Preview Subtitle for Los Protegidos


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:04:05,335 --> 00:04:09,335
јз съм крал јртур от  амелот.
 ажи ми къде е дамата.


2
00:04:13,036 --> 00:04:15,836
“и какво правиш тук?
Ќе тр¤бва ли да си принцеса?


3
00:04:16,037 --> 00:04:18,037
ј ти вълк?

4
00:04:32,638 --> 00:04:35,738
»маш температура. Ѕоли ли те нещо?

5
00:04:36,339 --> 00:04:40,539
”стата, почти не мога да говор¤.
- ƒа видим, отвори ¤.

6
00:04:45,540 --> 00:04:49,040
Ќе е нужно да ми четеш мислите,
н¤ма нищо сериозно.

7
00:04:49,442 --> 00:04:53,042
–асте ти кътник, заради това си така.

8
00:04:53,243 --> 00:04:58,043
 ошмарите тази нощ,
също ли са били, заради това?

9
00:04:58,144 --> 00:05:03,444
ƒа, заради температурата. ўе ти
дам обезбол¤ващо и ще си по-добре.

10
00:05:10,546 --> 00:05:15,546
ћен не ме бол¤т зъбите,
но пък сънувах странни неща.

11
00:05:15,948 --> 00:05:18,648
 акви неща?
- Ѕ¤х крал јртур и...

12
00:05:18,749 --> 00:05:22,449
» се биех срещу лош,
който беше отвл¤къл принцесата.

13
00:05:22,550 --> 00:05:26,550
» точно, когато ¤ спас¤вах,
се по¤ви ти.

14
00:05:29,450 --> 00:05:33,450
јз ли б¤х принцесата?
- Ќе, ти беше червената шапчица.

15
00:05:34,352 --> 00:05:40,252
јз сънувах, че съм червената шапчица и
срещнах крал јртур, който беше ти.

16
00:05:41,353 --> 00:05:45,853
—¤каш си вл¤зла в сън¤ ми?
- »ли ти в мо¤.

17
00:06:31,862 --> 00:06:35,862
«јў»“≈Ќ»“≈
"¬ устата на вълка"

18
00:06:36,863 --> 00:06:40,063
ѕревод: Venichka_es и missglamour


19
00:06:55,068 --> 00:06:58,068
ќт къде идваш?
- ќт никое м¤сто, което те интересува.

20
00:07:01,970 --> 00:07:05,670
÷¤ла седмица излизаш нощно време.
- ƒневник ли ми водиш или какво?

21
00:07:05,771 --> 00:07:08,771
Ќе, но едно е да се забавл¤ваш,
и да се прибираш малко късно.

22
00:07:08,872 --> 00:07:12,072
Ќо ти почти не спиш вкъщи.
ўе видиш като разберат ћарио и ’имена.

23
00:07:12,173 --> 00:07:14,673
 акво става? “и ли ще им кажеш?

24
00:07:15,474 --> 00:07:19,474
Ќе, но ако носиш гривната от
дискотеката ще си дадат сметка.

25
00:07:23,774 --> 00:07:27,074
ѕо принцип не правиш такива неща.
 акво ти става?

26
00:07:28,375 --> 00:07:30,375
— мен може да споделиш.

27
00:07:31,876 --> 00:07:35,876
«аради —андра и јнхел ли е?
- Ћукас, ти не си ми майка, ¤сно ли е?

28
00:07:36,078 --> 00:07:39,878
√ледай си твоите неща и ме остави
на мира. ќтивам да се къп¤.

29
00:07:46,682 --> 00:07:51,382
„удо! ћного рано си се събудил.
- ўе ставам отговорен.

30
00:07:53,983 --> 00:07:57,083
» това гривна ли е, какво е?
- “ова е...

31
00:07:57,684 --> 00:08:00,684
“ова... това е гривна
за спас¤ването на китовете.

32
00:08:05,586 --> 00:08:07,586
ƒобро утро!

33
00:08:17,289 --> 00:08:23,189
“и знаеш ли какво му има на «ми¤та?
ѕоследната седмица... с¤каш не е той.

34
00:08:23,290 --> 00:08:26,690
ћоже да е н¤каква младежка истори¤,
но от, където и да идва...

35
00:08:26,991 --> 00:08:32,891
ƒа, да... забел¤зах, ще говор¤ с него.
Ќ¤маме ли обезбол¤ващи?

36
00:08:33,092 --> 00:08:35,692
 акво? Ќе са ли там?
«начи са тук.

37
00:08:35,793 --> 00:08:39,793
ќтивам до селото за вестник, може да
има об¤ви за работа. »скаш ли нещо?

38
00:08:39,892 --> 00:08:41,892
Ќе, не.

39
00:08:48,594 --> 00:08:51,594
’имена, добре ли си?

40
00:08:55,895 --> 00:08:57,895
Ќе, не съм добре.

41
00:08:57,996 --> 00:09:03,096
¬секи път, ког
[...]
Everything OK? Download subtitles