Preview Subtitle for The Tall Man


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:50,308 --> 00:00:54,808
I USA rapporteras 800,000 barn
försvunna varje år.


2
00:00:57,714 --> 00:01:01,824
De flesta hittas inom några dagar.

3
00:01:04,481 --> 00:01:08,621
1,000 barn försvinner
utan att lämna några spår...


4
00:01:22,216 --> 00:01:25,811
- Det finns inget därinne.
- Spärra av området.

5
00:01:25,941 --> 00:01:30,036
- Ingen får komma in eller ut!
- Men det finns andra hinder.

6
00:01:30,166 --> 00:01:32,906
Se till att det ser bra ut.

7
00:02:05,551 --> 00:02:08,266
Hur mår ni, Mrs. Denning?

8
00:02:11,356 --> 00:02:14,106
Vi har inte hittat dem.

9
00:02:15,236 --> 00:02:18,051
Varken honom eller de andra.

10
00:02:29,167 --> 00:02:32,667
36 TIMMAR TIDIGARE

11
00:02:43,092 --> 00:02:49,092
Alltid nya texter på
www.Undertexter.se


12
00:02:49,217 --> 00:02:53,717
Översättning: BkX SweSUB.nu

13
00:03:17,947 --> 00:03:20,962
Vår stad har varit utdöd i sex år.

14
00:03:21,994 --> 00:03:25,229
I början skyllde vi på
nedläggningen av gruvan.


15
00:03:25,359 --> 00:03:31,269
Brist på jobb, pengar.
Brist på allting.


16
00:03:31,422 --> 00:03:36,290
Men sen fick vi nåt mycket värre att
skylla på. Nåt som kom till Cold Rock.


17
00:03:36,420 --> 00:03:41,163
Något dåligt som förstörde
vår stad ännu mer.


18
00:03:41,293 --> 00:03:45,872
Den morgonen anade ingen att händelserna
i Cold Rock var på väg mot sitt slut.


19
00:03:46,002 --> 00:03:51,002
- Drick inte ute på gatan.
- Vilken gata?

20
00:04:21,978 --> 00:04:24,118
Julia!

21
00:04:30,116 --> 00:04:33,631
Julia! Snälla, kom och hjälp oss!

22
00:04:36,155 --> 00:04:39,461
- Vad har hänt?
- Helt plötsligt började hon att skrika.

23
00:04:39,591 --> 00:04:43,106
- Hur länge har hon varit så här?
- Jag vet inte.

24
00:04:44,771 --> 00:04:47,986
- Herregud!
- Visste du inte?

25
00:04:48,825 --> 00:04:51,875
Jag har inte utrustning för det här,
Tracy.

26
00:04:53,817 --> 00:04:58,295
Bra. Krysta mot mina fingrar
när sammandragningarna börjar.

27
00:04:58,425 --> 00:05:02,465
Krysta mot mina fingrar.
Krysta nedåt. Krysta!

28
00:05:16,121 --> 00:05:19,336
Här kommer barnet.
Bra. Det var allt.

29
00:05:21,204 --> 00:05:26,833
Barnet ligger i säte. Det betyder att
fötterna kommer ut först. Ingen fara.

30
00:05:27,063 --> 00:05:30,578
Du bara måste krysta hårdare.
Krysta hårdare.

31
00:05:32,782 --> 00:05:35,922
Krysta! Krysta, Carol!

32
00:05:42,516 --> 00:05:45,536
Du fixade det. Såja.

33
00:05:45,866 --> 00:05:48,306
Du fixade det.

34
00:05:49,172 --> 00:05:51,642
Varför låter barnet inte?

35
00:05:51,772 --> 00:05:55,945
- Barnet mår bra. Ser bra ut.
- Ta henne härifrån.

36
00:05:59,872 --> 00:06:02,312
Du var jätteduktig. Jag vet, hjärtat.

37
00:06:02,442 --> 00:06:06,192
Julia kommer att ta hand om barnet.
Jag lovar dig.


38
00:06:09,794 --> 00:06:15,745
Öppna ögonen. Kom igen!
Andas, du fixar det.

39
00:06:20,834 --> 00:06:23,584
Kom igen, andas!

40
00:06:25,530 --> 00:06:29,576
Andas! Kom igen!

41
00:06:31,716 --> 00:06:33,771
Kom igen!

42
00:06:34,825 --> 00:06:37,375
Andas.

43
00:06:38,693 --> 00:06:41,908
Du kan göra det.
Kom igen, du fixar det.

44
00:06:42,443 --> 00:06:45,158
Öppna ögonen!

45
00:06:49,617 --> 00:06:51,832
Såja.

46
00:07:
[...]
Everything OK? Download subtitles