Preview Subtitle for Placebo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:20,100 --> 00:00:21,301
ƒобро утро, Ѕиана.

2
00:00:21,301 --> 00:00:22,302
ƒобро утро, доктор  обърн.

3
00:00:22,302 --> 00:00:24,237
»зглежда ден¤т
ще бъде оживен.

4
00:00:24,237 --> 00:00:25,226
Ѕлагодар¤ ти.

5
00:00:34,981 --> 00:00:37,584
Ќе, не можеш да
ми направиш това!

6
00:00:37,584 --> 00:00:39,419
ћраз¤ те! ѕусни ме
да си върв¤!

7
00:00:39,419 --> 00:00:40,553
“ова е само една
инжекци¤.

8
00:00:40,553 --> 00:00:42,589
Ќе искам инжекци¤!
»скам грип!

9
00:00:42,589 --> 00:00:43,590
 ери!

10
00:00:43,590 --> 00:00:44,989
«дравейте.

11
00:00:46,426 --> 00:00:48,394
ѕриличаш на красиво,
здраво малко момиче.

12
00:00:49,863 --> 00:00:51,990
» доста модерно.
’аресват ми обувките ти.

13
00:00:53,700 --> 00:00:55,735
я погледни тези нокти.

14
00:00:55,735 --> 00:00:56,736
Oo.

15
00:00:56,736 --> 00:00:59,239
O, мили Ѕоже.

16
00:00:59,239 --> 00:01:01,407
O, Ѕоже.

17
00:01:01,407 --> 00:01:02,275
Ќаправо са великолепни.

18
00:01:02,275 --> 00:01:04,077
 ак се нарича
този цв¤т?

19
00:01:04,077 --> 00:01:05,578
”тринна роза.

20
00:01:05,578 --> 00:01:06,977
O, красив е.

21
00:01:07,981 --> 00:01:10,083
’ей, изигра ме!

22
00:01:10,083 --> 00:01:12,585
«ащото това ми е работата - да те
предпаз¤ да не те докопа грипа.

23
00:01:12,585 --> 00:01:15,952
» да не тр¤бва да го правим отново
през следващата една година.

24
00:01:21,327 --> 00:01:22,428
Ќе знам как запазваш
самообладание.

25
00:01:22,428 --> 00:01:24,097
“р¤бва да е заради хил¤дите
долари студентски заем.

26
00:01:24,097 --> 00:01:24,831
¬се още изплащам
дълга си.

27
00:01:24,831 --> 00:01:25,865
 ой е следващи¤ ми пациент?

28
00:01:25,865 --> 00:01:27,924
√осподин „елслър, втора ста¤.

29
00:01:33,540 --> 00:01:34,807
ƒоктор  орбин?

30
00:01:34,807 --> 00:01:36,365
√осподин –адич?

31
00:01:37,777 --> 00:01:39,612
√осподин –адич, почакайте!

32
00:01:39,612 --> 00:01:40,613
»звинете ме, сър

33
00:01:40,613 --> 00:01:41,671
ћога ли да ви помогна?

34
00:01:42,749 --> 00:01:44,184
–-Ќ.

35
00:01:44,184 --> 00:01:46,052
Ќе, не можете да
ми помогнете.

36
00:01:46,052 --> 00:01:47,654
“р¤бва ми доктор
 орбин, веднага!

37
00:01:47,654 --> 00:01:50,023
ƒоктор  орбин е
заета с друг пациент.

38
00:01:50,023 --> 00:01:51,624
“ова е спешен случай!

39
00:01:51,624 --> 00:01:54,661
¬ижте, господине, ако не
се върнете в чакалн¤та,

40
00:01:54,661 --> 00:01:56,196
наистина ще имаме
спешен случай.

41
00:01:56,196 --> 00:01:57,530
–онда, остави го на мен.

42
00:01:57,530 --> 00:02:00,431
’ари, –онда е нова тук, така че
поне се опитай да бъдеш учтив.

43
00:02:01,501 --> 00:02:05,071
”чтивостта е изкуствено
добро настроение.

44
00:02:05,071 --> 00:02:06,973
“омас ƒжеферсън.

45
00:02:06,973 --> 00:02:08,808
ўе бъда в ста¤ номер 3.

46
00:02:08,808 --> 00:02:10,639
¬ремето е от значение.

47
00:02:14,547 --> 00:02:16,015
Ћеле.

48
00:02:16,015 --> 00:02:17,450
 ой е г-н Eксцентричност?

49
00:02:17,450 --> 00:02:19,152
’ари –адич.

50
00:02:19,152 --> 00:02:21,688
√орд член на клуб
"ћними¤ болен".

51
00:02:21,688 --> 00:02:22,689
’ипохондрик?

52
00:02:22,689 --> 00:02:23,856
 ато по учебник.

53
00:02:23,856 --> 00:02:25,024
Ѕоледувал е от
туберкулоза като д
[...]
Everything OK? Download subtitles