Preview Subtitle for Sex And The City 2 Slovene Subtitle 4011135


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:16,803 --> 00:01:22,475
PETI ELEMENT

2
00:02:40,970 --> 00:02:43,806
Egipt, 1914

3
00:03:14,212 --> 00:03:17,507
Aziz.

4
00:03:20,510 --> 00:03:23,388
Aziz, lu*!

5
00:03:23,638 --> 00:03:26,557
Aziz, lu*.

6
00:03:32,063 --> 00:03:36,734
Ko so trije planeti v mrku,
se odpre *rna luknja, vrata.

7
00:03:36,985 --> 00:03:40,738
Pojavi se zlo,
ki za*ne iriti grozo in kaos.

8
00:03:40,989 --> 00:03:44,450
Vidi ka*o, Billy?
Prvobitno zlo.

9
00:03:44,701 --> 00:03:49,038
Nujno skiciraj ka*o.
-Saj jo imam. Vse ka*e imam.

10
00:03:49,372 --> 00:03:53,167
Kdaj naj bi se zgodilo
to dejanje s ka*o?

11
00:03:53,501 --> 00:03:57,297
چe je tole pet,
to pa ena...

12
00:04:02,552 --> 00:04:07,640
Vsakih pet tiso* let.
-Torej imam e nekaj *asa.

13
00:04:15,940 --> 00:04:19,152
Ti jima nosi vodo.
Priden.

14
00:04:19,444 --> 00:04:23,197
Nesel jima jo bom.
Bog s tabo. Varuj se zla.

15
00:04:24,532 --> 00:04:28,119
Razli*na ljudstva
oziroma simboli ljudi,

16
00:04:28,369 --> 00:04:32,582
zbirajo 4 elemente ivljenja,
vodo, ogenj, zemljo, zrak,

17
00:04:33,124 --> 00:04:35,627
okrog petega.

18
00:04:35,877 --> 00:04:39,714
Peti element.

19
00:04:42,842 --> 00:04:47,347
Odpusti mi, Gospod.
A vesta e preve*.

20
00:04:51,142 --> 00:04:53,895
O*e. Kako ste?

21
00:04:54,145 --> 00:04:56,856
Imata kak kozarec?
-Seveda.

22
00:04:57,106 --> 00:05:00,068
Tako me veseli, da ste tu.
Izredno re* imamo.

23
00:05:00,360 --> 00:05:04,489
Najve*ja najdba vseh *asov.
-Gotovo umirate od eje.

24
00:05:05,114 --> 00:05:08,534
Da, da. Oprostite.

25
00:05:09,702 --> 00:05:12,247
Podobno je
bojnemu na*rtu.

26
00:05:12,497 --> 00:05:15,166
Tukaj je dobro
in tukaj zlo.

27
00:05:15,458 --> 00:05:19,879
To pa je oroje
za boj proti zlu.

28
00:05:21,381 --> 00:05:26,678
Slaven bom.
-Nazdravimo torej vai slavi.

29
00:05:27,804 --> 00:05:31,516
Na slavo. Salute!

30
00:05:35,103 --> 00:05:39,065
Ne moremo nazdraviti z vodo.
Billy, v bisagi imam ganje.

31
00:05:50,994 --> 00:05:54,747
Tega ne razumem.
To bi lahko bilo nekaj...

32
00:05:54,998 --> 00:05:59,043
Prazgodovinskega.
Ne vem.

33
00:05:59,294 --> 00:06:01,921
Toda *akajte.

34
00:06:02,171 --> 00:06:04,424
Tukaj.

35
00:06:11,055 --> 00:06:13,474
Glejte.

36
00:06:23,151 --> 00:06:25,570
Prispeli so.

37
00:06:29,908 --> 00:06:34,287
Ta *lovek,
to popolno bitje.

38
00:06:34,913 --> 00:06:37,999
To mora biti klju*.

39
00:06:43,129 --> 00:06:46,925
Kaj naj bi bila boanska lu*,
o kateri govorijo?

40
00:06:49,093 --> 00:06:51,804
Aziz, lu*!

41
00:06:52,472 --> 00:06:55,767
To je e veliko bolje.
Hvala ti.

42
00:07:11,032 --> 00:07:13,326
Gospodar.

43
00:07:54,784 --> 00:07:58,538
O*e, e nikoli nisem videl
*esa tako neverjetnega.

44
00:07:58,830 --> 00:08:01,374
Se vam ne zdi?

45
00:08:03,084 --> 00:08:06,254
S-s-ste Nemci?

46
00:08:10,049 --> 00:08:13,803
Gospodar, malo je manjkalo,
pa bi vse odkril.

47
00:08:14,053 --> 00:08:16,889
A ni* ne skrbite.
Priel sem e ob pravem *asu.

48
00:08:17,140 --> 00:08:21,811
Duhoven, ti in vsi pred tabo
ste nam dobro sluili.

49
00:08:22,270 --> 00:08:27,317
A blia se vojna. Kamni na
Zemlji niso ve* na varnem.

50
00:08:45,001 --> 00:08:48,588
To
[...]
Everything OK? Download subtitles