Preview Subtitle for Dooman River


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:05,000 --> 00:00:10,400
The Eastern Spirit Subbing Squad
представя


3
00:00:13,000 --> 00:00:17,500
БРЯГ НА НАДЕЖДАТА

4
00:00:17,600 --> 00:00:22,100
В ролите: ЧУЕЙ ДЗИЕН, ИН ЛАН,

5
00:00:25,101 --> 00:00:29,601
ЛИН ДЗИН ЛИН, ДЗИ СЮЕН ШЪН

6
00:00:32,701 --> 00:00:37,200
Режисьор: ДЖАН ЛУ

7
00:02:21,390 --> 00:02:23,190
Чанг Хо?

8
00:05:05,304 --> 00:05:08,605
Дядо, открили са още трима

9
00:05:08,705 --> 00:05:11,806
замръзнали край река Туман.

10
00:05:12,716 --> 00:05:16,023
Реката е много опасна.
Не ходете да играете там.


11
00:05:16,148 --> 00:05:18,173
Да, знам.

12
00:06:25,906 --> 00:06:29,637
Чол Бу, къде отиваш?
- Да играя с приятелите си.

13
00:06:29,867 --> 00:06:33,200
Не закъснявай.
- Добре.

14
00:07:07,822 --> 00:07:11,553
Коя е тази?
- Братовчедка ми.

15
00:07:13,036 --> 00:07:15,319
Откъде е?
- От Томун.

16
00:07:15,444 --> 00:07:17,964
Родителите й починаха.

17
00:07:18,354 --> 00:07:19,880
Как?

18
00:07:20,005 --> 00:07:22,836
Стана пожар във фабриката.

19
00:07:22,945 --> 00:07:26,028
Този ден мама беше болна
и не отиде на работа.

20
00:07:58,915 --> 00:08:00,437
Изключи го.

21
00:08:00,562 --> 00:08:03,498
Не ми нареждай,
ако не искаш да те набия!

22
00:08:03,711 --> 00:08:05,838
Гуанг Чон, остави ги.

23
00:08:09,446 --> 00:08:13,177
Как се казваш?
- Чонг Джин, a ти?

24
00:08:13,409 --> 00:08:14,916
Чанг Хо.

25
00:08:15,191 --> 00:08:18,412
Не сме яли цял ден.
Ще ни дадете ли храна?

26
00:08:18,622 --> 00:08:22,438
Какви сте ни,
че да ви даваме?

27
00:08:23,012 --> 00:08:25,247
Много са окаяни,
нека им помогнем.

28
00:08:25,372 --> 00:08:27,774
Глупак!
На чия страна си?

29
00:08:27,903 --> 00:08:31,839
Изчакайте, ще ви донеса нещо.

30
00:08:32,073 --> 00:08:33,573
Хайде.

31
00:08:52,928 --> 00:08:55,556
При едно условие?
- Какво?

32
00:08:56,264 --> 00:08:58,609
Утре ще играем футбол.

33
00:09:02,312 --> 00:09:03,812
Дадено.

34
00:10:13,529 --> 00:10:15,029
Благодаря!

35
00:12:02,075 --> 00:12:05,602
Тръгнете натам.

36
00:12:05,829 --> 00:12:07,429
Благодаря.

37
00:12:33,564 --> 00:12:36,200
Чичо!
- Как си, миличка?

38
00:12:37,214 --> 00:12:38,714
Добре ли си?
- Да.

39
00:15:08,407 --> 00:15:09,907
Не диша.

40
00:15:10,701 --> 00:15:13,534
Мъртъв е.
- Да тръгваме.

41
00:15:52,409 --> 00:15:54,439
Бабо, накъде си тръгнала?

42
00:15:55,537 --> 00:15:58,985
Отивам към реката.
- Защо?

43
00:15:59,708 --> 00:16:03,152
Като млада я пресякох,
за да дойда тук.

44
00:16:03,277 --> 00:16:05,647
Дойде време
да се прибера вкъщи.

45
00:16:05,964 --> 00:16:11,163
Севернокорейците умират от глад.
Не се връщай.

46
00:16:11,594 --> 00:16:15,633
Не говори глупости.
Там има храна в изобилие.

47
00:16:15,853 --> 00:16:17,993
Аз най-добре знам.

48
00:17:25,940 --> 00:17:29,185
Няма никой.
- Изпързаляха ни.

49
00:17:30,215 --> 00:17:31,715
Чанг Хо!

50
00:17:34,282 --> 00:17:36,352
Къде са другите?
- Тръгнаха.

51
00:17:36,477 --> 00:17:39,393
Ти защо остана?
- Обещах.

52
00:18:04,625 --> 00:18:09,055
Много съм добър, да знаете.

53
00:18:16,283 --> 00:18:17,983
Подай! Подай!

54
00:20:19,551 --> 00:20:21,781
Къде о
[...]
Everything OK? Download subtitles