Preview Subtitle for Case Sensitive


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:50,075 --> 00:00:52,035
Geraldine?

3
00:01:19,915 --> 00:01:21,435
Boe!

4
00:01:24,115 --> 00:01:27,075
Oonagh je trebalo da se
danas igra sa Lucy.

5
00:01:27,675 --> 00:01:29,635
Pa, Geraldinino vozilo je tu.

6
00:01:30,435 --> 00:01:34,755
Mislila sam da ti ne«e biti ovdje.
- Uspio sam se ranije vratiti.

7
00:01:35,875 --> 00:01:37,795
Dolazite li?

8
00:01:39,315 --> 00:01:41,275
Geraldine?

9
00:02:00,875 --> 00:02:02,835
چetiri...

10
00:02:04,595 --> 00:02:06,555
Sedam...tr*i!

11
00:02:09,915 --> 00:02:11,875
Dolazim, spremna ili ne.

12
00:02:13,315 --> 00:02:15,275
Lucy, imam te!

13
00:02:27,675 --> 00:02:29,635
Geraldine?

14
00:02:44,835 --> 00:02:49,835
Lucy?
Geraldine!

15
00:02:51,136 --> 00:02:57,136
Prijevod i obrada
by Drazen

16
00:02:57,137 --> 00:03:01,137
www.prijevodi-online.org

17
00:03:25,835 --> 00:03:28,595
DS Zailer.
- Proust je. Stigla si tamo?

18
00:03:28,835 --> 00:03:31,635
Da, ispred ku«e sam.
- Zakasnila si.

19
00:03:31,635 --> 00:03:34,555
Patolog je ve« tamo.
- Da, gdine, znam.

20
00:03:34,555 --> 00:03:38,515
Za ovo si ti zaduena, Zailer.
- Hvala, gdine.

21
00:04:05,235 --> 00:04:09,475
DC Waterhouse.
- Naredni*e. Lijevo niz hodnik.

22
00:04:09,475 --> 00:04:12,675
Patolog je ve« tu.
- Nisam znala da radite danas.

23
00:04:12,675 --> 00:04:15,955
Ne, pozvali su me. Nije problem.
- Ne, naravno da nije.

24
00:04:16,595 --> 00:04:20,755
Inspektor je ve« zvao i mene.
Nije mi niti dao vremena da...

25
00:04:23,635 --> 00:04:25,595
..stignem ovamo.

26
00:04:31,275 --> 00:04:33,235
'Jutro, gَo.
- 'Jutro.

27
00:04:46,955 --> 00:04:48,915
Dr Chaudry. Charlie Zailer.

28
00:04:49,675 --> 00:04:52,035
DS Zailer. Drago mi je da sam
vas napokon upoznala.

29
00:04:52,035 --> 00:04:55,675
Sigurna sam da ste u Met-u viَali i gore,
ali za nas je ovo rijetkost.

30
00:04:55,675 --> 00:04:58,715
Umrla je od gubitka krvi, duboki
rezovi na desnom ru*nom zglobu.

31
00:04:58,715 --> 00:05:03,515
Djevoj*ica se izgleda utopila. Vie «u znati
nakon obdukcije. - Netko drugi je to uradio?

32
00:05:03,515 --> 00:05:07,595
Za sada nemamo tragova za bilo to drugo
osim da je samo nanesena ozljeda.

33
00:05:07,595 --> 00:05:11,915
Nali su ovo u drugoj spavaonici.
- Hvala, Sellers.

34
00:05:19,155 --> 00:05:21,115
Hvala vam, dr Chaudry.

35
00:05:49,595 --> 00:05:51,555
Vi ste gَa O'Hara?

36
00:05:52,555 --> 00:05:54,795
Oonagh je iscrpljena,
mogu li ju samo odvesti ku«i?

37
00:05:54,795 --> 00:05:59,555
Naravno, samo mi treba izjava.
- Ve« sam razgovaral sa detektivom.

38
00:05:59,555 --> 00:06:04,675
Da. Moemo li vas mi odvesti ku«i?
- Ne, hvala. Ne.

39
00:06:05,475 --> 00:06:07,435
To je tvoja maca?

40
00:06:10,035 --> 00:06:13,595
U redu je, duo. Idemo sada ku«i.

41
00:06:18,315 --> 00:06:20,315
Geraldine je voljela Lucy.

42
00:06:20,315 --> 00:06:24,275
Ona to ne bi uradila.
Ona to nije mogla.

43
00:06:25,115 --> 00:06:28,595
Moram vas pitati, gdine, da li je vaa
supruga imala mentalnih problema?

44
00:06:28,595 --> 00:06:32,835
Nije. Nikada.
- Imali ste bra*nih problema?

45
00:06:33,475 --> 00:06:35,235
Nismo!

46
00:06:35,235 --> 00:06:38,275
Bili ste na poslovnom putu?
- Da.

47
00:06:38,275 -
[...]
Everything OK? Download subtitles