Preview Subtitle for The Century


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,827 --> 00:00:04,406
Ана Фройд:
Нека поговорим за сънищата.


2
00:00:04,753 --> 00:00:07,601
Ние всички имаме мисли, за които никога не сме подозирали, че съществуват.

3
00:00:07,875 --> 00:00:11,233
Те са твърде неприятни или твърде несъвместими със зрялото ни аз,

4
00:00:11,454 --> 00:00:13,049
за да бъдат запомнени.

5
00:00:13,301 --> 00:00:15,343
И все пак те често са обезпокояващи,

6
00:00:15,343 --> 00:00:18,878
боботещи под повърхността като лава във вулкан.

7
00:00:19,581 --> 00:00:23,828
Сънищата са преките пътища към тези мисли.

8
00:00:24,259 --> 00:00:27,048
Преките пътища към подсъзнанието.

9
00:00:27,471 --> 00:00:30,938
Това е история за това как идеите на Зигмунд Фройд за подсъзнанието

10
00:00:31,439 --> 00:00:36,300
са използвани от управляващите в следвоенна Америка за да се опитат да контролиран обществото.

11
00:00:37,690 --> 00:00:41,300
Политици и плановници започват да вярват, че Фройд е прав отностно

12
00:00:41,300 --> 00:00:44,197
скритите дълбоко във всички хора,

13
00:00:44,197 --> 00:00:47,768
опасни и ирационални желания и страхове.

14
00:00:50,569 --> 00:00:53,355
Те са убедени, че именно отключването на тези инстинкти е

15
00:00:53,567 --> 00:00:56,491
довело до варварствата на нацистка Германия.

16
00:00:58,856 --> 00:01:00,583
За да предотвартят това да се случи отново,

17
00:01:00,818 --> 00:01:05,694
те започват да търсят начини за контрол на този скрит враг в човешкото съзнание.

18
00:01:11,168 --> 00:01:14,482
В сърцето на историята са дъщерята на Зигмунд Фройд - Ана и

19
00:01:15,659 --> 00:01:20,618
неговият племенник - Едуард Бернайс, който създава професията връзки с обществеността.

20
00:01:21,491 --> 00:01:26,865
Техните идеи са използвани от правителството, едрия бизнес и ЦРУ

21
00:01:27,179 --> 00:01:31,771
за разработката на техники за справяне и контрол на съзнанието на американския народ.

22
00:01:32,677 --> 00:01:36,075
Управляващите вярват, че единствения начин демокрацията да проработи

23
00:01:36,429 --> 00:01:40,709
и да бъде създадено стабилно общество е да подтиснат дивата примитивност,

24
00:01:41,071 --> 00:01:45,208
която блещука под повърхността на нормалния американски живот.

25
00:01:48,360 --> 00:01:53,233
THE CENTURY OF THE SELF (Векът на личността)

26
00:01:54,462 --> 00:01:57,962
Част 2/4
Създаването на съгласие


27
00:01:59,087 --> 00:02:01,448
Историята започва в началото на свирепите боеве

28
00:02:01,448 --> 00:02:03,570
по време на Вторава Световна Война.

29
00:02:04,326 --> 00:02:06,182
Докато боевете се усилват, американската армия

30
00:02:06,448 --> 00:02:08,495
страда от необичаен брой

31
00:02:08,711 --> 00:02:11,618
психически разтройства сред войниците.

32
00:02:11,902 --> 00:02:14,975
49% от войниците евакуирани от бойното поле

33
00:02:15,184 --> 00:02:18,375
са изпратени вкъщи заради психически проблеми.

34
00:02:19,235 --> 00:02:22,933
В своето отчаяние армията се обръща към новите идеи на психоанализата.

35
00:02:23,985 --> 00:02:27,226
Те правят филмов запис от експеримента използвайки скрити камери.

36
00:02:28,246 --> 00:02:31,087
[...]
Everything OK? Download subtitles