Preview Subtitle for Nagano 1998 Xviii Olympic Winter Games


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,040 --> 00:00:08,680
- Ще се оправиш.
- Как е раната?

2
00:00:08,680 --> 00:00:11,480
- Дайте му морфин.
- Как е раната?

3
00:00:11,480 --> 00:00:14,080
- Всичко е наред.
- Как ви се струва?

4
00:00:14,080 --> 00:00:19,120
- Слагам ти морфин. Ето го.
- В гръбнака ли съм улучен?

5
00:00:19,120 --> 00:00:22,280
- Всичко е наред, Уейд.
- В гръбнака ли?

6
00:00:22,280 --> 00:00:24,120
Повдигнете го. Полека.

7
00:00:24,120 --> 00:00:25,600
Натиснете по-силно.

8
00:00:25,600 --> 00:00:28,200
- Полека, полека.
- Повдигнете го.

9
00:00:30,400 --> 00:00:33,360
Дръж се, докторе, ще се оправиш.

10
00:00:33,360 --> 00:00:35,840
Уейд, имаш изходна рана.

11
00:00:35,840 --> 00:00:37,520
Точно над таза.

12
00:00:37,520 --> 00:00:40,080
Колко е голяма дупката?

13
00:00:40,080 --> 00:00:41,880
Колкото жълъд.

14
00:00:41,880 --> 00:00:44,320
Всичко е наред. Всичко е наред.

15
00:00:45,520 --> 00:00:47,680
Притиснете раната.

16
00:00:50,840 --> 00:00:52,160
Всичко е наред.

17
00:00:53,400 --> 00:00:55,120
Натиснете малко по-силно!

18
00:00:55,120 --> 00:00:58,120
Някоя кърви ли повече от другите?

19
00:00:58,120 --> 00:01:00,000
Да, ето там. Знаеш ли какво е това?

20
00:01:00,000 --> 00:01:03,600
- Не.
- Ще ти поставя ръката върху нея.

21
00:01:03,600 --> 00:01:07,480
- Натисни там.
- Ето тази.

22
00:01:07,480 --> 00:01:11,560
Господи, черният ми дроб!

23
00:01:11,560 --> 00:01:14,880
Кажи какво да направим,
как да ти помогнем.

24
00:01:14,880 --> 00:01:17,600
Какво да правим, Уейд? Кажи.

25
00:01:17,600 --> 00:01:19,320
По дяволите.

26
00:01:19,320 --> 00:01:23,520
Имам нужда от още малко морфин.

27
00:01:24,680 --> 00:01:26,720
Още морфин, сър.

28
00:01:32,840 --> 00:01:34,760
Добре.

29
00:01:36,320 --> 00:01:37,600
Сложи му.

30
00:01:42,160 --> 00:01:45,920
- Не искам да умра.
- Уейд, слагам ти.

31
00:01:45,920 --> 00:01:48,120
Хайде.

32
00:01:50,960 --> 00:01:53,160
Сложи му още.

33
00:02:00,080 --> 00:02:01,800
Мамо...

34
00:02:03,680 --> 00:02:05,880
Мамо...

35
00:02:05,880 --> 00:02:07,880
Искам да си ида у дома.

36
00:02:57,160 --> 00:02:59,080
Райбън, дръж го!

37
00:03:18,400 --> 00:03:20,280
Не още!

38
00:03:22,360 --> 00:03:26,800
Първо,
да погребе Уейд и да бележи гроба.

39
00:03:26,800 --> 00:03:30,120
Същото за ония парашутисти.

40
00:03:30,120 --> 00:03:32,200
Съблечете го, търсете сведения.

41
00:03:32,200 --> 00:03:35,320
Питай тая гадина
той ли застреля Уейд!

42
00:03:35,320 --> 00:03:38,040
- Няма значение.
- Има!

43
00:03:41,600 --> 00:03:44,520
Я престани с тоя просташки език.

44
00:03:45,920 --> 00:03:47,840
Джаксън, ти си ранен.

45
00:03:50,000 --> 00:03:51,760
По дяволите.

46
00:03:51,760 --> 00:03:54,840
- Само драскотина.
- Превържи я.

47
00:03:54,840 --> 00:03:57,320
Огледайте наоколо.

48
00:04:00,280 --> 00:04:05,480
- Казва: "Моля не стреляйте!"
- Не ме интересува какво казва.

49
00:04:05,480 --> 00:04:08,480
Ще им позволите да го убият?

50
00:04:08,480 --> 00:04:13,400
- Това не е редно, сър.
- Можеш да му помогнеш да копае.

51
00:04:15,680 --> 00:04:17,640
Какво става?

52
00:06:03,400 --> 00:06:05,320
Американско.

53
00:06:06,360 --> 00:06:08,600
Аз обича американско.

54
[...]
Everything OK? Download subtitles