Preview Subtitle for Behind


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:35,204 --> 00:01:40,362
Translation
ZALMEN BEHAR

2
00:01:40,363 --> 00:01:44,077
Ицхак, 12:30 е.
Помоли ме, да ти напомня...


3
00:01:48,720 --> 00:01:50,308
Ицхак!

4
00:01:50,333 --> 00:01:51,920
Чух, чух...

5
00:01:52,412 --> 00:01:58,371
Добре, така кажи, че си чул.
Аз не съм телепат.


6
00:02:32,167 --> 00:02:34,612
Ало?
- Да!

7
00:02:34,637 --> 00:02:37,466
С Ицхак Гросман ли говоря?
- Да аз съм, кой е?

8
00:02:37,467 --> 00:02:40,487
Обаждам се от болницата "Тел Ха-Шомер".

9
00:02:40,537 --> 00:02:44,761
Казвам се Дорит, говорихме
преди 3 седмици за баща ви.


10
00:02:44,811 --> 00:02:46,865
Чувате ли ме?
- Да, да...

11
00:02:46,915 --> 00:02:50,271
Ами, вижте...
Състоянието му се влоши.


12
00:02:50,321 --> 00:02:53,014
Тромб в мозъка.

13
00:02:55,072 --> 00:02:56,869
Той жив ли е?

14
00:02:56,894 --> 00:03:01,018
Да. Но лекарите
смятат, че това е краят...


15
00:03:01,295 --> 00:03:04,327
Той ли помоли да ми кажете?

16
00:03:04,377 --> 00:03:05,917
Не знам.

17
00:03:07,190 --> 00:03:09,250
Тогава защо се обаждате?

18
00:03:09,251 --> 00:03:11,311
За да Ви информирам...

19
00:03:11,336 --> 00:03:14,366
Но по-рано казахте, че той
не иска да го посещават.

20
00:03:14,391 --> 00:03:17,773
Слушайте, аз не...
Просто Ви информираме,


21
00:03:17,774 --> 00:03:20,780
че състоянието се е влошило,
и той не идва в съзнание.


22
00:03:20,805 --> 00:03:24,359
Така че, ако имате някой на когото
бихте искали да го съобщите?


23
00:03:24,384 --> 00:03:26,376
Какво означава, че е в безсъзнание?

24
00:03:26,377 --> 00:03:28,424
Това означава, че е в безсъзнание.

25
00:03:31,594 --> 00:03:33,894
Трябва ли да дойда?

26
00:03:33,944 --> 00:03:35,534
Какво?

27
00:03:35,559 --> 00:03:38,084
Искате да дойда ли?
- Аз? Аз не искам нищо.

28
00:03:38,109 --> 00:03:40,994
Добре. Благодаря, довиждане.

29
00:05:11,960 --> 00:05:14,680
"Неделя, 3-ти февруари"

30
00:05:18,163 --> 00:05:23,977
КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД СЛЪНЦЕТО

31
00:05:25,520 --> 00:05:28,880
Ти също ли си отличничка?
- Имам 84т. по природни науки.

32
00:05:29,040 --> 00:05:31,373
Поучи се от по-малката ти сестра.
- Опа!

33
00:05:31,374 --> 00:05:33,917
Аз съм по-малката му сестра.
- Тя се прибра за ваканция.

34
00:05:33,967 --> 00:05:36,280
Какво? За колко време?
- Не знам.

35
00:05:36,400 --> 00:05:38,160
Здравей.

36
00:05:38,920 --> 00:05:40,982
Как беше?
- Добре!

37
00:05:41,007 --> 00:05:42,880
Получила е отличие от декана.

38
00:05:46,520 --> 00:05:48,621
Татко, какво искат от болницата?
- Какво?

39
00:05:48,671 --> 00:05:50,560
Аз им дадох телефона ти.

40
00:05:50,840 --> 00:05:53,480
Да, да, обадиха се.
- И какво?

41
00:05:54,040 --> 00:05:57,880
Състоянието му не се подобрява.
- Тумор на 75 години и не се подобрява?

42
00:05:58,000 --> 00:06:00,100
Чие състояние?
- На дядо.

43
00:06:00,101 --> 00:06:02,280
Какво? Дядо е в болница?

44
00:06:03,160 --> 00:06:05,525
Сериозно ли е?
- Да.

45
00:06:05,526 --> 00:06:08,320
Хайде не пред детето. Става ли?

46
00:06:09,080 --> 00:06:13,520
Казват, че е въпрос на дни.
- Все пак с технологиите в наше време!

47
00:06:13,680 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles