Preview Subtitle for Pimpernel Smith


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,600 --> 00:00:03,511
Palte!

2
00:00:03,680 --> 00:00:06,399
Palte!

3
00:00:20,400 --> 00:00:23,039
Uzav鴈te v歟chny ulice!

4
00:00:23,160 --> 00:00:25,628
V歟chny je zav鴈te.

5
00:00:25,760 --> 00:00:27,990
Chy漷e je!

6
00:00:28,120 --> 00:00:30,714
Chy漷e je!

7
00:00:50,160 --> 00:00:52,720
菶RVEN BEDRN蚄

8
00:00:55,400 --> 00:00:58,119
P亓TEL A NEP亓TEL

9
00:01:24,040 --> 00:01:26,600
Pa 1793

10
00:01:27,160 --> 00:01:29,720
Raz dva, raz dva.
Vpravo zato鑙t!

11
00:01:30,480 --> 00:01:33,199
Raz dva, raz dva.

12
00:02:01,240 --> 00:02:04,038
Gener醠 La Forge.
Jdu za ob鑑nem Robespierrem.

13
00:02:04,160 --> 00:02:06,720
- O鑕k醰 m.
- Jist, gener醠e.

14
00:02:11,600 --> 00:02:14,319
Jde za v醡i gener醠
La Forge, ob鑑ne.

15
00:02:35,160 --> 00:02:37,674
Nu瀍, kdepak je?

16
00:02:37,800 --> 00:02:40,109
Kde je Bedrn韐?

17
00:02:40,280 --> 00:02:43,716
Na歟 pokusy ho zajmout
skon鑙ly bohu瀍l ne鷖p鞖n.

18
00:02:46,320 --> 00:02:49,073
Vzdor va氻 mimodn inteligenci?

19
00:02:49,720 --> 00:02:54,999
Nem醡 pli velk smysl pro humor,
gener醠e La Forge.

20
00:02:55,120 --> 00:02:57,714
Jedin, kdo se te sm靔e,
je Bedrn韐.

21
00:02:58,120 --> 00:03:00,714
Sm靔e se mi do tv狲e.

22
00:03:16,680 --> 00:03:19,399
Budete tak laskav?

23
00:03:22,080 --> 00:03:24,640
Tyto n醟resy jsou zaj韒av, 瀍?

24
00:03:26,440 --> 00:03:32,037
Byly nalezeny u Holan颽na, kter ud靗al
tu chybu, 瀍 cestoval bez propustky.

25
00:03:32,200 --> 00:03:35,078
- Docela origin醠n, 瀍?
- Netu歩l jsem, 瀍 jsou Holan颽n

26
00:03:35,200 --> 00:03:37,760
schopni b齮 origin醠n.

27
00:03:38,480 --> 00:03:40,436
To jist ne.

28
00:03:40,560 --> 00:03:44,155
U jste n靕dy pojedl to,
鑕mu 鷖m靨n kaj s齬?

29
00:03:45,080 --> 00:03:47,389
Nestraviteln.

30
00:03:47,520 --> 00:03:49,590
Av歛k tohle...

31
00:03:49,720 --> 00:03:53,998
...mo瀗 nejv靦氻 psp靨ek
revoluci od vyn醠ezu gilotiny.

32
00:03:54,120 --> 00:03:58,511
Tato v靋 dok釣e zp鵶obit explozi
zcela ne鷐靣nou sv velikosti.

33
00:04:00,360 --> 00:04:05,150
Zd se to v歛k nane歵靤t b齮
jen pouhou teori, gener醠e La Forge.

34
00:04:05,360 --> 00:04:07,669
Co tedy ode mne 炨d醫e?

35
00:04:07,800 --> 00:04:10,519
Najd靦e n靕oho, kdo to zrealizuje.

36
00:04:10,720 --> 00:04:13,393
N靕oho, kdo zn taje v靌y.

37
00:04:13,520 --> 00:04:15,511
A ud靗ejte to rychle.

38
00:04:15,680 --> 00:04:19,116
Ne Holan颽n鵰 dojde,
jak origin醠n vlastn je.

39
00:04:28,320 --> 00:04:31,039
Pro?
Co jsem popletl?

40
00:04:31,800 --> 00:04:33,711
Sv龛ka, ta by...

41
00:04:34,040 --> 00:04:36,600
Moment.

42
00:04:42,320 --> 00:04:45,039
庒dnou chybu tu nevid韒.

43
00:04:45,160 --> 00:04:47,720
- Reakce chce t鴈ba sv鵭 鑑s.
- Jo jo.

44
00:04:49,000 --> 00:04:50,752
Kysl韐.

45
00:04:51,080 --> 00:04:53,196
To mus b齮...

46
00:04:53,320 --> 00:04:56,073
...kysl韐.
- Antoine.

47
00:05:01,080 --> 00:05:03,674
- Dok醶ali jsme to.
- Oxidace.

48
00:05:15,000 --> 00:05:17,560
A spalov醤.

49
00:05:37,200 --> 00:05:39,475
- Nedok醶al bych to, neb齮 tebe.
- Nesmysl.

50
00:05:39,600 --> 00:05:42,319
A ty to dob鴈 v須.

51
00:05:52,720 --> 00:05:54,676
Antoine Picarde.

52
00:05:54,800 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles