Preview Subtitle for The Crazies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:02,694 --> 00:01:06,857
Dva dana ranije

2
00:01:55,091 --> 00:01:57,611
Dr Dutton... Moja tetka je u gradu.

3
00:01:59,124 --> 00:02:03,122
I ona je takoğe bolesna. -Moraæeš
veèeras da ostaneš do kasno.

4
00:02:03,562 --> 00:02:06,621
Trebala bi da pošalješ
poruku "tetki" Scottyju i

5
00:02:06,639 --> 00:02:09,592
da mu kaeš da ne moeš da
stigneš na bejzbol utakmicu.

6
00:02:09,647 --> 00:02:12,595
Èek'... kako? Scotty i ja...

7
00:02:12,596 --> 00:02:15,543
Ma daj, Becky... Najgora
èuvana tajna u gradu.

8
00:02:15,549 --> 00:02:22,944
To puno govori! Briši odavde
i zabavi se. -Hvala, dr Dutton.

9
00:02:39,465 --> 00:02:43,237
Baš me briga šta na kalendaru piše.
Poèetak prvenstva, to je prvi dan proleæa.

10
00:02:43,238 --> 00:02:47,335
Ne, ne... Šerif nikada ne
plaæa kafu. -Lepo od tebe, Bene.

11
00:02:48,335 --> 00:02:50,932
Ali direktorova zvezda æe morati
da plati kaznu za parkiranje.

12
00:02:51,062 --> 00:02:53,166
Otvori mu raèun.
-Da, gospodine.

13
00:03:01,148 --> 00:03:06,145
Klinac brzo baca. -Isto tako
vozi. Dobro bacanje, Scotty!

14
00:03:30,899 --> 00:03:33,001
Centar terena.

15
00:03:35,562 --> 00:03:37,665
O, gospode!

16
00:03:39,976 --> 00:03:42,078
Tommy!

17
00:03:44,010 --> 00:03:47,120
Ostanite tu.
-Momci, na klupi.

18
00:03:49,052 --> 00:03:52,583
Sklonite ih sa terena.
Direktore, neka svi idu na klupu.

19
00:03:55,292 --> 00:03:57,790
Rory, imamo utakmicu.

20
00:03:58,306 --> 00:04:01,902
Igramo bejzbol, a ti dolaziš sa
orujem? Kog ğavola to radiš?

21
00:04:03,676 --> 00:04:07,672
Rory... Pijan si. To je sve.

22
00:04:08,208 --> 00:04:10,334
Sad samo... spusti oruje.

23
00:04:12,752 --> 00:04:15,150
Rory? Spusti oruje...

24
00:04:17,828 --> 00:04:19,930
Spusti ga.

25
00:04:20,316 --> 00:04:22,418
Rory.

26
00:04:23,342 --> 00:04:25,444
Rory?

27
00:04:27,375 --> 00:04:30,401
Spusti oruje.

28
00:04:35,948 --> 00:04:38,050
Rory?

29
00:04:39,982 --> 00:04:42,084
Boe!

30
00:04:58,634 --> 00:05:03,030
Okrug Ogden Marsh
Populacija: 1.260


31
00:05:06,728 --> 00:05:10,025
GRAD POLUDELIH

32
00:05:16,792 --> 00:05:19,817
Ujutru æu imati nalaz alkohola u krvi.

33
00:05:20,826 --> 00:05:23,035
Za kompletan toksikološki
nalaz trebaæe nedelju dana.

34
00:05:24,861 --> 00:05:27,281
Kako se driš, Davide?

35
00:05:29,903 --> 00:05:32,928
Je l' Peggy došla?
-Upravo je ušla sa sinom.

36
00:05:35,954 --> 00:05:38,998
Davide, moda sad
nije najbolji trenutak.

37
00:05:40,996 --> 00:05:43,524
Sine... Smiri se.

38
00:05:51,082 --> 00:05:53,184
Jako mi je ao.

39
00:05:55,272 --> 00:05:57,374
Voleo sam Roryja...
voleo sam ga puno.

40
00:05:57,411 --> 00:06:01,190
Šta je radio tamo?
-Pio je.

41
00:06:01,191 --> 00:06:05,188
To je sve. -Rory je prestao pre dve
godine. Znaš kako je bio ponosan na to.

42
00:06:07,218 --> 00:06:11,715
Je l' to govoriš? Da je bio pijan?
Je l' to prièaš ljudima? -Ne...

43
00:06:11,808 --> 00:06:15,805
Da si morao da to uradiš?
Da si morao da ga ubiješ?

44
00:07:49,077 --> 00:07:51,180
Ispravno si postupio.

45
00:07:54,624 --> 00:07:58,620
Treba da me krive.
-Davide...

46
00:08:00,341 --> 00:08:02,444
Ispravno si postupio.

47
00:08:15,298 --> 00:08:17,419
Je l'
[...]
Everything OK? Download subtitles