Preview Subtitle for Tess Of The D Urbervilles


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,420 --> 00:00:03,889
Събрали сме се тук за да съберем този
мъж и тази жена в свещен съюз.


2
00:00:03,890 --> 00:00:07,595
Името му беше Алек д'Ърбървил.
- Родила си неговото дете, Тес!


3
00:00:07,596 --> 00:00:10,351
Ти си повече негова,
отколкото моя съпруга.


4
00:00:10,352 --> 00:00:13,788
Да му признаеш...
- Сбогом, Тес.


5
00:00:13,789 --> 00:00:16,059
Заминавам за Бразилия
възможно най-скоро.


6
00:00:16,060 --> 00:00:18,103
Защото никой не би могъл да
ви обича повече от Тес.


7
00:00:18,104 --> 00:00:21,266
Тя би дала и живота си за вас. Повече
от това и аз не бих могла да направя.


8
00:00:21,267 --> 00:00:23,780
Можем ли да ви
помогнем с нещо?


9
00:00:25,276 --> 00:00:27,891
Разрешително за брак.
Искам да се омъжиш за мен.


10
00:00:27,892 --> 00:00:31,463
Не можеш ли да се върнеш при мен,
преди да се е случило нещо ужасно?


11
00:00:31,464 --> 00:00:34,850
Само още нещо, Тес.
Ще те имам!


12
00:00:43,337 --> 00:00:46,373
Това изобщо не ми харесва.

13
00:00:49,920 --> 00:00:53,672
Хюет, на вагона при останалите.

14
00:00:54,320 --> 00:00:58,834
Дърбифийлд, горе на платформата.
Ще развързваш снопите.

15
00:00:58,932 --> 00:01:01,367
Не! Прекалено е опасно!

16
00:01:01,368 --> 00:01:04,880
Това не е женска работа.
Защо да не я свърши някой от мъжете?

17
00:01:04,881 --> 00:01:07,914
Може би ти искаш
да заемеш мястото й?

18
00:01:07,915 --> 00:01:10,525
Добре, ще го заема.
- Не, аз ще го заема.

19
00:01:10,560 --> 00:01:14,840
Аз ще го направя.
Ако това иска.

20
00:01:20,280 --> 00:01:22,445
Размърдайте се, всички.

21
00:01:22,480 --> 00:01:25,640
Искам тази купа сено
разтоварена до довечера.

22
00:01:28,869 --> 00:01:32,099
ТЕС ОТ РОДА Д'ЪРБЪРВИЛ

23
00:01:32,100 --> 00:01:34,264
По едноименния роман
на Томас Харди


24
00:01:44,980 --> 00:01:48,280
Какво искате?
- Искам една услуга...

25
00:01:48,315 --> 00:01:52,240
Това отново е той.
- Свещеника на Тес.

26
00:01:56,080 --> 00:01:58,320
Никак не прилича на свещеник.

27
00:02:08,540 --> 00:02:12,960
Можеш да слезеш.
Стар приятел е дошъл да те види.

28
00:02:27,720 --> 00:02:31,680
Тес, не се ли радваш да ме видиш?

29
00:02:31,715 --> 00:02:35,640
Бях в Лондон и
посетих шивача си.

30
00:02:36,680 --> 00:02:39,560
Разкаянието не ми дава мира.

31
00:02:45,440 --> 00:02:47,595
Какво мислиш?

32
00:02:47,630 --> 00:02:51,045
Разбирам, че сте се отказал
от проповедите.

33
00:02:51,046 --> 00:02:54,720
Предпочетох да дойда и да те видя
пред това да проповядвам.

34
00:02:54,721 --> 00:02:58,237
Раят, който ти можеш да предложиш на
човека, не е по-лош от всякакъв друг.

35
00:02:58,272 --> 00:03:01,685
Ами етиката, Алек? Вярата
в любовта и добротата?

36
00:03:01,686 --> 00:03:04,586
Опасявам се, че няма доброта. Ако
няма кой да ми каже "не прави това",

37
00:03:04,587 --> 00:03:06,685
не мога да се запаля.

38
00:03:06,686 --> 00:03:09,640
Нямам намерение да поемам
отговорност за делата и страстите си,

39
00:03:09,675 --> 00:03:11,925
щом няма пред кого да отговарям.

40
00:03:11,960 --> 00:03:14,760
И ако бях на твое място,
щях да постъпя по същия начин.

41
00:03:16,440 --> 00:03:19,120
Това ме подтикна да ти
нап
[...]
Everything OK? Download subtitles