Preview Subtitle for The Worker


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,266 --> 00:00:18,310
ivela bo.

2
00:00:23,774 --> 00:00:27,361
Zdaj vam lahko povem,
da sem sprva mislil, da ne bo.

3
00:00:30,364 --> 00:00:34,451
Gor sem prinesel eno od obeh ograjic.
Ta je od moje prve ene.

4
00:00:34,576 --> 00:00:36,576
Ta e ni pokodovana.

5
00:00:38,413 --> 00:00:39,957
Doktor?

6
00:00:40,082 --> 00:00:42,334
Bo z mojo deklico vse v redu?

7
00:00:42,459 --> 00:00:48,298
Zjutraj bo najbr ponovno
prevrnila na tla ograjico kapitana Kellerja.

8
00:00:49,758 --> 00:00:52,761
Ne bi mogli ni*esar drugega naredili?

9
00:00:52,886 --> 00:00:55,681
Postaviti mo*nejo ograjico. Hm?

10
00:00:55,806 --> 00:01:00,143
Poskrbite samo, da ji bo udobno.
Saj ve, koliko bolje lahko storimo.

11
00:01:01,270 --> 00:01:04,982
Te stvari se pri dojen*kih tu in tam dogajajo.
Nikoli ne zvemo, zakaj.

12
00:01:05,107 --> 00:01:07,776
Imenuje se akutni naval krvi
iz trebuha v mogane.

13
00:01:07,901 --> 00:01:09,945
Pospremil vas bom do vae ko*ije, doktor.

14
00:01:10,070 --> 00:01:12,114
Glavno je, da ji je vro*ina padla.

15
00:01:12,239 --> 00:01:15,659

e nikoli nisem videl otroka z ve* vitalnosti.
To je res.

16
00:01:26,003 --> 00:01:28,255
Pst...

17
00:01:28,380 --> 00:01:30,424
Ne jo*i zdaj.

18
00:01:31,466 --> 00:01:33,927
Saj si imela e zadosti teav.

19
00:01:36,680 --> 00:01:39,600
"Imenujejo ga akutni naval" zares!

20
00:01:39,725 --> 00:01:45,314
Ne vidim, kaj je tako privla*nega
okoli tega navala krvi, prav zato, ker je to tvoj..

21
00:01:47,858 --> 00:01:52,446
Tvoj o*e bo napisal
uvodnik o tem v svojem *asopisu.

22
00:01:52,571 --> 00:01:55,324
"┌ćudo moderne medicine."

23
00:01:55,449 --> 00:01:59,745
Oni ne vedo, kaj zdravijo,
pa *eprav to pozdravijo.

24
00:01:59,870 --> 00:02:02,956
Moki! Moki in njihove vojne brazgotine.

25
00:02:04,750 --> 00:02:07,002
Me enske imamo...

26
00:02:11,340 --> 00:02:13,383
Helen?

27
00:02:22,017 --> 00:02:24,061
Helen!

28
00:02:26,271 --> 00:02:27,272
Kap'n!

29
00:02:30,192 --> 00:02:33,070
Kap'n! Bi prili sem?

30
00:02:33,195 --> 00:02:36,198
- Katie! Kaj je? Kaj se je zgodilo?

31
00:02:38,075 --> 00:02:41,954
- Katie! Kaj je? Kaj je narobe?
- Poglejte! Ni* ne vidi.

32
00:02:42,079 --> 00:02:45,374
Poglejte njene o*i. Ne more videti.

33
00:02:45,499 --> 00:02:46,667
Helen!

34
00:02:46,792 --> 00:02:50,045
Ali sliati.
Ko sem vpila ni niti trenila.

35
00:02:50,170 --> 00:02:52,381
- Niti z eno trepalnico!
- Helen!

36
00:02:53,674 --> 00:02:56,927
- Ne more vas sliati!
- Helen!

37
00:02:57,719 --> 00:02:59,763
Helen!

38
00:05:36,170 --> 00:05:38,630
Sem ti rekla, da jo pusti.

39
00:06:04,740 --> 00:06:08,994
Arthur? Arthur, nekaj
mora biti narobe s tem otrokom.

40
00:06:09,119 --> 00:06:11,413
Osveujo* predlog. Zakaj?

41
00:06:11,538 --> 00:06:14,625
Zakaj prav ta tako slavna
ola Perkins v Bostonu?

42
00:06:14,750 --> 00:06:17,211
Ker tam verjetno delajo *udee.

43
00:06:17,336 --> 00:06:21,715

la bo k specialistom.
Ne morejo ji pomagati ne v Baltimoru ne v Washingtonu.

44
00:06:21,840 --> 00:06:24,593
Mislim, da bo kap'n kmalu pisal
v Perkinsonovo olo.

45
00:06:24,718 --> 00:06:27,262
Katie, kolikokrat se ti
lahko zlomi srce?

46
00:06:27,387 --> 00:06:31,975

[...]
Everything OK? Download subtitles