Preview Subtitle for Amazons


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:14,077 --> 00:00:20,077
Oziris811 ви пожелава
приятно гледане.

2
00:00:32,900 --> 00:00:36,250
Върнете се в къщи.
- Върнете се в къщи, братя.

3
00:00:36,600 --> 00:00:40,850
Днес ще запалим фенери за тях,

4
00:00:41,250 --> 00:00:44,100
но кой ще ги запали
за нас утре?

5
00:00:44,250 --> 00:00:48,050
Нека душите им защитават
границата завинаги!

6
00:01:02,400 --> 00:01:04,400
Огън!

7
00:01:35,250 --> 00:01:37,250
Убийте ги!

8
00:01:37,850 --> 00:01:43,150
Братя! Атака!
- Атака!

9
00:02:41,600 --> 00:02:43,600
Атака!

10
00:03:03,400 --> 00:03:08,700
Гуейин, трябва да наруша нашето
обещание да живеем и умрем заедно.

11
00:03:09,750 --> 00:03:13,500
Погрижи се за Уънгуан!
- Хванете го.

12
00:03:14,450 --> 00:03:16,450
Стреляйте.

13
00:03:18,150 --> 00:03:20,200
Да! Перфектни изстрели!

14
00:03:20,450 --> 00:03:22,850
Господарю,
гълъбът е в безопасност!

15
00:03:31,800 --> 00:03:33,800
Хайде!

16
00:04:07,700 --> 00:04:12,200
Бодхисатва, моля те върни
Дзунбао при мен невредим.

17
00:04:13,450 --> 00:04:15,950
Моля те, пази го.

18
00:04:16,250 --> 00:04:18,600
Върни ми го невредим.

19
00:04:35,750 --> 00:04:38,950
Кичурът от косата ти ще е с мен,
където и да съм.

20
00:04:45,500 --> 00:04:47,500
Дзунбао!

21
00:04:47,900 --> 00:04:50,400
Село Мукъ
18 години по-рано.


22
00:04:54,450 --> 00:04:56,575
Напред! Напред!

23
00:04:57,176 --> 00:04:59,200
Ян Дзунбао!

24
00:05:00,450 --> 00:05:03,250
Как може да се наричаш герой, когато
си се обградил с толкова войници?

25
00:05:03,400 --> 00:05:07,750
Те защитават селото от враговете.
Вече убиха много от войниците на Сун.

26
00:05:08,100 --> 00:05:10,150
Само твоите
"Укротители на дракона"

27
00:05:10,351 --> 00:05:12,400
могат да премахнат
заклинанието на враговете.

28
00:05:12,650 --> 00:05:16,000
Ако искате да ги използвате,
първо ще трябва да ме победите.

29
00:05:20,750 --> 00:05:23,000
Вие сте първа, моля.

30
00:06:35,100 --> 00:06:38,100
Следващия път,
няма да отрежа само косата ви.

31
00:06:39,000 --> 00:06:42,600
Така ли? А къде аз ще трябва
да ви ударя следващия път?

32
00:06:46,500 --> 00:06:48,500
Резултатът е ясен.

33
00:06:48,750 --> 00:06:51,900
Господарке Му, знам, че не сте готова
да се бунтувате срещу императора

34
00:06:52,050 --> 00:06:54,250
и аз не искам да
разрушавам селото ви.

35
00:06:54,400 --> 00:06:57,450
Ако се предадете и представите
"Укротителите на дракони",

36
00:06:57,600 --> 00:06:59,600
Обещавам ви,

37
00:07:00,100 --> 00:07:02,550
че село Мукъ ще бъдат
в безопасност

38
00:07:02,751 --> 00:07:05,200
и селяните ще се радват
на спокоен живот.

39
00:07:06,250 --> 00:07:09,350
Резултатът не е ясен.
Утре отново ще се бием.

40
00:07:11,100 --> 00:07:13,375
Чичо, наистина ли искате
да се предадете

41
00:07:13,576 --> 00:07:15,650
и да дадете на този човек
"Драконите"?

42
00:07:15,900 --> 00:07:19,500
Баща ти се провъзгласи за цар
поради непреодолими фактори.

43
00:07:19,650 --> 00:07:22,300
Исках да те убедя да разпуснеш
братята по-рано,

44
00:07:22,450 --> 00:07:24,450
но не ми се отдаде възможност.

45
00:07:25,100 --> 00:07:27,700
Щом войските на семейство Ян
имат стратегия,

46
00:07:27,850 --> 00:07:29,850
Защо не направим и ние същото?

47
00:07:30,150 --> 00:07:32,500
И аз искам за семействот
[...]
Everything OK? Download subtitles