Preview Subtitle for Los Protegidos


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:03:54,310 --> 00:03:56,394
Анхел, не!

2
00:03:59,495 --> 00:04:01,495
Не може да си ми брат.

3
00:04:02,396 --> 00:04:04,396
Брат ми е мъртъв.

4
00:04:05,997 --> 00:04:07,997
Това е лъжа.

5
00:04:08,098 --> 00:04:10,098
Искаш само да си спасиш кожата.

6
00:04:11,799 --> 00:04:13,799
Ти си страхливец.

7
00:04:15,300 --> 00:04:18,400
Не се осмеляваш да си признаеш,
че ме изостави.

8
00:04:19,601 --> 00:04:23,601
Беше по-големият ми брат. Обеща ми,
че никога няма да ме изоставиш.

9
00:04:23,902 --> 00:04:26,002
И когато дойдоха за мен бях сам.

10
00:04:26,103 --> 00:04:29,003
Остави ме сам.
Трябваше да отида с тях.

11
00:04:29,104 --> 00:04:31,104
Бях затворен с години.

12
00:04:31,205 --> 00:04:33,605
Години наред мислейки,
че ще дойдеш за мен.

13
00:04:34,251 --> 00:04:36,355
Че ще изпълниш обещанието си.

14
00:04:38,884 --> 00:04:40,918
Но, когато разбрах,
че няма да дойдеш,

15
00:04:41,019 --> 00:04:43,819
знаеш ли какво? Почнах да мисля
какво ще ти направя, когато те видя.

16
00:04:43,920 --> 00:04:45,920
Анхел, моля те!

17
00:04:47,621 --> 00:04:50,021
И винаги, когато си го представях,
приключваше така.

18
00:04:50,122 --> 00:04:52,122
По този начин.

19
00:04:52,323 --> 00:04:55,923
Не може да бъде.
Той ми каза, че си мъртъв.

20
00:04:56,524 --> 00:04:58,524
Каза ми, че си мъртъв.

21
00:05:02,725 --> 00:05:04,725
Каза ми, че си мъртъв.

22
00:05:04,826 --> 00:05:07,826
Анхел, казва ти истината.
- Не се казвам, Анхел.

23
00:05:13,627 --> 00:05:16,727
Помисли си добре, Химена.
Имаш време.

24
00:05:16,828 --> 00:05:18,828
Два часа.

25
00:05:19,029 --> 00:05:21,629
Не далеч оттук, в гората,
има едно място,

26
00:05:21,730 --> 00:05:23,730
където дънерите на
дърветата са маркирани.

27
00:05:23,831 --> 00:05:25,831
Ще се срещнем там.

28
00:05:27,732 --> 00:05:30,232
Сама, знаеш с кой.

29
00:05:30,633 --> 00:05:35,833
Ако видя някой друг, лично ще се
постарая да не видиш повече дъщеря си.

30
00:05:38,934 --> 00:05:40,934
Обещавам ти.

31
00:05:41,235 --> 00:05:43,335
А аз си държа на думата.

32
00:05:48,136 --> 00:05:50,136
Змията ми го разказа.

33
00:05:50,337 --> 00:05:52,337
Брат му е умрял.

34
00:05:52,438 --> 00:05:54,938
След като баща му го е ударил
и той е паднал на главата си.

35
00:05:55,039 --> 00:05:57,039
Казва ти истината, моля те.

36
00:06:05,830 --> 00:06:07,858
Трябва да ми повярваш.

37
00:06:07,995 --> 00:06:10,022
Казва ти истината.

38
00:06:26,110 --> 00:06:28,146
Това не свършва така.

39
00:06:40,762 --> 00:06:42,823
Добре ли си?

40
00:06:51,346 --> 00:06:53,426
И ако не направя тази сделка с теб?

41
00:06:55,458 --> 00:06:57,459
Мисля, че ще я направиш.

42
00:07:02,003 --> 00:07:06,063
Наистина ли искаш да
направиш сцена пред всички?

43
00:07:06,850 --> 00:07:09,502
За никой от нас двамата
не е добре дошло, Химена.

44
00:07:13,118 --> 00:07:15,927
Исках да ти кажа,
че децата ти са...

45
00:07:19,528 --> 00:07:21,528
Как сте?

46
00:07:22,163 --> 00:07:24,399
Роса?
- Някакъв проблем?

47
00:07:24,400 --> 00:07:26,400
Роса, ела за снимката.

48
00:07:26,764 --> 00:07:30,632
После ще говоря с Марио за това.
Довиждане.

49
00:07:38,031 --> 00:07:40,067
Ще се видим скоро.

50
00:08:35,502 --> 00:08:40,027
ЗАЩИТЕНИТЕ
"Повторна среща"

51
00:08:40,329 --> 00:08:
[...]
Everything OK? Download subtitles