Preview Subtitle for Descendants


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:01:08,003 --> 00:01:14,166
POTOMCI

3
00:01:23,122 --> 00:01:26,222
Moji prijatelji sa glavnog kopna
misle da samo zato što ivim na Havajima

4
00:01:26,223 --> 00:01:27,915
da sam u raju.

5
00:01:27,916 --> 00:01:30,231
Kao da sam na stalnom
godišnjem odmoru.

6
00:01:30,232 --> 00:01:34,809
Da svi mi ovde pijuckamo maj-taj,
vrckamo bokovima i hvatamo talase.

7
00:01:36,072 --> 00:01:37,876
Jesu li oni nenormalni?

8
00:01:37,877 --> 00:01:40,390
Oni misle da smo mi imuni
na ivot.

9
00:01:40,391 --> 00:01:44,389
Kako uopšte mogu da pomisle
da su naše porodice manje sjebane,

10
00:01:44,390 --> 00:01:46,399
naši rakovi manje smrtonosni,

11
00:01:46,400 --> 00:01:49,384
naše srcobolje manje bolne?

12
00:01:49,385 --> 00:01:53,326
Dodjavola, ja nisam surfovao
veæ 15 godina.

13
00:01:56,907 --> 00:01:58,430
Ali, poslednja 23 dana

14
00:01:58,431 --> 00:02:00,943
ivim u raju prepunog
infuzija,

15
00:02:00,944 --> 00:02:03,792
kesa za urin i cevèica za disanje.

16
00:02:04,747 --> 00:02:06,438
Raj?

17
00:02:06,439 --> 00:02:09,244
Raj moe da odjebe.

18
00:02:17,238 --> 00:02:19,411
Ovo je Elizabet Dorson King.

19
00:02:19,412 --> 00:02:21,292
Moja ena.

20
00:02:21,293 --> 00:02:24,856
Pre 23 dana pala je sa skutera
u toku trke

21
00:02:24,857 --> 00:02:26,264
i udarila glavu.

22
00:02:26,265 --> 00:02:28,020
Zamalo da se udavila.

23
00:02:28,021 --> 00:02:30,589
Kad sam èuo za nesreæu

24
00:02:30,590 --> 00:02:32,175
i da je ona u komi

25
00:02:32,176 --> 00:02:34,185
ja èak nisam ni bio u gradu.

26
00:02:34,186 --> 00:02:36,402
Bio sam na Mauiju poslovno.

27
00:02:36,403 --> 00:02:39,175
Nismo razgovarali tri dana.

28
00:02:40,391 --> 00:02:42,907
Na neki naèin nismo zaista
razgovarali mesecima.

29
00:02:47,172 --> 00:02:49,874
Ako ovo radiš da zadobiješ moju
panju, Liz, uspeva ti.

30
00:02:49,875 --> 00:02:52,395
Sad sam spreman.

31
00:02:52,396 --> 00:02:54,449
Spreman sam da razgovaram.

32
00:02:54,450 --> 00:02:56,376
Spreman sam da se promenim.

33
00:02:56,377 --> 00:02:59,348
Spreman sam da budem pravi mu
i pravi otac.

34
00:02:59,349 --> 00:03:02,157
Samo se probudi.

35
00:03:02,158 --> 00:03:05,049
Molim te, Liz, samo se probudi.

36
00:03:09,504 --> 00:03:11,091
Æao Nui, šta ima?

37
00:03:11,092 --> 00:03:14,235
Zove te Skotijina uèiteljica.
Kae da je hitno.

38
00:03:14,236 --> 00:03:15,953
Ok. Daj mi je.

39
00:03:19,137 --> 00:03:23,846
Mi mislimo da nije u redu da Skoti pokazuje
ove slike svojim drugarima u odeljenju.

40
00:03:23,847 --> 00:03:27,749
Neke od slika su prilièno stresne, i nekoliko
roditelja nas je veæ zvalo da se ale.

41
00:03:27,750 --> 00:03:32,882
Ona je išla u grad na neko slikanje...
Ja nisam imao pojma...

42
00:03:32,883 --> 00:03:36,196
Gdine King, mi to gledamo
svakog dana.

43
00:03:36,197 --> 00:03:39,756
Deca se loše ponašaju u školi
kad u kuæi nešto ne štima.

44
00:03:39,757 --> 00:03:43,872
A vaša porodica se suoèava
sa razarajuæom krizom.

45
00:03:43,873 --> 00:03:47,939
Jeste li razgovarali sa Skoti
i objasnili joj šta se zaista dogadja?

46
00:03:47,940 --> 00:03:49,147
Da, da, apsolutno.

47
00:03:49,148 --> 00:03:51,951
Jeste li je ohrabrivali
da iskae svoja oseæan
[...]
Everything OK? Download subtitles