Preview Subtitle for Death Of The Dinosaurs


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:10,000 --> 00:00:20,000
Çeviri: Pechorin

2
00:00:25,400 --> 00:00:31,200
DİNOZORLAR

3
00:00:33,459 --> 00:00:39,303
Zamanda geriye doğru seyahat edebildiğinizi
hayal edin - insandan önceki bir zamana.

4
00:00:41,190 --> 00:00:43,992
65 milyon yıl kadar.

5
00:00:44,074 --> 00:00:49,202
Bitki örtüsü ve iklimde belirgin
değişiklikler görürdünüz.

6
00:00:49,282 --> 00:00:52,757
Dünya'nın yüzeyi bile
hareket edecektir

7
00:00:52,847 --> 00:00:56,447
kıta çarpışmalarının dağları
yukarı itmesiyle.

8
00:01:08,939 --> 00:01:13,017
Dünya tarihinde, Kretase
diye bilinen bir dönemdesiniz.

9
00:01:13,105 --> 00:01:15,702
Çok farklı bir dünya bu.

10
00:01:15,788 --> 00:01:20,745
Himalaya'lar henüz oluşmuş değil ve
Atlantik de ancak yarı boyutunda.

11
00:01:20,836 --> 00:01:24,960
Çayırlar yok, sadece kozalaklı ağaçlar
ve eğreltiotu bozkırları var.

12
00:01:26,308 --> 00:01:30,909
Dinozorlar tarafından yönetilen
bir dünya bu.

13
00:01:37,284 --> 00:01:41,043
Tyrannosaurus gibi, 5 tonluk
dev sürüngenler,

14
00:01:41,129 --> 00:01:43,202
sinsice avlanıyorlar.

15
00:01:51,945 --> 00:01:54,782
'Walking with Dinosaurs' belgeselinde,

16
00:01:54,869 --> 00:02:00,235
sizlere bu olağanüstü yaratıkların
yaşamlarını göstereceğiz -

17
00:02:00,317 --> 00:02:02,789
nasıl yediklerini, dövüştüklerini
ve ürediklerini.

18
00:02:02,881 --> 00:02:06,356
Tabiatın güçlerinin bu hayvanları
nasıl olup da,

19
00:02:06,446 --> 00:02:10,570
yok oluşlarına kadar sürüklediklerine
şahit olacaksınız.

20
00:02:17,983 --> 00:02:22,825
Fakat bu dizi aynı zamanda sizi
daha da gerilere götürecek.

21
00:02:27,700 --> 00:02:31,830
152 MİLYON YIL ÖNCE
Jurasik Dönemi'ne - dünya'daki yaşamın

22
00:02:31,843 --> 00:02:34,762
en gösterişli olduğu zamana.

23
00:02:38,874 --> 00:02:42,953
Buradaki canlılar tropik bir
iklimde yaşamaktalar -

24
00:02:43,040 --> 00:02:45,717
kutuplarda buzul yok.

25
00:02:45,804 --> 00:02:49,769
Çiçekler ve geniş yapraklı ağaçlar
henüz oluşmuş değil.

26
00:02:49,850 --> 00:02:54,772
Havada ve de karada, dünya
sürüngenler tarafından yönetiliyor,

27
00:02:54,857 --> 00:02:58,093
ve açık ara en
yaygınları dinozorlar.

28
00:03:06,640 --> 00:03:09,157
Ancak tek dev onlar değil.

29
00:03:10,926 --> 00:03:14,890
Dev pterosaurlar göklere hükmediyorlar
ve onların altında,

30
00:03:14,972 --> 00:03:19,415
devasa deniz sürüngenleri
zengin denizleri sömürüyorlar.

31
00:03:26,268 --> 00:03:30,826
Ancak, öncelikle bu dizide daha
da öncesine gideceğiz,

32
00:03:30,915 --> 00:03:34,356
dinozorların nereden geldiğini
keşfetmek için.

33
00:03:36,683 --> 00:03:39,247
Bu bizim dünya'mız,
Triyas Dönemi'nde.

34
00:03:39,248 --> 00:03:42,048
220 MİLYON YIL ÖNCE

35
00:03:42,292 --> 00:03:43,933
Kıtalar ayrı değil,

36
00:03:44,015 --> 00:03:46,692
Pangea adında tek bir kıta var.

37
00:03:46,779 --> 00:03:50,903
Çöllerden oluşan
sert bir yer.

38
00:03:58,195 --> 00:04:00,474
Triyas şimdiden,

39
00:04:00,559 --> 00:04:04,840
pek çok farklı eski sürüngenin
gelip gidişine sahne olmuş.

40
00:04:05,222 --> 00:04:07,182
Ancak şimdi, bu çöl
ortamının dışında,

41
00:04:07,585 --> 00:04:10,980
devrim niteliğinde birşeyler
ortaya çıkmış.

42
00:04:11,070 --> 00:04:16,026
Bir sürüngen familyası dünyadaki
yaşamın yönünü çizmeye kararlı,

43
00:04:16,117 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles