Preview Subtitle for Lips


If preview looks OK then Download subtitles
2
00:00:35,600 --> 00:00:37,199
Играеш ли си?

3
00:00:37,200 --> 00:00:41,639
Тази Сейди. Колко чинии можеш
да измърсиш за три дни?

4
00:00:41,640 --> 00:00:43,358
Всъщност някои са мои.

5
00:00:43,359 --> 00:00:45,240
Не се притеснявай, ще си
ги измия после.

6
00:00:45,241 --> 00:00:48,559
Ти поне имаш работа.

7
00:00:48,560 --> 00:00:50,760
Това си е причина да
поизостанеш с нещата.

8
00:00:55,960 --> 00:00:57,839
Още ли не можеш да спиш?

9
00:00:57,840 --> 00:00:59,359
Да.

10
00:00:59,360 --> 00:01:03,879
Пробвах с четене, лайка,
разтягане в леглото.

11
00:01:03,880 --> 00:01:06,639
Мога да ти свия малко морфин
от болницата, ако искаш.

12
00:01:06,640 --> 00:01:08,959
Наистина ли?

13
00:01:08,960 --> 00:01:12,999
Съжалявам.

14
00:01:13,000 --> 00:01:15,800
Сега съм още по-бавна
от нормалното.

15
00:01:17,160 --> 00:01:18,480
Ела тук.

16
00:01:21,880 --> 00:01:23,959
Може би трябва да излезнеш
малко от къщата.

17
00:01:23,960 --> 00:01:26,359
Знам, че работата не звучи
много съблазнително,

18
00:01:26,360 --> 00:01:29,319
но може да е хубаво да си някой
друг за няколко часа.

19
00:01:29,320 --> 00:01:30,680
Да.

20
00:01:32,640 --> 00:01:35,599
Добро утро.
Добро утро.

21
00:01:35,600 --> 00:01:38,719
Казахме, че не се пуши в
общите помещения.

22
00:01:38,720 --> 00:01:40,440
Правилно. Съжалявам.

23
00:01:48,080 --> 00:01:50,240
И това е моето мляко!

24
00:01:53,440 --> 00:01:56,799
Искам да кажа, че нямам против.

25
00:01:56,800 --> 00:02:00,079
Просто можеш да участваш в
пазара другият път.

26
00:02:00,080 --> 00:02:02,279
Да, да. Следващият път.

27
00:02:02,280 --> 00:02:04,120
Как е Франки?

28
00:02:05,160 --> 00:02:06,559
Добре.

29
00:02:06,560 --> 00:02:09,319
Може би има нужда от нещо друго
освен цигари и мляко.

30
00:02:09,320 --> 00:02:16,479
Мислих, че тя е докторът.

31
00:02:16,480 --> 00:02:21,879
Пази си айпода. Тя краде.

32
00:02:21,880 --> 00:02:24,280
Лъжици.

33
00:02:25,960 --> 00:02:27,560
Лекси?

35
00:02:34,520 --> 00:02:38,639
Мерси. Ще се опитам да се оправя.

36
00:02:38,640 --> 00:02:39,920
Да. Успех.

37
00:02:49,200 --> 00:02:51,120
Нося ти закуска..

38
00:02:54,280 --> 00:02:56,160
Тес трябва да си направи
една заради Лекси.

39
00:03:01,240 --> 00:03:03,279
Имаш ли гащи, които да ползвам?

40
00:03:03,280 --> 00:03:07,759
Защо си станала?
Имам среща.

41
00:03:07,760 --> 00:03:11,439
В списанието, за което снима.

42
00:03:11,440 --> 00:03:14,159
Ти ме препоръча.
Е, аз си се препоръчах.

43
00:03:14,160 --> 00:03:18,039
Мерси за което. От твоя мейл.

44
00:03:18,040 --> 00:03:20,959
Реших да напиша малка статиика,

45
00:03:20,960 --> 00:03:22,040
след като журналиста не дойде.

46
00:03:42,080 --> 00:03:44,479
Мисля, че на мен ми е ред.

47
00:03:44,480 --> 00:03:47,879
Съквартирантките се цупят,
че не давам пари.

48
00:03:47,880 --> 00:03:50,079
Колко мислиш да останеш?

49
00:03:50,080 --> 00:03:51,480
Мога още сега да си тръгна,
ако искаш.

50
00:03:51,481 --> 00:03:53,720
Както и да е.

51
00:04:07,560 --> 00:04:09,520
Вдигни.

52
00:04:12,040 --> 00:04:16,119
Фото Кравата в настроение.
Мога ли да ви погна?

53
00:04:16,120 --> 00:04:18,679
Тук е.

54
00:04:18,680 --> 00:04:21,960
Майка ти.

55
00:04:24,480 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles