Preview Subtitle for Los Protegidos


If preview looks OK then Download subtitles


2
00:05:38,070 --> 00:05:43,070
ЗАЩИТЕНИТЕ
"Часът на феите" - 03х03

3
00:05:45,871 --> 00:05:50,871
Превод:Venichka_es

4
00:06:08,970 --> 00:06:11,810
Сандра, Сандра!

5
00:06:26,330 --> 00:06:28,410
Змия!

6
00:06:42,170 --> 00:06:44,250
Змия!

7
00:07:34,150 --> 00:07:36,210
Честит рожден ден!

8
00:07:38,430 --> 00:07:40,510
Не сте били забравили?
- Ти как мислиш?

9
00:07:40,650 --> 00:07:43,570
Че ще изпусна удоволствието
да дръпна тези ушички на мишка?

10
00:07:43,670 --> 00:07:45,910
Честит рожден ден, малката!
- Честит рожден ден, Луси!

11
00:07:45,950 --> 00:07:48,230
Ако продължаваш да растеш така,
ще станеш по-голяма и от мен.

12
00:07:48,370 --> 00:07:50,450
Това е невъзможно, Змия.

13
00:07:52,451 --> 00:07:56,251
Как ще го отпразнуваме?
- Тайна е, и за тези неща не се пита.

14
00:07:56,330 --> 00:08:01,330
За момента, ще ти направя най-хубавата
закуска, която си яла в живота си.

15
00:08:01,570 --> 00:08:03,630
Да закусваме!
- Хайде.

16
00:08:10,970 --> 00:08:15,070
Тате, не се чувствам много добре.
- Майка ти ти даде хапчета, нали?

17
00:08:15,290 --> 00:08:18,850
Изпий ги и се връщай в леглото.
- Искам да говоря с нея, къде е?

18
00:08:20,890 --> 00:08:22,950
Срамува се от мен, нали?

19
00:08:23,090 --> 00:08:26,850
Заради това не иска да ме види.
Заради това, което ми се случва?

20
00:08:26,990 --> 00:08:29,770
Не говори глупости, синко,
имаш просто грип.

21
00:08:29,910 --> 00:08:32,250
Хайде, върни се в леглото.
- Не ме ядосвай!

22
00:08:32,390 --> 00:08:35,030
Това не е грип, тате,
погледни ме, моля те!

23
00:08:36,970 --> 00:08:39,690
Случва ми се нещо странно.
И мама знае какво е,

24
00:08:39,730 --> 00:08:42,690
заради това ме накара
да излъжа Сандра. Къде е?

25
00:08:45,330 --> 00:08:47,410
Тате, кажи ми какво ми става!

26
00:08:48,050 --> 00:08:50,070
Къде е майка?

27
00:08:50,850 --> 00:08:52,850
Не излизай от вкъщи.

28
00:10:58,670 --> 00:11:01,710
Какво правиш тук?
- Обеща ми да не правиш нищо,


29
00:11:01,850 --> 00:11:07,270
докато не ти кажа. Вярвах ти.
- Умберто, не разбираш ли?


30
00:11:07,310 --> 00:11:09,850
Знаеш ли колко много пари
можем да спечелим с това?


31
00:11:09,990 --> 00:11:12,370
Има хора, които са много
заинтересовани от откритието ти.


32
00:11:12,410 --> 00:11:14,990
Нямаш си и на идея колко сериозно,
е това, което правиш.


33
00:11:15,030 --> 00:11:18,270
Мислиш само за парите,
а те са деца, Ана,


34
00:11:18,410 --> 00:11:21,170
невинни деца.
- Деца, които имат дарба.


35
00:11:21,210 --> 00:11:24,210
Ще отнемеш невинността им, живота им.

36
00:11:24,550 --> 00:11:29,010
Ще ги използват, ще ги превърнат
в животни за цирка, в изроди.


37
00:11:29,190 --> 00:11:31,910
Преувеличаваш.
- Един ден ще се сблъскаш


38
00:11:32,050 --> 00:11:35,950
отново с това и ще съжаляваш,
за това, което правиш.


39
00:12:37,770 --> 00:12:40,290
Какво правиш?
- Имам голяма идея.

40
00:12:41,230 --> 00:12:44,290
Имам отвлечена жена отзад,
и от горе на всичко,

41
00:12:44,330 --> 00:12:47,410
трябва да се притеснявам
Марио да не разбере нищо.

42
00:12:51,730 --> 00:12:54,270
Искаш ли да оставиш великите си
идеи и да ми помогнеш?

43
00:12:54,310 --> 00:12:56,390
Не мога, заета съм.

44
00:13:01,450 --> 00:13:0
[...]
Everything OK? Download subtitles