Preview Subtitle for Hope


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:10,625 --> 00:00:13,979
Шринки Динкс. Обичах ги.

2
00:00:14,802 --> 00:00:18,137
Слагаш пластмасата във фурната
докато се разтопи..

3
00:00:17,884 --> 00:00:20,651
и не знам.. динк.

4
00:00:20,936 --> 00:00:22,964
Обичах ги като бях дете.

5
00:00:27,119 --> 00:00:28,589
Пише за 3-годишни.
не знам дали мога да чакам 2 години и половина.

6
00:00:28,624 --> 00:00:29,120
Направи ги сам.

7
00:00:29,120 --> 00:00:30,120
Ще бъде забавно.

8
00:00:30,120 --> 00:00:31,719
Аз ще ги направя с теб.

9
00:00:31,719 --> 00:00:33,200
Тя идва,
тя идва.

10
00:00:33,200 --> 00:00:34,759
Ще правим Shrinky Dinking.

11
00:00:34,759 --> 00:00:35,840
ще правим Shrinky
Dinking!

12
00:00:35,840 --> 00:00:37,960
По дяволите, за какво
говориш?

13
00:00:37,960 --> 00:00:39,679
Сабрина - имахме
този невероятен разговор

14
00:00:39,679 --> 00:00:41,840
за Shrinky Dinks,
и през цялото време
си мислих,

15
00:00:41,840 --> 00:00:43,240
"Срещнах сродната си душа."

16
00:00:43,280 --> 00:00:45,159
Взе ли пиле?
Изчакай.

17
00:00:45,159 --> 00:00:46,159
Тя идва тук?

18
00:00:46,159 --> 00:00:47,119
Ами гаджето и?

19
00:00:47,119 --> 00:00:48,200
Уаят?Не знам.

20
00:00:48,200 --> 00:00:49,479
Той е в
колежа, все още.

21
00:00:49,479 --> 00:00:50,759
Наистина не знам
какво означава това.

22
00:00:50,759 --> 00:00:51,960
Просто знам, че тя ще дойде.

23
00:00:51,960 --> 00:00:53,920
Какво се случва с Ma Ma?

24
00:00:53,920 --> 00:00:55,920
Мисли, че ражда.

25
00:00:55,920 --> 00:00:57,280
О, Боже мой!

26
00:00:57,280 --> 00:01:00,280
Това бебе ще ми направи дупка!

27
00:01:00,280 --> 00:01:02,200
Момчета! Опитвам се
да направя рекорд тук.

28
00:01:02,200 --> 00:01:04,359
Ако ще говорите силно,
обърнате си лицата.

29
00:01:04,359 --> 00:01:06,200
Вятърът ме прецаква.

30
00:01:06,200 --> 00:01:07,519
бебето ми.

31
00:01:07,519 --> 00:01:09,719
Добре, махайте се от тук.

32
00:01:09,719 --> 00:01:11,640
Не искам
да я изплашите.

33
00:01:11,640 --> 00:01:13,200
Аз няма
да ходя никъде -
Аз я харесвам.

34
00:01:13,200 --> 00:01:15,480
Тя е саркастичан
и смешна.

35
00:01:15,480 --> 00:01:16,920
Тя говори
на ум.

36
00:01:16,920 --> 00:01:18,439
Не ти ли напомня за мен?

37
00:01:18,439 --> 00:01:19,640
Не. О, не
го казвай отново.

38
00:01:19,640 --> 00:01:21,079
Съсипа всичко.

39
00:01:21,079 --> 00:01:23,079
И ако не искаш това
да е последният път,

40
00:01:23,120 --> 00:01:25,040
когато тя идва,
трябва да се отървеш от тях.

41
00:01:25,040 --> 00:01:27,439
Трябва да се отдръпнете.

42
00:01:27,439 --> 00:01:28,840
Трябват му странни подскоци.

43
00:01:28,840 --> 00:01:30,000
Добре.

44
00:01:31,840 --> 00:01:34,000
Хайде, да не мислиш
че ще стоя и

45
00:01:34,000 --> 00:01:35,879
и ще гледам как ми биеш рекорда?

46
00:01:35,879 --> 00:01:37,439
Благодаря.

47
00:01:37,439 --> 00:01:39,920
Ще взема Хоуп,
но трябва да се възползваш

48
00:01:39,920 --> 00:01:42,079
и да действаш с това момиче.

49
00:01:42,079 --> 00:01:43,560
Опитай се да седне до теб

50
00:01:43,560 --> 00:01:45,040
в центъра на дивана
където потъва.

51
00:01:45,040 --> 00:01:46,840
Откакто леля
счупи пружините,

52
00:01:46,840 --> 00:01:49,200
двама души не могат
[...]
Everything OK? Download subtitles