Preview Subtitle for Los Protegidos


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:04:31,200 --> 00:04:33,800
“ази сутрин в »згубената долина,

2
00:04:33,840 --> 00:04:37,040
изгр¤ най-хубавото
слънце в цели¤ св¤т.


3
00:04:37,440 --> 00:04:41,200
»маше розови облаци,
а в¤търът миришеше на карамел,


4
00:04:41,280 --> 00:04:43,320
както в приказките за феи.

5
00:04:43,800 --> 00:04:47,720
Ќо накра¤ на ден¤
облаците започнаха да плачат,


6
00:04:47,840 --> 00:04:51,000
защото се случи най-тъжното нещо.

7
00:04:51,720 --> 00:04:53,720
≈дин от нас умр¤.

8
00:05:35,720 --> 00:05:40,840
«јў»“≈Ќ»“≈
"ќбичам те" - 03х06

9
00:05:42,080 --> 00:05:47,040
ѕревод по слух: Venichka_es
Subs Team p2pbg. com

10
00:05:56,360 --> 00:05:59,360
Ћео? ƒа, да, да.

11
00:05:59,760 --> 00:06:05,280
»двам. —ега ще се видим.
ƒо след малко.

12
00:06:07,400 --> 00:06:11,040
«ми¤, ден ли сме вече?
- ѕочти.

13
00:06:11,320 --> 00:06:15,520
—ъбудих ли те, мишле?
- Ќе, вече б¤х будна.

14
00:06:15,920 --> 00:06:20,440
ѕросто, когато не сп¤ със —андра,
се събуждам посто¤нно.

15
00:06:22,000 --> 00:06:24,080
Ћипсва ми много.

16
00:06:24,680 --> 00:06:26,680
 ъде отиваш толкова рано?

17
00:06:28,920 --> 00:06:31,320
ќтиваш във ¬ила ƒорита?
- ћамка му!

18
00:06:32,080 --> 00:06:34,840
Ќ¤ма как да се скрие
н¤ко¤ тайна от теб.

19
00:06:34,960 --> 00:06:37,600
’айде, не се притесн¤вай,
връщай се в леглото.

20
00:06:38,600 --> 00:06:43,800
ѕритесн¤вам се, защото ’имена ни каза,
да не ходим на онова м¤сто.

21
00:06:45,460 --> 00:06:47,540
«а какво ще ходиш?

22
00:06:49,960 --> 00:06:53,520
«аради —андра.
«ащо, заради —андра?

23
00:06:57,440 --> 00:07:00,040
ћамка му, Ћуси¤!
«ащото...

24
00:07:00,920 --> 00:07:02,960
Ќа път съм да откри¤ нещо.

25
00:07:03,080 --> 00:07:05,360
Ќещо, което може да ни об¤сни
защо сме такива, каквито сме,

26
00:07:05,400 --> 00:07:09,680
и имаме способности.
», ако го разкри¤... ами...

27
00:07:10,160 --> 00:07:13,920
Ќ¤кой ден...
—андра може да не ги притежава.

28
00:07:15,120 --> 00:07:17,520
» ще може да докосва, който си поиска.

29
00:07:17,640 --> 00:07:20,640
“еб? » ще може да сте заедно?

30
00:07:20,880 --> 00:07:23,880
 ато гаджетата,
които се целуват и се обичат?

31
00:07:24,000 --> 00:07:27,080
ƒа, като гаджета, които се целуват...

32
00:07:29,280 --> 00:07:32,800
защото за обич, вече ¤ обичам.
- ƒа, знам.

33
00:07:32,960 --> 00:07:35,600
ѕрочетох го в главата ти много пъти.

34
00:07:36,720 --> 00:07:41,760
Ќо... —андра си мисли,
че вече си ¤ забравил.

35
00:07:42,000 --> 00:07:46,120
«ми¤, тр¤бва да й кажеш, че ¤ обичаш.
- Ќе!

36
00:07:46,280 --> 00:07:49,520
Ћуси¤, не мога да й го кажа.
- «ащо не?

37
00:07:50,080 --> 00:07:52,560
Ћуси¤, спри!
Ќе ми чети мислите.

38
00:07:54,440 --> 00:07:58,640
“ова, което ни се случва със —андра,
са неща на големи.

39
00:07:58,760 --> 00:08:01,160
» големите не си ли казват,
че се обичат?

40
00:08:02,240 --> 00:08:04,440
«начи не искам да пораствам никога.

41
00:08:05,440 --> 00:08:09,360
ћислех си, че ти не си като
останалите големи.

42
00:08:43,280 --> 00:08:46,400
—андра прекара нощта тук.
ћного добра работа, ћишел.

43
00:08:46,600 --> 00:08:50,120
Ѕлагодар¤, макар че
заслугата е на ’ули¤.

44
00:08:50,240 --> 00:08:53,360
“¤ самичка направи така,
че —андра да дойде при нас.

45
00:08:54,9
[...]
Everything OK? Download subtitles