Preview Subtitle for Jersey Shore


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:01,000 --> 00:00:04,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

2
00:00:22,773 --> 00:00:24,275
Да започваме.

3
00:00:27,152 --> 00:00:29,905
Мисля, че най-накрая
ще се получи.

4
00:00:30,948 --> 00:00:32,666
Сега изглежда по-добре.

5
00:01:24,960 --> 00:01:28,588
КРАЙБРЕЖИЕТО ДЖЪРСИ
2 ЮЛИ

6
00:01:34,052 --> 00:01:37,397
Скъпи, тук не е ли забранено?
Имаше табела "Не преминавай. "

7
00:01:37,556 --> 00:01:39,934
Скъпа, ние сме от тук.
От местните сме. Хайде.

8
00:01:50,193 --> 00:01:52,161
Какъв беше този шум?

9
00:01:52,321 --> 00:01:54,119
Това беше
от сърцебиенето ми

10
00:01:54,281 --> 00:01:56,579
гледайки страхотното ти тяло.

11
00:01:56,742 --> 00:01:58,995
Престани.

12
00:01:59,161 --> 00:02:00,663
Отивам.
Идвай и ти.

13
00:02:00,829 --> 00:02:02,346
Хайде, скъпа.
Идвай.

14
00:02:06,251 --> 00:02:09,255
Давай.
Не хапя.

15
00:02:09,421 --> 00:02:10,964
Освен ако не искаш.

16
00:02:27,731 --> 00:02:29,950
Нещо докосна кракът ми.

17
00:02:30,108 --> 00:02:32,076
Хайде, нека си вървим.
Искам да изляза.

18
00:02:32,235 --> 00:02:34,704
Да се махаме.
- Какво? Току-що влязохме.

19
00:03:01,932 --> 00:03:06,060
КРАЙБРЕЖИЕТО ДЖЪРСИ
НАПАДЕНИЕТО НА АКУЛИТЕ

20
00:03:54,735 --> 00:03:56,863
Предаваме пряко от
морския бряг

21
00:03:57,028 --> 00:03:59,201
и както забелязвате,
готови сме да започнем

22
00:03:59,364 --> 00:04:01,241
най-якото парти за това лято.

23
00:04:01,408 --> 00:04:02,951
Мацки, бикини.

24
00:04:03,109 --> 00:04:04,752
Нека купона започне.

25
00:04:04,911 --> 00:04:07,664
Не забравяйте, Джоуи Фатоне,
бившият член на "N SYNC,

26
00:04:07,831 --> 00:04:10,084
на живо, тази вечер
с концерт.

27
00:04:10,250 --> 00:04:12,218
Време е да отпразнуваме
четвърти юли,

28
00:04:12,377 --> 00:04:14,050
в стила на Джърси.

29
00:04:21,136 --> 00:04:22,970
3 ЮЛИ

30
00:04:37,235 --> 00:04:39,738
Отваряй, Ти-Си.
Знам, че си вътре.

31
00:04:42,741 --> 00:04:45,540
Гледай да не си
с онази кучка, Ти-Си.


32
00:04:45,702 --> 00:04:47,294
Хей!
- Няма да се откажа...

33
00:04:47,353 --> 00:04:48,950
Хей, хей.
- Ще разбия вратата...

34
00:04:49,013 --> 00:04:50,605
Събуди се. Събуди се
- Освен, ако не отвориш.

35
00:04:50,764 --> 00:04:52,332
Какво? Да не би да хърках?
- Събуди се. Хайде.

36
00:04:52,491 --> 00:04:54,089
Загазихме. Ставай.
Трябва да изчезваш.

37
00:04:54,152 --> 00:04:55,846
Заради хъркането?
- Отваряй!

38
00:04:58,298 --> 00:05:01,142
Отваряй! Веднага!

39
00:05:01,301 --> 00:05:03,429
Вдигай гащите, брато!

40
00:05:08,099 --> 00:05:09,817
Ехо!

41
00:05:09,976 --> 00:05:12,570
Какво?
- Къде е той?

42
00:05:14,606 --> 00:05:16,128
Какво?

43
00:05:21,822 --> 00:05:23,790
Не, чуй ме.
- Какво?

44
00:05:23,949 --> 00:05:27,328
Виж, ще ти пратя съобщение?
- Но това е терасата.

45
00:05:27,494 --> 00:05:29,062
Не, приеми го като
ВИП изход.

46
00:05:29,120 --> 00:05:30,692
Не, по дяволите!

47
00:05:30,755 --> 00:05:32,307
Не! Недей!

48
00:05:34,459 --> 00:05:36,002
Къде е тя?
- Кой?

49
00:05:36,061 --> 00:05:38,555
Малката мръсница.
- Какво? Каква мръсница?

50
00:05:38,713 --> 00:05:41,091
Не ме лъжи.

51
00:05:41,258 --> 00:05:43,556
Мога да надушвам парфюм
и чесън.

52
00:05:48,598 --> 00:05:5
[...]
Everything OK? Download subtitles