Preview Subtitle for Back To The Future 1985


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:29,196 --> 00:00:30,656
—ЏЅќ“ј

2
00:00:30,697 --> 00:00:33,492
26 ќ “ќћ¬–» 1985 г.

3
00:00:45,921 --> 00:00:48,048
ўе ме качите ли, г-не?

4
00:00:51,468 --> 00:00:56,682
“и си истинска радост за очите ми.
„акай да те погледам.

5
00:00:56,765 --> 00:01:00,269
ћарти, държиш се с¤каш
не си ме виждал ц¤ла седмица.

6
00:01:00,310 --> 00:01:03,313
“ака си е.
- ƒобре ли си?

7
00:01:03,438 --> 00:01:05,190
¬сичко наред ли е?

8
00:01:09,361 --> 00:01:10,654
ќ, да...

9
00:01:11,363 --> 00:01:13,490
¬сичко е наред.

10
00:01:27,296 --> 00:01:31,216
ћарти, тр¤бва да се върнеш с мен!

11
00:01:32,467 --> 00:01:35,387
 ъде?
- ќбратно в бъдещето!

12
00:01:39,224 --> 00:01:41,143
 акво правиш, ƒок?

13
00:01:41,393 --> 00:01:43,228
“р¤бва ми гориво.

14
00:01:44,188 --> 00:01:47,107
’айде, по-бързо,
качвай се в колата!

15
00:01:48,150 --> 00:01:50,194
“оку-що се върнах.

16
00:01:50,319 --> 00:01:53,363
“ъкмо се канех да повоз¤
ƒженифър с нови¤ си джип.

17
00:01:53,488 --> 00:01:56,575
ƒобре де, ще ¤ вземем с нас.
“ова касае и не¤.

18
00:01:56,700 --> 00:02:00,329
 акви ги приказваш?  акво
се е случило с нас в бъдещето?

19
00:02:00,412 --> 00:02:02,581
ƒа не сме станали скапан¤ци?

20
00:02:02,623 --> 00:02:05,959
Ќе, ћарти. » двамата
с ƒженифър се оправ¤те чудесно.

21
00:02:06,001 --> 00:02:09,296
ƒецата ти, ћарти! “р¤бва да
се направи нещо за ти¤ хлапета!

22
00:02:15,219 --> 00:02:19,473
ƒок, по-добре изтегли още колата.
ѕът¤т не стига за 88 мили в час.

23
00:02:19,515 --> 00:02:24,019
ѕът ли? “ам, където отиваме,
н¤ма да ни тр¤бват пътища.

24
00:02:24,520 --> 00:02:26,104
ћарти!

25
00:02:26,855 --> 00:02:30,817
≈ла да ти покажа какви
рекламни кибрити си отпечатах!

26
00:02:35,239 --> 00:02:37,115
Ћет¤щ "ƒеЋориън"?!

27
00:02:49,211 --> 00:02:52,005
 акво става тук?

28
00:02:56,009 --> 00:03:01,807
«ј¬–ЏўјЌ≈ ¬ ЅЏƒ≈ў≈“ќ
„ј—“

29
00:04:26,266 --> 00:04:29,102
 акво беше това?
- “акси.

30
00:04:29,228 --> 00:04:32,898
 ак такси? Ќали летим?
- »менно!

31
00:04:33,023 --> 00:04:37,027
 акво става, ƒок?
 ъде сме?  ога сме?

32
00:04:37,152 --> 00:04:40,280
—нишаваме се към ’ил ¬али,
 алифорни¤,

33
00:04:40,447 --> 00:04:45,661
в 4.29 следобед,
в ср¤да, 21 октомври 2015 г.

34
00:04:45,827 --> 00:04:49,790
2015?! ¬ бъдещето ли сме?!

35
00:04:50,499 --> 00:04:53,877
 ак може да сме в бъдещето, ћарти?

36
00:04:54,336 --> 00:04:55,337
ƒженифър...

37
00:04:57,589 --> 00:04:59,883
Ќе знам как да ти кажа, но...

38
00:05:00,676 --> 00:05:05,889
Ќие сме в машина на времето.
- » сме в 2015 година?

39
00:05:05,931 --> 00:05:10,018
21 октомври 2015 г.
- «начи е наистина!

40
00:05:10,561 --> 00:05:13,522
ћарти,
можем да видим бъдещето си!

41
00:05:13,564 --> 00:05:16,149
ƒок, нали каза, че сме женени.

42
00:05:16,984 --> 00:05:19,361
√ол¤ма сватба ли беше?

43
00:05:19,444 --> 00:05:22,197
ћарти, ще можем
да видим сватбата си!

44
00:05:22,322 --> 00:05:24,449
ўе вид¤ сватбената си рокл¤!

45
00:05:24,616 --> 00:05:27,744
 ъде ли живеем? —игурно
в гол¤ма къща с много деца!

46
00:05:27,828 --> 00:05:29,037
 олко деца...

47
00:05:29,955 --> 00:05:32,166
 акво направи?!
- —покойно.

48
00:05:32,249 --> 00:05:34,960
“ова е приспивателен
алфа-ритъм генер
[...]
Everything OK? Download subtitles