Preview Subtitle for The Adventures Of Robin Hood


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:06,298 --> 00:00:13,131
Robin Hoods äventyr

3
00:00:29,530 --> 00:00:33,314
Baserad på uråldriga
Robin Hood-legender

4
00:00:56,348 --> 00:01:03,181
När Rickard Lejonhjärta år 1191
gav sig ut på korståg till Palestina-

5
00:01:03,355 --> 00:01:08,183
-överlämnade han makten över
sitt rike till sin vän Longchamps-

6
00:01:08,360 --> 00:01:13,188
-i stället för till sin
opålitlige bror, prins John.

7
00:01:13,365 --> 00:01:21,539
Full av hämndlystnad, hoppades
John att Rickard skulle förolyckas-

8
00:01:21,707 --> 00:01:28,208
-så att han själv med normandernas
hjälp kunde ta makten i riket.

9
00:01:32,551 --> 00:01:35,042
Nyheter från Wien!

10
00:01:35,262 --> 00:01:42,640
Leopold av Österrike har tagit
kung Rickard till fånga.

11
00:01:42,853 --> 00:01:45,260
Ingenting mera är känt.

12
00:01:45,439 --> 00:01:51,192
Prins John utfärdar
en proklamation i morgon!

13
00:01:52,696 --> 00:01:57,192
Vad tycker våra kära saxare nu då,
sir Guy?

14
00:01:57,367 --> 00:02:03,536
-De är utom sig av oro, Ers Höghet.
-Vänta när jag börjar klämma åt dem!

15
00:02:03,707 --> 00:02:07,539
-Ska ni sätta er plan i verket nu?
-Just det!

16
00:02:07,711 --> 00:02:12,338
Tänk att min bror går och blir fånge-

17
00:02:12,508 --> 00:02:16,636
-så att jag kan ta hand om landet!

18
00:02:16,803 --> 00:02:22,676
-Vad säger han när han återvänder?
-Det ska jag se till att han inte gör.

19
00:02:22,851 --> 00:02:28,605
Vi måste skåla
för en gyllene framtid!

20
00:02:28,774 --> 00:02:34,563
-I morgon får ni era skatteområden.
-Skål för i morgon!

21
00:02:45,624 --> 00:02:50,286
-Vem betalar det här?
-Betalar? Är det allt ni tänker på?

22
00:02:50,462 --> 00:02:55,124
Det är till prins John, som
just kommit hit från London.

23
00:03:01,765 --> 00:03:02,928
Sluta!

24
00:03:04,434 --> 00:03:08,384
En jordägare kan ni inte ta till slav!

25
00:03:08,564 --> 00:03:12,608
Guy av Gisbourne behöver hans män!

26
00:03:45,559 --> 00:03:48,429
Kom med mig, Dickon!

27
00:04:14,171 --> 00:04:18,667
-Vad heter du, saxare?
-Nåt finare än du!

28
00:04:18,842 --> 00:04:23,136
-Det är sir Guy av Gisbourne!
-Dra åt skogen!

29
00:04:23,597 --> 00:04:26,681
-Vad heter du?
-Mjölnare Much...

30
00:04:26,850 --> 00:04:28,759
Det är dödsstraff på att
jaga kungens hjortar!

31
00:04:28,936 --> 00:04:35,104
Om jag inte jagar, dör jag av hunger
tack vare er normander!

32
00:04:35,275 --> 00:04:39,439
Döda mig om ni vill,
men låt mig sjunga ut först!

33
00:04:39,613 --> 00:04:47,158
Ni kan plåga oss saxare nu, men när
Rickard kommer, blir det synd om er!

34
00:05:01,260 --> 00:05:07,843
-lnte dödar ni nån som talar sanning?
-Jo då, om jag har lust...

35
00:05:08,016 --> 00:05:14,518
-Ni lägger er i kungens rättskipning!
-Det är ni och prins John som gör det!

36
00:05:15,190 --> 00:05:18,606
Det ska jag hälsa honom!

37
00:05:18,777 --> 00:05:24,780
-Han kan behöva några förmaningar.
-Ja, verkligen...

38
00:05:24,950 --> 00:05:27,406
-Halt! Vad har han gjort?
-Han dödade en kunglig hjort.

39
00:05:27,578 --> 00:05:30,697
Det är jag som har dödat hjorten,
han är i min tjänst!

40
00:05:32,207 --> 00:05:37,414
Det straffas med döden,
både för frälse och ofrälse.

41
00:05:37,588 --> 00:05:4
[...]
Everything OK? Download subtitles