Preview Subtitle for Lips


If preview looks OK then Download subtitles2
00:00:32,840 --> 00:00:35,759
Това ли е всичко?

3
00:00:35,760 --> 00:00:37,759
Да. Не обичам бъркотията.

4
00:00:37,760 --> 00:00:40,759
Не, не. Не се притеснявайте.
Не съм фанатичка.

5
00:00:40,760 --> 00:00:43,079
Когато виждаш толкова хора
да умират,

6
00:00:43,080 --> 00:00:45,919
осъзнаваш, че само боклуците
остават.

7
00:00:45,920 --> 00:00:48,119
Знаеш ли, мога да поразчистя.

8
00:00:48,120 --> 00:00:50,559
Да живея по-скромно.

9
00:00:50,560 --> 00:00:52,079
Добре. Вече чух всичко.

10
00:00:52,080 --> 00:00:53,600
Млъквай. Моше да го направя.

11
00:01:01,600 --> 00:01:03,120
Добро утро, рожденичката.

12
00:01:09,800 --> 00:01:11,279
Сядай.

14
00:01:12,760 --> 00:01:15,679
Днес, ще имаш пълното
изживяване на рожденичка.

15
00:01:15,680 --> 00:01:18,079
Имаме мармалад и конфитюр в
малки съдчета,

16
00:01:18,080 --> 00:01:19,879
като по хотелите.

17
00:01:19,880 --> 00:01:23,159
Всъщност са подставки за яйца,
но ти разбираш идеята.

18
00:01:23,160 --> 00:01:25,039
Сега ли да го отворя?

19
00:01:25,040 --> 00:01:27,400
Можеш да правиш каквото поискаш.
Рожденичка си.

20
00:01:30,800 --> 00:01:32,639
От къде разбра, че я искам?

21
00:01:32,640 --> 00:01:34,919
Точна детективска работа. Не.

22
00:01:34,920 --> 00:01:38,079
Чух те да казваш на Тес и
й се обадих.

23
00:01:38,080 --> 00:01:40,159
Харесва ли ти?
Прекрасна е!

24
00:01:40,160 --> 00:01:41,639
Благодаря.

25
00:01:41,640 --> 00:01:44,279
Трябваше да те направи
щастлива, а не тъжна.

26
00:01:44,280 --> 00:01:46,440
Не съм тъжна.

27
00:01:48,720 --> 00:01:51,120
Мразя направи си сам.

28
00:01:52,360 --> 00:01:55,879
Ти си се ориентирала като ходиш
с тази девойка.

29
00:01:55,880 --> 00:01:57,600
Убедена съм, че тя прави
всичко това.

30
00:01:57,601 --> 00:02:01,240
Да, би го правила. Само, че
не сме заедно вече.

31
00:02:02,520 --> 00:02:03,519
Мамка му.

32
00:02:03,520 --> 00:02:04,999
Съжалявам.

33
00:02:05,000 --> 00:02:07,399
Няма нищо. Не бяхме
много време заедно.

34
00:02:07,400 --> 00:02:10,879
Беше... тя казва доматито,
а аз казвам домата.

35
00:02:10,880 --> 00:02:13,799
Така, че разтурих нещата.
Нека позная.

36
00:02:13,800 --> 00:02:16,999
Била си странна и си я избягвала.

37
00:02:17,000 --> 00:02:18,360
И тя те накарала да я оставиш?

38
00:02:18,361 --> 00:02:19,358
Как...?

39
00:02:19,359 --> 00:02:20,840
Еми, ти си неподредена,

40
00:02:20,841 --> 00:02:23,800
което значи, че повече се отмяташ,
отколкото да се противопоставиш.

41
00:02:25,280 --> 00:02:29,479
Излизаш ли с някой или...?

42
00:02:29,480 --> 00:02:32,839
Не, прекарах си младините да
спя с грешните жени...

43
00:02:32,840 --> 00:02:35,199
Франки е отличен пример...

44
00:02:35,200 --> 00:02:37,520
което си е сигурен начин да
си останеш сама.

45
00:02:46,560 --> 00:02:48,199
Отивам да потичам.

46
00:02:48,200 --> 00:02:49,879
До после.

47
00:02:49,880 --> 00:02:53,399
Ще се видим. И да не си посмяла
да чистиш. Аз ще го направя.

49
00:03:04,760 --> 00:03:07,639
Не мога да остана много.
Имам работа.

50
00:03:07,640 --> 00:03:09,679
Пак ли искаш да ми се караш?

51
00:03:09,680 --> 00:03:10,879
Не.

52
00:03:10,880 --> 00:03:15,359
Исках да се извиня. Беше права.
Бях задник.

53
00:03:15,360 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles