Preview Subtitle for Blunder


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,213 --> 00:00:04,091
SPRE SFÂRŞITUL CELUI
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL,

2
00:00:04,253 --> 00:00:07,131
GERMANlA HlTLERlSTĂ
DUCEA UN RĂZBOl

3
00:00:07,293 --> 00:00:10,205
PE MAl MULTE FRONTURl Sl UNUL
ÎN SÄNUL CELUl DE-AL TRElLEA RElCH.

4
00:00:10,613 --> 00:00:16,245
ACEASTĂ POVESTE A FOST
lNSPlRATĂ DE UN FAPT REAL.

5
00:00:18,533 --> 00:00:19,682
Soldaţi ai Reich-ului,

6
00:00:19,853 --> 00:00:20,922
20 lULlE, 1 944 BERLlN

7
00:00:21,093 --> 00:00:24,972
în această seară, inimile noastre
sunt pline de recunoştinţă.

8
00:00:25,133 --> 00:00:28,443
Dumnezeu ne-a trimis un semn sigur

9
00:00:28,613 --> 00:00:31,685
că misiunea Führer-ului va fi îndeplinită.

10
00:00:31,853 --> 00:00:36,324
Acum este datoria voastră de a îi ataca

11
00:00:36,493 --> 00:00:39,803
pe laşii care au comis
această crimă oribilă

12
00:00:39,973 --> 00:00:43,488
împotriva partidului nostru,
Germaniei noastre,

13
00:00:43,653 --> 00:00:45,371
precum şi împotriva Führer-ului.

14
00:00:45,533 --> 00:00:47,285
Heil Hitler.

15
00:00:59,693 --> 00:01:04,289
ATENTAT LA VlATA LUl HlTLER

16
00:01:06,453 --> 00:01:08,489
Avem ordine directe de la Führer.

17
00:01:08,653 --> 00:01:10,883
Arestaţi-i pe trădători !

18
00:01:24,573 --> 00:01:27,565
- Dumnezeule, ce se întâmplă ?
- E armata noastră.

19
00:01:38,133 --> 00:01:40,806
- Cum arată ?
- Arată ca noi.

20
00:01:42,933 --> 00:01:46,050
- Ce e asta ? Cine v-a dat ordine ?
- Declară credintă Führer-ului !

21
00:02:03,413 --> 00:02:05,369
Încuiaţi etajele superioare.

22
00:02:05,533 --> 00:02:07,808
- Stauffenberg.
- Sunt Walter. Am fost invadaţi.


23
00:02:07,973 --> 00:02:10,123
Nu vă împotriviţi.
leşiţi din clădire dacă puteţi.

24
00:02:13,133 --> 00:02:15,203
Stauffenberg, sunt peste tot.

25
00:02:24,613 --> 00:02:27,252
S-a terminat, Claus. Am terminat.

26
00:02:30,213 --> 00:02:33,967
- Am terminat.
- Procesul, Friedrich.

27
00:02:34,133 --> 00:02:36,522
Nu vrem să pierdem distracţia.

28
00:02:36,693 --> 00:02:38,649
Stauffenberg are dreptate, Olbricht.

29
00:02:38,813 --> 00:02:42,567
De dragul istoriei, trebuie
să supravieţuim să povestim faptele.

30
00:02:54,853 --> 00:02:56,286
Opreşte-te sau trag !

31
00:02:58,933 --> 00:03:01,367
- Mâinile sus !
- Nu am mâini.

32
00:03:01,533 --> 00:03:02,807
Jură credintă Führer-ului !

33
00:03:03,973 --> 00:03:05,247
Niciodată !

34
00:03:05,413 --> 00:03:07,324
Nu trageţi !

35
00:03:08,333 --> 00:03:09,607
E Stauffenberg.

36
00:03:13,813 --> 00:03:15,292
El e.

37
00:03:16,813 --> 00:03:18,849
El e.

38
00:03:26,053 --> 00:03:30,843
TUNlSlA, APRlLlE 1 943
1 5 LUNl MAl DEVREME

39
00:03:59,533 --> 00:04:01,251
Maresale Rommel.

40
00:04:02,053 --> 00:04:04,772
Te poftesc în ceea ce a mai rămas
din cartierul meu general.

41
00:04:08,493 --> 00:04:11,883
- Voiati să mă vedeti ?
- Da.

42
00:04:12,293 --> 00:04:15,091
Te repartizăm la Berlin.

43
00:04:15,573 --> 00:04:16,972
Pot să întreb de ce ?

44
00:04:17,133 --> 00:04:21,570
S-au decis să nu-ti mai irosească
talentele pentru o cauză pierdută.

45
00:04:22,093 --> 00:04:24,926
Se pare că te pregătesc pentru
ceva mai bun, Stauffenberg.

46
00:04:25,093 --> 00:04:27,482
- Felicitări.
- Dacă nu
[...]
Everything OK? Download subtitles