlanı annesiz
yetiştiremezsiniz.

28
00:03:30,375 --> 00:03:33,458
-Ne yapmamı istiyorsun?
-Arkasında otur.

29
00:03:34,000 --> 00:03:36,500
Sırtını sana yaslasın.

30
00:03:44,750 --> 00:03:47,208
Şimdi bu bezi eline al.

31
00:03:48,292 --> 00:03:50,917
Ağlama, Johannes.

32
00:03:51,167 --> 00:03:53,833
Bir tarafa doğru çek şimdi!

33
00:03:55,208 --> 00:03:57,167
Ikın!

34
00:04:03,958 --> 00:04:06,333
Kızınız oldu.
Göründüğü kadarıyla epey...

35
00:04:06,542 --> 00:04:08,500
...gürbüz ve sağlıklı bir kız.

36
00:04:16,750 --> 00:04:18,667
Kız oldu demek.

37
00:04:22,583 --> 00:04:26,125
Adı Johanna olacak.

38
00:04:40,458 --> 00:04:43,750
Beş Yıl Sonra

39
00:04:53,458 --> 00:04:58,125
Johanna maharetli bir çocuktu,
ve çok güçlü bir zekası vardı.


40
00:04:58,583 --> 00:05:01,750
Bilgiye olan açlığı
doymak bilmiyordu.


41
00:05:02,292 --> 00:05:08,417
Genç yaşına rağmen, yaşının
ötesinde bir bilgeliğe sahipti.


42
00:05:09,125 --> 00:05:11,958
-Adını biliyor musun?
-Kadife çiçeği.

43
00:05:12,292 --> 00:05:13,792
Ne işe yar
[...]
Everything OK? Download subtitles