Preview Subtitle for Dentro


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:09,271 --> 00:00:11,326
—покоен,

2
00:00:11,327 --> 00:00:14,543
чувстваш се все по-спокоен.

3
00:00:14,544 --> 00:00:16,686
ј,сега си представи един екран.

4
00:00:16,687 --> 00:00:20,583
≈дин кино екран.
“ой се отвар¤ пред теб.

5
00:00:20,616 --> 00:00:23,927
¬мъкни в него м¤сто,
което много харесваш.

6
00:00:24,262 --> 00:00:26,142
 онцентрирай се върху дишането,

7
00:00:26,143 --> 00:00:29,701
т¤лото ти да се отпусне.
ѕочувствай тишината.

8
00:00:29,702 --> 00:00:34,493
ѕросто й позволи да
дойде и да си отиде.

9
00:00:34,494 --> 00:00:38,789
ƒа дойде и да си отиде.

10
00:00:40,789 --> 00:00:42,547
—ега,

11
00:00:42,548 --> 00:00:44,811
ти си там.

12
00:00:44,997 --> 00:00:47,509
ќбърни внимание на детайлите.

13
00:00:49,179 --> 00:00:51,196
Ќа цветовете.

14
00:00:51,772 --> 00:00:54,092
Ќа синките.

15
00:00:55,035 --> 00:00:57,163
Ќа светлината.

16
00:00:58,164 --> 00:01:01,923
Ќа температурата.
”сети температурата.

17
00:01:04,306 --> 00:01:08,418
ѕозволи на гледката да
се разгърне пред теб.

18
00:01:10,642 --> 00:01:14,866
„устваш се спокоен.

19
00:01:18,594 --> 00:01:21,103
¬али, та се къса.

20
00:01:21,104 --> 00:01:23,984
—игурен ли си,че е затворено?

21
00:01:25,016 --> 00:01:26,655
—ега успокои ли се?

22
00:01:26,656 --> 00:01:29,543
јми въобще не е лесно
с такава гледка пред мен.

23
00:01:29,544 --> 00:01:30,928
 аква гледка?

24
00:01:30,929 --> 00:01:34,038
ћога да виждам през полата ти.

25
00:01:34,472 --> 00:01:38,166
“акова си прасе!
Ќ¤ма да ти чета повече!

26
00:01:38,167 --> 00:01:41,047
ќсвен това почти е време
да отида да ¤ взема.

27
00:01:41,048 --> 00:01:43,789
ƒобре, аз пък ще стана
и ще направ¤ кафе.

28
00:01:43,790 --> 00:01:45,870
»скаш ли да ти пусна музика?

29
00:01:45,871 --> 00:01:48,190
ƒа.

30
00:01:49,423 --> 00:01:52,822
ќстав¤м те насаме с тво¤ ¬агнер.

31
00:01:53,165 --> 00:01:54,892
ƒо след малко!

32
00:02:29,408 --> 00:02:34,313
ћќ–≈“ќ ¬ ћ≈Ќ

33
00:02:38,608 --> 00:02:42,777
’ули¤, влез в колата.
ўе замръзнеш!

34
00:02:54,527 --> 00:02:58,781
“и си ∆ене, нали?
јз съм ћарк.

35
00:02:58,782 --> 00:03:00,991
ј, ’ули¤?

36
00:03:05,974 --> 00:03:07,981
»зглежда √алиси¤ не ни хареса.

37
00:03:07,982 --> 00:03:10,853
Ќормално е!
—ега е февруари.

38
00:03:11,046 --> 00:03:12,726
 ак беше полета?

39
00:03:12,727 --> 00:03:14,500
ƒобре.
Ќай-после се срещнахме.

40
00:03:14,501 --> 00:03:18,598
»маш ли нещо против да
дойдеш с мен в колата?

41
00:03:21,806 --> 00:03:23,885
Ѕ¤хме се разбрали, че само
един човек ще дойде.

42
00:03:23,886 --> 00:03:25,148
ƒа, разбира се.

43
00:03:25,149 --> 00:03:27,580
- »?
- ј, ћарк?

44
00:03:27,581 --> 00:03:31,786
- »маш ли му доверие?
- ƒа. –аботим заедно.

45
00:03:31,787 --> 00:03:35,716
Ќе съм сигурна дали разбираш,
какво иска да направи –амон.

46
00:03:35,717 --> 00:03:38,298
–азбирам.
Ќие говорихме.

47
00:03:38,299 --> 00:03:41,898
ƒнес си ти, после са вестиците,
а,след това телевизи¤та.

48
00:03:41,899 --> 00:03:45,306
–амон се страхува, че може
да бъде разбран грешно.

49
00:03:45,307 --> 00:03:49,827
ўе направ¤ най-доброто,
което е възможно.

50
00:03:49,828 --> 00:03:51,931
Ќад¤вам се.

51
00:03:52,099 --> 00:03:54,626
“ова за мен е наистина важно.

52
00:03:54,627 --> 00:03:57,7
[...]
Everything OK? Download subtitles