Preview Subtitle for The Frighteners


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,367 --> 00:00:03,661
Само ако мога да те възкреся успешно

2
00:00:02,627 --> 00:00:05,088
и няма гаранция.

3
00:00:05,255 --> 00:00:08,633
Франк,

4
00:00:08,800 --> 00:00:10,218
няма нужда да правиш това.

5
00:00:10,385 --> 00:00:12,929
Люси, по-добре затвори вратата.

6
00:00:13,096 --> 00:00:14,890
Бързо.

7
00:00:15,057 --> 00:00:19,478
Няма да се бавя много.

8
00:00:27,319 --> 00:00:31,823
ЗАМРАЗЯВАНЕ

9
00:01:35,512 --> 00:01:39,516
Не знаех, че се интересувате
от криогеника, д-р Лински.

10
00:01:39,683 --> 00:01:44,104
Ще го възкреся в 9:00 ч.
- И защо да правим това?

11
00:02:28,190 --> 00:02:32,694
Люси.

12
00:02:41,453 --> 00:02:45,957
Ето, готово.

13
00:02:59,096 --> 00:03:01,848
Пусни ме, копеле. Пусни!

14
00:03:02,015 --> 00:03:06,436
Пусни ме, негодник!
Искам да изляза от колата веднага.

15
00:04:29,561 --> 00:04:33,231
Гробищата ми се струват много

16
00:04:33,398 --> 00:04:35,901
спокойни места, нали?

17
00:04:36,068 --> 00:04:39,154
Завийте и ме върнете обратно.

18
00:04:39,321 --> 00:04:42,991
Така и смятам, г-жо Лински.

19
00:04:43,158 --> 00:04:46,578
Точно след 11 часа.

20
00:04:46,745 --> 00:04:48,413
Проклет негодник!

21
00:04:48,580 --> 00:04:53,001
Не.

22
00:04:59,216 --> 00:05:01,385
Познавах Чарли.

23
00:05:01,551 --> 00:05:04,262
Спан Ранч, 1969.

24
00:05:04,429 --> 00:05:07,808
Първата ми работа.

25
00:05:07,975 --> 00:05:11,770
Бях секс-слугата на семейството

26
00:05:11,937 --> 00:05:16,358
шест месеца. Шест месеца

27
00:05:16,608 --> 00:05:18,944
в служба на родината,

28
00:05:19,111 --> 00:05:23,532
дегизиран като мръсно хипи.

29
00:05:32,040 --> 00:05:36,545
Искам да изляза!

30
00:05:38,296 --> 00:05:42,801
Пуснете ме да изляза!
Върнете се, нещастнико!

31
00:06:01,236 --> 00:06:05,741
Тялото ми е като атлас на болката.

32
00:06:07,284 --> 00:06:10,704
1974...

33
00:06:10,871 --> 00:06:14,833
Децата на Луцифер.

34
00:06:15,000 --> 00:06:18,837
Три години под прикритие,

35
00:06:19,004 --> 00:06:21,715
пих козя кръв.

36
00:06:21,882 --> 00:06:24,009
1981...

37
00:06:24,176 --> 00:06:28,388
Промъкнах се в Култа на мъртвите.

38
00:06:28,555 --> 00:06:32,976
Участвах в ритуален канибализъм,

39
00:06:33,393 --> 00:06:37,898
в оргийни танци, достигащи

40
00:06:38,065 --> 00:06:42,569
крайни степени
на силна физическа еротика.

41
00:06:42,986 --> 00:06:47,491
Издържал съм на нечовешки мъки.

42
00:06:48,450 --> 00:06:53,288
Но няма да се сломя.

43
00:06:58,001 --> 00:07:02,506
Страдах за родината си,

44
00:07:05,550 --> 00:07:08,178
Люси.

45
00:07:08,345 --> 00:07:11,473
Но болката

46
00:07:11,640 --> 00:07:16,061
взе своя дан.

47
00:07:16,979 --> 00:07:21,483
Силата на ума

48
00:07:22,651 --> 00:07:27,155
е абсолютна.

49
00:07:39,001 --> 00:07:40,919
Франк.

50
00:07:41,086 --> 00:07:45,507
Франк, ти ли си?

51
00:07:47,050 --> 00:07:51,471
Аз ли правя това?

52
00:07:51,638 --> 00:07:55,225
Аз движа колата със силата
на ума си?

53
00:07:55,392 --> 00:07:57,269
Да!

54
00:07:57,436 --> 00:07:59,229
Не!

55
00:07:59,771 --> 00:08:03,191
Чакай!

56
00:08:04,318 --> 00:08:06,445
Върни се на проклетата си земя,

57
00:08:06,611 --> 00:08:11,033
ти, дифузно сексуалн
[...]
Everything OK? Download subtitles