Preview Subtitle for The Beverly Hillbillies


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:53,661 --> 00:00:58,860
Dvanaest sati i jedan minut

2
00:01:32,355 --> 00:01:37,672
Ta迫o vreme je 07:35
Molim te, probudi se.


3
00:01:39,850 --> 00:01:41,250
Ustani. Ustani.

4
00:01:46,242 --> 00:01:50,547
Lenji de膊o.
Molim te, ustani.


5
00:01:55,192 --> 00:01:56,345
Lenji de膊o.

6
00:01:58,697 --> 00:02:01,845
Lenji de膊o!
Lenji de膊o!


7
00:02:03,446 --> 00:02:06,689
Projekat nuklearne atomske
fizike je...


8
00:02:06,888 --> 00:02:09,538
...obustavljen od strane dr료vnih vlasti.

9
00:02:09,809 --> 00:02:12,231
Vesti iz Utrel Korporacije...

10
00:02:12,435 --> 00:02:14,790
...nau迫ici koji ovde rade...

11
00:02:15,003 --> 00:02:20,142
...veruju da su uspeli da elementarne
泊stice ubrzaju do brzine svetlosti.


12
00:02:20,342 --> 00:02:24,934
Ka룟 da koriste neku ogromnu
napravu koju nazivaju "Super Akcelerator"


13
00:02:25,154 --> 00:02:26,730
Medjutim gradjani protestvuju...

14
00:02:26,847 --> 00:02:30,367
Vlasti su kona迫o danas
uspele da zatvore projekat.


15
00:02:31,034 --> 00:02:33,139
Ova naprava 老 nam
kona迫o otkriti...


16
00:02:33,353 --> 00:02:34,942
...tajnu na뚄g univerzuma.

17
00:02:35,164 --> 00:02:37,662
Zamislite napravu
ogromne veli粕ne...


18
00:02:37,859 --> 00:02:41,643
...i zamislite da se ona
napaja kao pola Kalifornije...


19
00:03:02,260 --> 00:03:04,400
PLASTIKA - STAKLO - PAPIR

20
00:03:09,206 --> 00:03:11,686
Halo?
쿄o, mama.

21
00:03:11,687 --> 00:03:12,905
Dobro sam, kako si ti?

22
00:03:13,144 --> 00:03:16,845
Znam, nismo se dugo 拌li...

23
00:03:17,380 --> 00:03:20,142
...pita老 me da li imam devojku.

24
00:03:20,742 --> 00:03:22,142
Da mama, imam devojku.

25
00:03:23,211 --> 00:03:25,643
Ovde ima puno lepih devojaka.

26
00:03:25,843 --> 00:03:28,141
Ne mogu ni imena da im
svima popamtim.

27
00:03:28,441 --> 00:03:30,341
꾠li da zna bar jedno ime?

28
00:03:31,639 --> 00:03:32,639
Brill...

29
00:03:32,680 --> 00:03:33,639
...llete.

30
00:03:33,680 --> 00:03:35,638
Brillete.
Ona je iz Francuske.

31
00:03:35,938 --> 00:03:38,038
Mala je, ali opasna...

32
00:03:38,239 --> 00:03:40,638
...voli da 粕sti kuhinju.

33
00:03:42,038 --> 00:03:46,437
Mama, zaista...
Mama, mama!

34
00:03:46,837 --> 00:03:48,836
Zva論 te, obe潞vam.
쿄o.

35
00:03:52,118 --> 00:03:55,456
Kreten粕論!
Tako se ne baca lopta!

36
00:03:55,670 --> 00:03:58,590
굢a je bre to sa tobom?
- Dobro jutro mali뚀 kako si?

37
00:03:59,671 --> 00:04:00,900
'jutro...

38
00:04:04,871 --> 00:04:08,112
굢a ka룐te da odr룔mo
planetu 粕stom ha?

39
00:04:08,387 --> 00:04:10,034
Ne mogu sve sam.

40
00:04:15,535 --> 00:04:19,467
Budi pa룗jiv!
Ne bih voleo da te vidim zga룐nog.

41
00:04:19,690 --> 00:04:23,083
Jedi bre govna?
- Lepo, lepo.

42
00:04:23,385 --> 00:04:28,298
Mo룏a 老 ovaj mali da nam
bude predsednik jednog dana.

43
00:05:26,129 --> 00:05:29,299
Kasni 雹ve泊?
Jackson-ka 老 te ubiti!

44
00:05:29,507 --> 00:05:31,445
Dobro sam hvala na pitanju.
Kako si ti?

45
00:05:31,650 --> 00:05:33,820
Ted, da li shvata
da taj tvoj sprej za kosu...

46
00:05:34,027 --> 00:05:35,794
...uni뚒ava na ozonski omota彌

47
00:05
[...]
Everything OK? Download subtitles