Preview Subtitle for Chameleons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:57,834 --> 00:01:00,734
BAJO, LUZIJANA

2
00:01:15,536 --> 00:01:18,174
Joஞு niஞுta.

3
00:01:20,296 --> 00:01:23,532
ஸ்ta tra௱ite?
- Leஞு.

4
00:01:23,816 --> 00:01:25,886
To je loஞுe za posao.

5
00:01:26,856 --> 00:01:28,728
Hoலூete pivo?

6
00:01:28,816 --> 00:01:30,608
Ne, hvala, nisam ௱edan.

7
00:01:30,696 --> 00:01:35,372
Ko ka௱e da morate biti ௱edni da bi
popili hladno pivo, gospodine FBI?

8
00:01:43,057 --> 00:01:48,711
ஸ்EST GODINA RANIJE
2000. FRANCUSKA

9
00:02:04,618 --> 00:02:08,893
Gospodine?
Jeste li dobro?

10
00:02:09,178 --> 00:02:10,816
றujete li me?

11
00:02:11,098 --> 00:02:12,577
Govorite li francuski?

12
00:02:12,858 --> 00:02:15,008
Mo௱ete li da govorite?

13
00:02:17,298 --> 00:02:22,056
Proveriலூemo njegov identitet, ழூim dobijemo
potvrdu kontaktiraலூemo njegove roditelje.

14
00:02:22,058 --> 00:02:26,791
Nema nikakve dokumente a
nije progovorio ni reழூ do sada.

15
00:02:31,860 --> 00:02:34,549
Evo, pojedi neஞுto.

16
00:02:35,460 --> 00:02:38,530
Moraஞு neஞுto pojesti.

17
00:02:39,580 --> 00:02:41,536
Evo ti ovde.

18
00:02:46,940 --> 00:02:51,454
Nije progovorio ni reழூ.
Proஞுlo je sedam dana.

19
00:02:51,940 --> 00:02:56,612
Ti pozovi lekara a ja லூu mu uzeti
otiske prstiju i obavestiti Interpol.

20
00:03:07,740 --> 00:03:12,053
Zovem se Nikolas Mark Rendal.
Imam 16 godina.

21
00:03:13,381 --> 00:03:17,051
Moja majka se zove Kimberli Miler.

22
00:03:17,141 --> 00:03:20,371
Moja sestra se zove Keti D௱ensen.

23
00:03:21,061 --> 00:03:23,473
Bio sam kidnapovan.

24
00:03:23,502 --> 00:03:25,360
BATON RU௩, LUZIJANA

25
00:03:25,442 --> 00:03:27,855
Kimberli Miler?

26
00:03:29,942 --> 00:03:31,275
Da.

27
00:03:31,362 --> 00:03:34,572
Bio sam silovan i muழூen.

28
00:03:36,462 --> 00:03:39,140
Sve vreme sam bio uplaஞுen.

29
00:03:40,742 --> 00:03:44,018
Samo hoலூu da idem kuலூi.

30
00:03:48,022 --> 00:03:50,041
ZATVORENO

31
00:03:53,743 --> 00:03:55,540
Mama?

32
00:03:56,743 --> 00:03:58,456
ஸ்ta radiஞு ovde?

33
00:03:58,543 --> 00:04:00,022
Nema nikoga?

34
00:04:00,303 --> 00:04:01,861
Nama. ஸ்ta je?

35
00:04:05,803 --> 00:04:08,897
Ka௱u da su pronaஞுli Nikija.

36
00:04:35,945 --> 00:04:39,062
KAMELEON

37
00:05:32,064 --> 00:05:35,464
SREDA, 19. JUN 1996.
NASTAO DEறAK

38
00:05:40,387 --> 00:05:43,106
PO KNJIZI KRISTOFA D'ANTONIJOA
"KAMELEON"

39
00:05:51,628 --> 00:05:55,205
POTRAGA PREKINUTA POSLE PET NEDELJA

40
00:06:05,989 --> 00:06:10,018
ZASNOVANO NA ISTINITOJ PRIறI

41
00:06:18,629 --> 00:06:20,506
Stigla ti je sestra.

42
00:06:49,591 --> 00:06:51,422
Niki.

43
00:06:51,711 --> 00:06:53,303
Niki.

44
00:07:02,791 --> 00:07:06,108
BATON RU௩, LUZIJANA

45
00:07:13,192 --> 00:07:15,728
Pozdrav narode.
Zdravo duஞுo.

46
00:07:15,729 --> 00:07:18,829
Zdravo Nik.
Kako si ழூoveழூe?

47
00:08:04,034 --> 00:08:07,583
Mislimo da bi bilo bolje da
za sada ostaneஞு kod nas.

48
00:08:07,874 --> 00:08:09,687
Je li tako, Brajane?
- Da.

49
00:08:09,774 --> 00:08:11,830
Imamo sobu spremnu za tebe.

50
00:08:11,914 --> 00:08:16,305
Mama joஞு nije spremna
da se vratiஞு kod nje.

51
00:08:16,594 --> 00:08:19,313
Potrebno joj je vremena
da se navikne na ovo.

52
00:08:19,594 --> 00:08:23,906
Biலூe ti dobro sa nama, Niki.
Videலூeஞு.

53
00:08:28,515 --> 00:08:30,153
Evo nas.

54
00:08:39,276 -
[...]
Everything OK? Download subtitles