Preview Subtitle for Cane


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:20,760 --> 00:00:23,524
Стотици костенурки умират всеки ден

2
00:00:23,563 --> 00:00:25,497
в пустинята на жестоко горещия пясък.

3
00:00:26,866 --> 00:00:30,893
"Барета" гнезди в големите скелети
на костенурките.

4
00:00:30,937 --> 00:00:38,067
Малките се хранят с
малкото останало месо по костите.

5
00:00:55,195 --> 00:00:58,062
Местните жители на Малайските
острови погребват своите мъртви

6
00:00:58,097 --> 00:01:01,032
в това огромно подводно гробище.

7
00:01:01,067 --> 00:01:05,094
Тяхната религия ги учи,
че морето измива органите

8
00:01:05,138 --> 00:01:08,436
и по този начин ги освобождава от греха.

9
00:01:08,608 --> 00:01:12,408
През деня тези води са безопасни.

10
00:01:12,445 --> 00:01:17,007
Но през нощта идват акулите
Rush, за да извършат

11
00:01:17,050 --> 00:01:19,575
своето разрушително действие.

12
00:01:19,619 --> 00:01:22,554
Остават само костите, които близките

13
00:01:22,589 --> 00:01:25,149
на фамилията и приятелите с ужас разпознават

14
00:01:25,191 --> 00:01:28,217
сред старите корали.

15
00:01:29,462 --> 00:01:32,693
На тези Малайски острови научихме как от брега

16
00:01:32,732 --> 00:01:34,324
акулата може да отмъкне човек.

17
00:01:35,435 --> 00:01:41,165
Да го отвлече във водата и изяде.

18
00:02:04,597 --> 00:02:09,227
Улова на акули е единственият
поминък и ресурс в Raiputh.

19
00:02:09,269 --> 00:02:11,533
Това е едно малко село на малайския бряг.

20
00:02:12,572 --> 00:02:15,439
Много рибари са инвалиди от ухапване на акули.

21
00:02:15,475 --> 00:02:19,275
Те подреждат и сушат на
слънце перките на уловените акули.

22
00:02:19,312 --> 00:02:22,543
После ще ги продадат на
богатите китайски общности

23
00:02:22,582 --> 00:02:28,417
където се смята, че са силен
афродизиак, които има голяма власт.

24
00:02:29,022 --> 00:02:33,686
Почти всеки ден в Raiputh
някой рибар не се прибира

25
00:02:33,726 --> 00:02:38,455
или се връща в това състояние.

26
00:02:53,246 --> 00:02:57,615
Селото е бедно. Китайците не плащат
много затова, че някой ги замества.

27
00:02:58,851 --> 00:03:01,843
Жертвите стават все повече и повече.

28
00:03:01,888 --> 00:03:09,587
Единствената алтернатива на болката
и отчаянието е отмъщението.

29
00:03:34,187 --> 00:03:36,382
Днес отново има жертва.

30
00:03:36,422 --> 00:03:38,788
В тези опасни води 12-годишно момче

31
00:03:38,825 --> 00:03:41,726
е било погълнато от акула.

32
00:03:41,761 --> 00:03:46,221
Рибарите ще се откажат от плячката си.

33
00:03:46,265 --> 00:03:48,563
Те ще върнат акулата в морето

34
00:03:48,601 --> 00:03:51,069
с отровен морски таралеж, заседнал в гърлото й.

35
00:03:51,104 --> 00:03:57,938
Тя ще страда най-малко
една седмица преди да умре.

36
00:06:37,603 --> 00:06:41,334
В гробището "Роман" на Capuchins

37
00:06:41,374 --> 00:06:45,640
на смъртта е възложена декоративна задача.

38
00:06:45,678 --> 00:06:48,146
Преди няколко века по искане на монасите

39
00:06:48,181 --> 00:06:50,843
това място трябваше
да се обяви за "безсмъртно".

40
00:06:52,051 --> 00:06:56,613
Независимо от страховитата
работа в тази област се доказа,

41
00:06:56,656 --> 00:07:01,593
че има смисъл в красотата,
която винаги е мотивирана от любовта.

42
00:07:01,627 --> 00:07:06,690
"Любовта, когато оцелее е смърт
смъртта, когато оцелее е любов".

43
00:07:06,7
[...]
Everything OK? Download subtitles