Preview Subtitle for Romane


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,939 --> 00:00:41,813
- ROMARRIKETS FALL -

2
00:02:58,460 --> 00:03:03,375
Två av historiens största gissel är
att förklara romarrikets uppgång-

3
00:03:03,539 --> 00:03:06,611
-och att förklara dess fall.

4
00:03:07,139 --> 00:03:09,734
Vi kan närma oss sanningen-

5
00:03:09,860 --> 00:03:15,889
-om vi inser att såväl uppgång
som fall hade flera orsaker.

6
00:03:16,259 --> 00:03:20,776
Det var ingen enskild företeelse,
utan en 300-årig process.

7
00:03:22,259 --> 00:03:26,173
En del nationer har inte ens varat
lika länge som Roms fall.

8
00:03:26,340 --> 00:03:32,449
År 180 e.Kr. härförde kejsaren
Marcus Aurelius sina legioner-

9
00:03:32,580 --> 00:03:36,334
-mot germanska stammar
längs Donaufronten.

10
00:03:42,219 --> 00:03:46,293
Järtecknen är olycksbådande,
o Caesar.

11
00:03:47,419 --> 00:03:49,854
Jag hittade inte dess hjärta.

12
00:03:56,740 --> 00:04:01,574
Som barn var min hemliga rädsla att
natten inte skulle ta slut, Timonides.

13
00:04:02,699 --> 00:04:09,093
Att vi skulle leva i mörker livet ut.
Då var rädslan liten.

14
00:04:10,180 --> 00:04:13,729
Ändock går alltid solen upp,
och ska så göra igen.

15
00:04:14,419 --> 00:04:16,375
Ni hävdar det, ja.

16
00:04:17,300 --> 00:04:22,612
Fler människor sägs dö i brytningen
mellan natt och dag än annan tid.

17
00:04:23,699 --> 00:04:29,456
Som om natten viskar: "Följ med mig
västerut, sov i evighet."

18
00:04:30,300 --> 00:04:36,329
"Vad kan en ny dag erbjuda dig?"
Vad erbjuder den Timonides?

19
00:04:37,899 --> 00:04:42,848
Värme...liv...färg...

20
00:04:45,139 --> 00:04:47,334
Människor...

21
00:04:50,620 --> 00:04:54,089
Se, o Caesar... Solen.

22
00:05:00,500 --> 00:05:05,415
Såsom Timonides förutsade.
Jag gratulerar.

23
00:06:08,699 --> 00:06:11,055
-Timonides!
-Livius!

24
00:06:11,180 --> 00:06:15,173
-Hur mår kejsaren?
-Nå...

25
00:06:15,379 --> 00:06:22,218
Man får ta tre aspekter i beaktande.
1) Kejsaren har krigat i 17 år-

26
00:06:22,339 --> 00:06:28,608
-och levt under svåra förhållanden.
2) Marcus Aurelius är inte robust...

27
00:06:28,740 --> 00:06:32,016
Mannarna skämtar om att frågar
man Timonides om dagens datum-

28
00:06:32,139 --> 00:06:36,656
-får man en föreläsning
om almanackans historik.

29
00:06:44,860 --> 00:06:46,690
Ni är kry?

30
00:06:48,339 --> 00:06:52,697
Rikets varje regent
väntar i dalen därnere.

31
00:06:53,180 --> 00:06:58,857
De är inbjudna av en viss anledning.
Jag bjöd även min son Commodus.

32
00:06:59,420 --> 00:07:04,413
Din gode vän Commodus... Berätta nu
om ditt senaste fälttåg i skogarna.

33
00:07:05,060 --> 00:07:10,692
Vi har varit nära att ta Balamar,
deras ledare, flera gånger.

34
00:07:10,860 --> 00:07:16,776
-Om några dagar har ni hans huvud.
-Vad skulle jag med det till?

35
00:07:17,620 --> 00:07:22,375
-För honom till mig levande.
-Men han är barbarernas hjärta!

36
00:07:22,500 --> 00:07:26,129
För då deras hjärta till mig!
Jag vill tala med honom.

37
00:07:27,699 --> 00:07:34,572
Romarriket har funnits i tusen år,
vi ska leva i fred med "barbarerna".

38
00:07:35,220 --> 00:07:40,577
För hit denne Balamar.
Levande. Utan dröjsmål.

39
00:07:52,819 --> 00:07:58,610
Det ryktades att Lucilla fanns här.
Caesars dotter!

40
00:07:59,019
[...]
Everything OK? Download subtitles