Preview Subtitle for Misfits


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:43,377 --> 00:00:47,548
ЛОНДОН
1837


2
00:01:10,470 --> 00:01:13,470
Адмирал Колингуд!

3
00:01:16,876 --> 00:01:21,081
Е, адмирале?
- Добри новини, Ваше Величество!

4
00:01:21,123 --> 00:01:25,752
Най-после победихме французите.
Победихме и руснаците, португалците,

5
00:01:25,785 --> 00:01:28,505
китайците и уелсците.

6
00:01:28,530 --> 00:01:32,301
Значи владеем целия океан.

7
00:01:33,693 --> 00:01:39,266
Почти целия, Ваше Величество.
- "Почти" ли чух?

8
00:01:39,299 --> 00:01:42,201
За нещастие... Така де...

9
00:01:42,202 --> 00:01:45,202
Все още имаме проблемчета с...

10
00:01:46,805 --> 00:01:49,575
С пиратите.

11
00:01:49,576 --> 00:01:52,576
Какво пише на
кралския ми герб, адмирале?

12
00:01:53,213 --> 00:01:57,034
"Мразя пирати", Ваше Величество.

13
00:01:57,083 --> 00:02:00,078
Именно. Мразя ги.

14
00:02:00,120 --> 00:02:03,120
Мразя идиотските
им хорови песни!

15
00:02:04,056 --> 00:02:06,792
Мразя глупавите им шапки!

16
00:02:06,793 --> 00:02:11,340
Мразя безкрайното им,
тъпо ръмжене!

17
00:02:11,397 --> 00:02:14,397
Искам да ги няма, адмирале!

18
00:02:15,168 --> 00:02:18,847
Искам да ги унищожите, да ги размажете,
да нахраните акулите с тях! Ясно?

19
00:02:18,905 --> 00:02:21,905
Мразя пирати!

20
00:02:23,409 --> 00:02:26,772
Плячкосването.
- Боят със саби.

21
00:02:26,813 --> 00:02:30,234
Плячкосването!
- Боят със саби!

22
00:02:30,283 --> 00:02:33,737
Плячка!
- Бой!

23
00:02:33,786 --> 00:02:36,786
Плячка!

24
00:02:52,378 --> 00:02:55,098
Съжалявам, капитане.

25
00:02:55,141 --> 00:02:59,680
Дискусията ни целеше да разберем
кое е най-доброто в пиратството.

26
00:02:59,712 --> 00:03:04,893
Така ли?
- Аз твърдя, че е плячкосването.

27
00:03:04,918 --> 00:03:07,753
А аз - че е боят с лъскави саби.

28
00:03:07,796 --> 00:03:10,754
А според мен е шансът да се
разболееш от екзотични болести.

29
00:03:13,132 --> 00:03:15,827
Всички грешите.

30
00:03:15,828 --> 00:03:21,743
Най-доброто в това да си пират
не е нито плячкосването, нито боят.

31
00:03:21,801 --> 00:03:24,636
Не е грогът, не е и скорбутът.

32
00:03:24,637 --> 00:03:27,506
Нито пък оскъдно
облечените русалки.

33
00:03:27,507 --> 00:03:30,843
Най-доброто в пиратството...

34
00:03:32,145 --> 00:03:35,145
... е Нощта на Шунката!

35
00:03:36,382 --> 00:03:39,382
Нощта на Шунката!

36
00:03:40,386 --> 00:03:43,386
Нощта на Шунката!

37
00:03:46,993 --> 00:03:49,993
Шунка!

38
00:03:59,205 --> 00:04:02,205
Падна ти на носа!

39
00:04:02,575 --> 00:04:05,575
Давайте, капитане!

40
00:04:12,887 --> 00:04:15,745
Същински балет с месо.

41
00:04:15,788 --> 00:04:18,499
За Нощта на Шунката!
И за Капитана на пиратите!

42
00:04:18,550 --> 00:04:22,513
За Капитана на пиратите!
- За Капитана на пиратите!

43
00:04:23,796 --> 00:04:27,559
Как се представих, Номер 2?
- Все още ви бива, Капитане.

44
00:04:27,600 --> 00:04:30,600
С радост ще си сложа медуза
на физиономията за този човек.

45
00:04:30,646 --> 00:04:33,357
ОК, сега, поспрете се малко,
приятели. Тихо.

46
00:04:33,398 --> 00:04:36,109
Приятели! Не само аз съм важен.
- Недейте да скромничите.

47
00:04:36,151 --> 00:04:39,071
Не, не, не. Зад всеки
капитан с блестящи очи

48
00:04:39,112 --> 00:04:42,658
и пищна брада...
- Пищна брада! Точно така!

49
00:04:42
[...]
Everything OK? Download subtitles