Preview Subtitle for Creepers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:55,048 --> 00:01:58,449
Billi?
Ngrite lartë të tretin tani.

2
00:01:58,551 --> 00:02:01,213
Dhe mos eja të drekosh pa e bërë atë.

3
00:02:06,126 --> 00:02:07,457
Dhe rregullo edhe dy të tjerët!

4
00:02:07,560 --> 00:02:10,358
Siguro që të jenë të lidhur mirë!

5
00:02:10,463 --> 00:02:14,456
Nuk dua që të rrëzohen sërishë
pasi të fryejë një erë e fortë.

6
00:02:21,841 --> 00:02:23,638
Shumë mirë janë duke qëndruar.

7
00:02:48,835 --> 00:02:51,895
Billi, mos i ke prekur ti
veglat e mia të punës?

8
00:02:52,005 --> 00:02:53,302
Jo!

9
00:02:53,406 --> 00:02:55,237
Ta kam tërhequr vërejtjen se
įfarë do të të gjejë...

10
00:02:55,341 --> 00:02:56,865
nëse përsëri i prek gjërat e mia.

11
00:02:56,976 --> 00:02:58,807
Të thash që nuk i kam prekur!

12
00:03:05,518 --> 00:03:07,679
"Nuk dua që të rrëzohen sërish
pasi të fryejë një erë e fortë."

13
00:03:07,787 --> 00:03:09,880
Erë e fortë, bythën time.

14
00:03:09,989 --> 00:03:12,480
Ti je e vetmja erë e fortë këtu.

15
00:03:13,893 --> 00:03:15,292
Xheki!

16
00:03:16,963 --> 00:03:19,329
Mos i ke prekur ti veglat e mia
të punës?

17
00:03:19,432 --> 00:03:20,558
Jo.

18
00:03:24,938 --> 00:03:26,337
Billi, ti idiot i vogël!

19
00:03:26,439 --> 00:03:29,033
Pse nuk bën ndonjë punë më të menqur?

20
00:03:29,142 --> 00:03:31,804
Pse įfarë bëra?
Ti idiot i vogël

21
00:03:31,911 --> 00:03:34,675
Do të vi atje dhe do të të zhdëp
në dru!

22
00:03:34,781 --> 00:03:36,646
Do të doje!

23
00:03:52,966 --> 00:03:56,993
Ashtu pra, Mek. Shko dhe kafshoje
në bythë për mua, shko Meki.

24
00:04:56,896 --> 00:04:59,626
A do ta mbyllësh gojën?

25
00:05:39,872 --> 00:05:41,305
Xheki!

26
00:05:42,675 --> 00:05:44,836
Xheki!

27
00:05:44,944 --> 00:05:46,434
Xheki!

28
00:05:51,818 --> 00:05:53,479
Xheki!

29
00:06:03,730 --> 00:06:05,925
Įfarë ndodhi?
Nuk e di.

30
00:06:10,336 --> 00:06:11,462
Įfarë?

31
00:06:22,148 --> 00:06:23,206
Ndihmë!

32
00:06:23,316 --> 00:06:25,750
Billi!

33
00:06:25,852 --> 00:06:28,013
Ndihmë! Ndihmë!

34
00:06:28,121 --> 00:06:31,921
Ku je? Billi!

35
00:06:33,126 --> 00:06:34,855
Babi!

36
00:06:34,961 --> 00:06:36,588
Billi!

37
00:06:41,267 --> 00:06:44,293
Më lësho! Ndihmë, babi!

38
00:06:44,404 --> 00:06:49,034
Billi!
Ndihmë! Ndihmë! Ndihmë!

39
00:06:49,142 --> 00:06:53,238
Billi!
Ndihmë! Babi! Më ndihmo!

40
00:06:57,116 --> 00:06:59,243
Billi!

41
00:06:59,352 --> 00:07:01,343
Ndal! Më lësho!

42
00:07:01,454 --> 00:07:04,082
Billi!
Babi!

43
00:07:04,190 --> 00:07:06,181
Billi!

44
00:07:07,527 --> 00:07:10,758
Ndihmë!

45
00:07:50,503 --> 00:07:52,334
Bantamët e Banonit!
antamët e Banonit!

46
00:07:52,438 --> 00:07:54,668
Shkojmë!
Më zëshëm!

47
00:07:54,774 --> 00:07:56,901
Shkojmë!
Më zëshëm!

48
00:07:57,009 --> 00:08:00,240
Përpara Bantams!
Po! Uau!

49
00:08:01,781 --> 00:08:03,749
Të fortë si hekuri,
të rëndë si shkëmbi!

50
00:08:03,850 --> 00:08:06,011
Ne jemi gjelat luftarak të Banonit!

51
00:08:06,118 --> 00:08:08,279
Bantamët luftarak,
të fortë si hekuri!

52
00:08:08,387 --> 00:08:10,378
Uluni poshtë dhe na puthi këmbët!

53
00:08:10,490 --> 00:08:12,685
Të përgjakshëm jemi dhe
të fortë the të įmendur jemi!

54
00:08:12,792 --> 00:08:14,885
Makina e vdekjses nga Banoni!

55
00:08:14,994 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles