Preview Subtitle for Blood Snow


If preview looks OK then Download subtitles


1
00Ψ00Ψ02,600 --> 00Ψ00Ψ04,600
JEDNOM DAVNO

2
00Ψ00Ψ07,829 --> 00Ψ00Ψ12,857
Bila jednom jedna zaarana uma u kojoj su iveli svi
klasini likovi koje znamo. Ili mislimo da znamo.

3
00Ψ00Ψ14,400 --> 00Ψ00Ψ17,500
Jednog dana nali su se
zarobljeni na mestu gde su svi

4
00Ψ00Ψ17,501 --> 00Ψ00Ψ20,488
njihovi sreni krajevi bili
ukradeni. U naem svetu.

5
00Ψ00Ψ22,900 --> 00Ψ00Ψ25,200
Evo kako se to dogodilo...

6
00Ψ00Ψ26,000 --> 00Ψ00Ψ29,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

7
00Ψ00Ψ54,700 --> 00Ψ00Ψ56,700
Zakasnio si.

8
00Ψ01Ψ00,300 --> 00Ψ01Ψ01,800
NeΞ

9
00Ψ01Ψ09,600 --> 00Ψ01Ψ11,900
Otvorite je.
-ao mi je, nje vie nema.

10
00Ψ01Ψ19,700 --> 00Ψ01Ψ21,800
Dozvolite mi da se barem oprostim.

11
00Ψ01Ψ59,200 --> 00Ψ02Ψ02,200
Naao si me.
- Zar si ikada sumnjalaΠ

12
00Ψ02Ψ04,000 --> 00Ψ02Ψ07,000
Iskreno... Stakleni
koveg me je zabrinuo.

13
00Ψ02Ψ08,600 --> 00Ψ02Ψ17,300
Ne mora nikada da brine, ja u te
uvek nai. -ObeavaΠ - Da.

14
00Ψ02Ψ18,500 --> 00Ψ02Ψ24,000
Da li ti, Sneana, uzima ovog oveka za
mua i obeava da e ga voleti zauvekΠ

15
00Ψ02Ψ25,000 --> 00Ψ02Ψ29,400
Da. - A sada vas
proglaavam muem i enom.

16
00Ψ02Ψ43,300 --> 00Ψ02Ψ45,400
ao mi je to kasnim.

17
00Ψ02Ψ55,200 --> 00Ψ02Ψ57,000
To je kraljica, bei.

18
00Ψ02Ψ57,900 --> 00Ψ03Ψ02,500
Ona vie nije kraljica. Ona
je samo jedna zla vetica.

19
00Ψ03Ψ02,900 --> 00Ψ03Ψ05,900
Ne. Ne sputaj se na njen
nivo. Nema potrebe za tim.

20
00Ψ03Ψ06,700 --> 00Ψ03Ψ08,700
Gubi vreme. Ve si izgubila.

21
00Ψ03Ψ11,100 --> 00Ψ03Ψ15,300
A ja ti neu dozvoliti da uniti
ovo venanje. -Nisam zato ni dola.

22
00Ψ03Ψ16,300 --> 00Ψ03Ψ19,900
Ba suprotno, dragi, dola
sam da vam dam poklon.

23
00Ψ03Ψ20,300 --> 00Ψ03Ψ23,100
Ne elimo nita od tebeΞ
-Ali ete ipak dobiti.

24
00Ψ03Ψ24,600 --> 00Ψ03Ψ26,100
Moj poklon vama...

25
00Ψ03Ψ28,400 --> 00Ψ03Ψ31,800
... je ovaj srean, srean dan.

26
00Ψ03Ψ33,400 --> 00Ψ03Ψ35,900
Ali od sutra poinje moje pravo delo.

27
00Ψ03Ψ37,200 --> 00Ψ03Ψ40,700
Vi ste poloili svoje
zavete, a ja sad polaem svoj.

28
00Ψ03Ψ41,700 --> 00Ψ03Ψ50,400
Uskoro e vam sve to volite, sve to
svi vi volite, biti oduzeto. Zauvek.

29
00Ψ03Ψ50,900 --> 00Ψ03Ψ56,100
I iz vae patnje e
se uzdii moja pobeda.

30
00Ψ03Ψ57,200 --> 00Ψ04Ψ03,300
Unitiu vau sreu.
Makar mi to bilo poslednje.

31
00Ψ04Ψ07,200 --> 00Ψ04Ψ08,800
HejΞ

32
00Ψ04Ψ29,700 --> 00Ψ04Ψ31,500
Dobra knjigaΠ

33
00Ψ04Ψ33,100 --> 00Ψ04Ψ36,400
Ovo je vie od knjige.

34
00Ψ04Ψ36,600 --> 00Ψ04Ψ39,601
Boston, juna stanica. Hvala
to ste putovali sa nama.


35
00Ψ04Ψ53,500 --> 00Ψ04Ψ56,700
Primate li kreditne karticeΠ
- Dokle idemo efeΠ

36
00Ψ05Ψ15,300 --> 00Ψ05Ψ17,400
EmaΠ
- RajaneΠ

37
00Ψ05Ψ18,000 --> 00Ψ05Ψ20,600
Izgleda veoma...
- Ovaj, to je do interneta.

38
00Ψ05Ψ22,600 --> 00Ψ05Ψ26,700
Slike mogu biti...
- Lane, stare, ukradene iz asopisa.

39
00Ψ05Ψ27,700 --> 00Ψ05Ψ29,300
Pa...
- Pa...

40
00Ψ05Ψ30,700 --> 00Ψ05Ψ32,800
Reci mi neto o sebi, Ema.

41
00Ψ05Ψ33,800 --> 00Ψ05Ψ36,300
Pa... Danas mi je rodjendan.

42
00Ψ05Ψ37,200 --> 00Ψ05Ψ39,700
I provodi ga sa mnom. ta
je sa tvojim prijateljimaΠ

43
00Ψ05Ψ39,900 --> 00Ψ05Ψ42,700
Ja sam vie usamljenik.
- A porodicu ne voliΠ

44
00Ψ05Ψ43,300 --> 00Ψ05Ψ45,200
Nemam porodicu da bih je volela.

45
00Ψ05Ψ45,3
[...]
Everything OK? Download subtitles