Preview Subtitle for Les Poupees Russes


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:35,220 --> 00:00:38,995
Ето. Отново съм на път...

2
00:00:44,300 --> 00:00:46,219
Мамка му!

3
00:00:46,220 --> 00:00:49,039
Батерията е празна.

4
00:01:02,700 --> 00:01:06,459
30 години. Време за равносметка.

5
00:01:06,460 --> 00:01:09,299
Като погледна живота си,
няма нищо забележително.

6
00:01:09,300 --> 00:01:12,028
Какво ми остана?

7
00:01:12,580 --> 00:01:15,139
До полуда бях влюбен в Мартина.

8
00:01:15,140 --> 00:01:17,499
Не, не е това.

9
00:01:17,500 --> 00:01:20,379
После се побърках по друга, Неус.

10
00:01:20,380 --> 00:01:21,619
Добре...

11
00:01:21,620 --> 00:01:23,539
Тази история е голяма бъркотия.

12
00:01:23,540 --> 00:01:26,259
Защото в мен е голяма бъркотия.

13
00:01:26,260 --> 00:01:28,099
Време е да подредя нещата
преди да напиша това.

14
00:01:28,100 --> 00:01:30,579
"Писането е подреждане
на бъркотията на живота."

15
00:01:30,580 --> 00:01:35,259
Няма да разказвам подред,
подред е съвсем объркано.

16
00:01:35,260 --> 00:01:40,196
Ето ме и мен. В Русия съм от месец
за сватбата на един приятел.

17
00:01:40,260 --> 00:01:42,899
Тези хора познавам отдавна.

18
00:01:42,900 --> 00:01:45,419
Добре, ето така започна.
Преди пет години

19
00:01:45,420 --> 00:01:49,094
Отидох в Барселона. Завърших
си висшето по икономика там.

20
00:01:49,095 --> 00:01:50,819
Там се запознах с всички тях.

21
00:01:50,820 --> 00:01:54,151
Цяла година делихме една квартира.

22
00:02:01,740 --> 00:02:06,179
После загубихме връзка и сега
се събираме в Санкт-Петербург.

23
00:02:06,180 --> 00:02:10,859
защото Уилям, ей този,
се жени за рускиня, Наташа.

24
00:02:10,860 --> 00:02:13,270
Ето я.

25
00:02:15,700 --> 00:02:19,668
След няколко секунди ще се случи
нещо изключително.

26
00:02:23,580 --> 00:02:26,877
Събитие, което ще преобърне живота ми.

27
00:02:32,940 --> 00:02:36,019
За да обясня защо е толкова
значимо за мен,

28
00:02:36,020 --> 00:02:39,431
нека се върнем година назад.

29
00:04:22,900 --> 00:04:28,871
РУСКИ КУКЛИ

30
00:04:31,540 --> 00:04:32,899
Добре. Сега съм писател.

31
00:04:32,900 --> 00:04:35,419
Професията ми е да разказвам истории.

32
00:04:35,420 --> 00:04:38,899
Но в продължение на няколко години разказвам
най-добрите си истории на тази дама.

33
00:04:38,900 --> 00:04:41,699
Това е мадам Вентепиген, банкерът ми.

34
00:04:41,700 --> 00:04:43,939
Няма да ми платят два месеца,

35
00:04:43,940 --> 00:04:46,579
но казаха...
и това може да Ви заинтересува

36
00:04:46,580 --> 00:04:50,019
защото аз съм като Вас,
казах им:

37
00:04:50,020 --> 00:04:52,299
"Това е скандално,
не можете да постъпите така!"

38
00:04:52,300 --> 00:04:54,979
"Във Франция има много строги закони
в защита на писателите. "

39
00:04:54,980 --> 00:04:57,259
Бях много, много ядосан,
като им казвах...

40
00:04:57,260 --> 00:04:59,179
Чакайте, защо да ме интересува
всичко това?

41
00:04:59,180 --> 00:05:01,659
Добре, те казаха,

42
00:05:01,660 --> 00:05:04,779
тъй като не са ми платили навреме,

43
00:05:04,780 --> 00:05:06,579
обещаха, когато платят,

44
00:05:06,580 --> 00:05:10,139
да включат и нещо като
"лихва за забава" в сметката

45
00:05:10,140 --> 00:05:13,232
Е какво? Не разбирам.

46
00:05:13,660 --> 00:05:17,594
Тъй като закъсняват с плащането,
ще платят повече.

47
00:05:18,420 --> 00:05:19,939
И к
[...]
Everything OK? Download subtitles